Bestuur en Algemene Informatie

7 September 2006 is de website www.de-kwakel.com ondergebracht in een stichting: " Stichting De Kwakel Toen & Nu ". De stichting waarborgt al het verkregen (foto-)materiaal en de website voor de toekomst. Op 14 februari 2012 is de 2e plaats behaald bij de Geschiedenis Online Publieksprijs 2011, meer informatie hierover vindt u op Geschiedenisonlineprijs.nl

De stichting heeft ten doel:

De verkrijging, publicatie en de verspreiding van kennis van en informatie over de woon-en werkgemeenschap De Kwakel.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het oprichten van de stichting is mede mogelijk gemaakt door notariskantoor Akkermans & Meuleman te Uithoorn.
Emmalaan 10, 1421 AJ Uithoorn.
Tel.0297- 563644.

Voorzitter : Ben Plasmeijer
Vice voorzitter / websitebeheerder : Dirk Plasmeijer
Secretaris/redacteur: Ben Voorend
Penningmeester / websitebeheerder: Johan van Dijk.
Websitebeheer: Annemarieke Verheij.

Post Adres: Ebro 144, 1423AX Uithoorn.
E-mail : secretariaat@de-kwakel.com

Ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer: 34255462.

Mocht u relevante informatie hebben: Historische verhalen, foto's, film-materiaal of informatie over evenementen, verenigingen etc. met betrekking tot De Kwakel dan vernemen wij dat graag.

Donateurs:

Voor € 12,50 per kalenderjaar kunt u donateur worden van onze stichting. Het genoemd donatiebedrag kunt u storten op banknummer NL85RABO.01261.26.461 (Rabobank), onder vermelding van uw naam en adres.

Indien gewenst kan de Stichting via een automatiche incasso het bedrag jaarlijk van uw rekening afboeken, formulier donateurschap, kunt u opvragen bij het secetariaat en ons ingevuld toesturen.
* Bent u in de eerste helft van het jaar donateur geworden dan wordt het bedrag jaarlijk in Juli van uw rekening afgeboekt.  * Bent u na Juni donateur geworden dan wordt het bedrag in Novenber van uw rekening afgeboekt.

Schenkingen:

Mocht u Stichting De Kwakel Toen & Nu financieel willen steunen dan kunt u uw gift storten op rek.nr. NL85RABO.01261.26.461

Sponsoring:

Teneinde de doelstellingen van de stichting daadkrachtig ter hand te kunnen nemen èn om ons van continuïteit te verzekeren zijn wij op zoek naar sponsors die Stichting De Kwakel Toen & Nu een warm hart toedragen.

Legaten:

Overweegt u Stichting De Kwakel Toen & Nu geld of goederen na te laten, dan verzoeken wij u vriendelijk e.e.a. bij testament te laten vastleggen

Privacybeleid :

Als donateur of sponsor worden uw gegevens bij ons verwerkt deze persoonsgegeven worden niet aan derde vertrekt. Wij gebruiken ze voor de door uw afgegeven incasso en het versturen of ronde brengen van het jaarlijkse boekje Ut Quakeltje.
Op de website staan foto's, namen en geboorten datums, deze zijn veelal verstrekt door de persoon zelf of met toestemming hiervan.
Foto's zijn over het algemeen verkregen of gemaakt en gepubliceerd met toestemming, mocht er toch bezwaar zijn tegen een publicatie dan vernemen wij dat graag. 

Mocht u na aanleiding hiervan vragen hebben dan vernemen wij dat graag. 

Het bestuur van Stichting De Kwakel Toen en Nu bedankt een ieder die ons steunt!