Gastenboek

Allemaal en iedereen een Zalig Pinksteren gewenst! Als het water het symbool voor de Heilige Geest is, dan moet je hier zijn, want half Kenia is onder water. Hopelijk helpt de Heilige Geest de regering te inspireren hoe met dat water om te gaan, want anders gaat het toch weer de zee in en over drie maanden is er weer water tekort. Hopelijk helpt de Heilige Geest jullie allemaal de juiste weg te vinden om niets tekort te komen en te leren wat te doen met wat er over is, want het is wel erg ongelijk verdeeld in deze wereld. In ieder geval wens ik jullie allemaal veel zegen en inspiratie van boven voor het welzijn van iedereen om ons heen. Theo Voorn cmm, Nairobi
Theo Voorn, Nairobi - 20-05-2018

Medio februari heb ik contact gehad met Dirk Plasmeijer. Dirk heeft mij fantastisch geholpen met achterhalen van info over onze (schoon)vader Jan van 't Hart, een van de 4 kinderen van Hubertus van 't Hart en Cornelia Koppers. De andere 3 heetten Dirk, Lien en Jaap (Japie). We hebben foto's van Dirk gehad uit 1924 van de klas van hoofdonderwijzer Piet Graven. De familie is in februari 1919 verhuisd van Oude Wetering naar de Mennonietenbuurt. Vervolgens zijn ze op 5-6-1924 aan de Boterdijk nr 5 gaan wonen. Ik ben benieuwd of er nog mensen zijn die dat gezin hebben gekend.
Rob Groeneweg - 13-05-2018

Hoi, ben op zoek naar overnachting voor 8 personen voor periode van 1 mei tot 20 juli 2018. Moeten niet allen op zelfde verblijfplaats zijn. Kan iemand mij helpen? Grtjes uit Belgie. Marnix-pattyn@hotmail.com
Marnix - 26-04-2018

Als je het boek openslaat zie je het verleden van De Kwakel aan je voorbij gaan. Menigeen kan zich de situatie van toen nog maar nauwelijks herinneren. Met uitzondering van de ouderen, die de mensen van toen, maar ook de ligging van de landerijen en de daarbij behorende gebouwen, zich nog goed kunnen voorstellen. Beschrijvingen van situaties en foto’s van mensen uit die dagen (in zwart-wit), geven aan dat De Kwakel in de ontwikkeling is meegegaan. De oorlogsjaren hebben de ontwikkeling negatief beïnvloed, maar in de periode daarna is de achterstand, mede door stimuleringsfondsen en particuliere initiatieven, ruimschoots ingehaald. De maatschappelijke verbetering van het levenspeil door de ontwikkeling is in het boek goed zichtbaar, getuige de vele foto’s van het actieve verenigingsleven. De Kwakel, welke aanvankelijk een kleine gemeenschap was van boeren en arbeiders in de agrarische wereld, waar ook de tuinbouw deel van uitmaakte. De tuinbouw, zowel bloemen als groenten, kreeg pas gestalte na de oorlog van 1914-1918. Na enige positieve jaren kwam de crisis tot de oorlog van 1940-1945. Dat was een zorgelijke periode voor veel mensen vanwege hun grote gezinnen. Na het herstel van de oorlog zijn de sociale omstandigheden sterk verbeterd. Het bestedingspatroon werd, naarmate de tijd vorderde, voor iedereen veel beter. Vele op de foto’s voorkomende mensen en situaties uit het verleden, waaraan er nog veel kunnen worden toegevoegd, behoren echt tot het verleden, maar wordt goedgemaakt door investering in nieuwbouw en de aangepaste infrastructuur. Naarmate je verder in het boek bladert erken je en geniet je van de gebeurtenissen en de betrokkenen die zijn benoemd, omdat zij hun sporen hebben verdiend door hun inzet voor het verenigingswerk. Helaas leven de meesten niet meer. Het boek beschrijft situaties en foto’s en gaat terug naar de vorige eeuw. Het was de moeite waard dit te mogen inzien en te lezen, vele ouderen kunnen zich de passages van de vorige eeuw nog wel herinneren en daarvan genieten. Veel waardering heb ik voor de samenstellers van het boek voor het vele werk dat het met zich meebrengt. Ik spreek daarvoor mijn erkentelijkheid uit. Met een vriendelijke groet, N.G. van Kessel Nieuwveen, 15 maart 2018
N.G. van Kessel - 04-04-2018

Gisteravond waren mijn man en ik voor de tweede keer aanwezig bij de ‘nostalgische avond’. Ik mocht twee verhalen voorlezen uit mijn boek met herinneringen aan de Drechtdijk. Daarna genoten wij, zowel gisteren als twee weken geleden van de prachtige presentatie, zeker ook van het 'warme bad' waarin we terecht kwamen. In de auto terug: ”Willie, ik wil dit jaar ook naar de Kwakelse kermis.’ En dat voor een nieuwkomer! :)
Willie Lek - 18-03-2018

Toevallig keek ik op de site "STICHTING DE KWAKEL TOEN EN NU" en zag daar de foto van de demonstratie in Den Haag met inwoners van De Kwakel . Moest toen direct denken aan mijn vader Joop (J.L.A. Jongmans) wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente. Uithoorn in die jaren. Hij heeft dit altijd heel bijzonder gevonden, en heel vaak over verhaald. Zal proberen nog kaart te bemachtigen voor 17 maart 2018 om deze beelden nog eens te zien. R.J.Jongmans
R.J.Jongmans - 10-03-2018