Aad Hogerwerf - 12 april 2018

De Kwakel - Hoewel Aad Hogerwerf met pensioen is, zit hij niet stil. Hij werkt nog dagelijks op zijn kwekerij en doet vrijwilligerswerk bij De Groenling en het dorpshuis. Vorige kandidaat Jeroen Könst vraagt hem waar die drive vandaan komt.

‘Die drive heb ik altijd al gehad, maar ik had geen tijd. Ik begon om ‘s ochtends om vijf uur op de veiling. Daar werkte ik tot tien uur. Van tien tot zes uur werkte ik op de kwekerij en als het druk was, werkte ik daar ’s avonds ook nog. Ik heb 37 jaar op de veiling gewerkt. In het begin voor dertig uur en later minder. Daarnaast was ik met een schoolkameraad Leo de Jong een kwekerij begonnen. Eerst huurden we een kwekerij in Aalsmeer. Op een openbare veiling hebben we een kwekerij aan het Kwakelse pad gekocht. Daar zijn we uitgekocht. Dat geld hebben we geïnvesteerd in een kwekerij op het Korte Eind. Vier jaar geleden kon ik met vervroegd pensioen. Twee jaar geleden hebben wij de kwekerij aan de zoon van Leo verkocht en huren wij een stukje kas terug. We kweken Achillea in zeven kleuren. Straks in mei-juni is het druk met bloemen snijden en planten voor volgend jaar. Vroeger oogsten we twee keer per jaar. Nu doen we het nog één keer. Maar ik wilde niet alle dagen verplicht een rondje fietsen of wandelen.’

Wat doet u nu met uw tijd?
‘Mijn vrouw en ik zitten op klaverjassen. Dat doen we bij KDO. Er vielen mensen af en zo ben ik in het bestuur gekomen. We doen dat elke dinsdagavond in de kleine kantine bij KDO. We hebben 29 leden, maar het zijn allemaal ouderen. We zouden willen dat meer jongeren mee doen. Onze kinderen kunnen wel klaverjassen, anders mochten ze de deur niet uit. Ook bij het Dorpshuis werd geklaverjast. Zodoende ben ik bij het dorpshuis terecht gekomen. Daar kwamen ze mensen tekort en ik kreeg tijd voor wat hand- en spandiensten. Ik ben nu voor het derde jaar bezig in de activiteitencommissie. Het dorpshuis krijgt steeds minder subsidie. Ons doel is meer mensen naar het dorpshuis te krijgen, om zo het dorpshuis te behouden.’

Wat organiseren jullie allemaal?
‘De agenda staat op de website van dorpshuis De Quakel. Op Koningsdag kunnen mensen komen kaarten, dat wordt georganiseerd door klaverjasclub Gezelligheid is troef van KDO. We houden ook de Kwakelse kampioenschap kaarten. De winnaar krijgt de Joop van Diemen Bokaal. Deelnemers kunnen klaverjassen en pandoeren. Op een zaterdag in februari is er marathonkaarten, van tien tot zes uur gaan we negen potten klaverjassen. Twee keer per jaar wordt er een darttoernooi georganiseerd. Dan help ik mee met het klaarzetten en zit ik bij de entree. We zijn twee jaar geleden een muziekpubquiz gaan organiseren samen met Rick FM. Dit was afgelopen januari weer een groot succes. De bingoavonden worden goed bezocht, maar dat is niet echt mijn ding. Met Hemelvaart hebben de jaarlijkse fietstocht die begint en eindigt bij het dorpshuis. Vorig jaar deden er 350 fietsers mee. Op 18 mei is er bierproeven met een shantikoor erbij. We hebben voor het eerst een keeztoernooi gehouden, maar dat moet nog wat meer bekend worden. Elke maand zijn er wel een paar dingen te doen. Als jonge mensen ideeën hebben staan we daar voor open. We zoeken nog versterking van ons team. We waren met z’n vijven en zijn nu met z’n viertjes.’

U bent ook betrokken bij De Groenling?
‘In februari was ik veertig jaar lid en kreeg ik een speldje. In het begin had de vereniging een eigen clubgebouw in Uithoorn en was ik niet zo actief. Toen ze naar De Kwakel verhuisden raakte ik er meer bij betrokken. Sinds ons trouwen, 43 jaar geleden, heb ik al vogels. We hebben een jaar of drie in een flat gewoond, daar had ik een kamer waar ik vogels hield. Nu wonen we in de Kuil en heb ik een volière met Grasparkieten, Kanaries en Japanse meeuwtjes. Het zijn makkelijke vogels. Ik doe altijd mee met de jaarlijkse tentoonstelling. Op donderdag plaatsen we een stelling waar driehonderd kooitjes op komen te staan. Er wordt goed gelet op dierenwelzijn. Op vrijdag komen de ervaren keurmeesters. ’s Avonds om acht uur is de opening. Dan komen de eigenaren kijken of ze een prijs hebben gewonnen. Ik heb nooit wat gewonnen, alleen een aanmoedigingsprijs gehad. Maar dat maakt me niets uit. Ik heb de vogels voor het gezelschap. Als ik buiten zit, vind ik het leuk om ze te zien badderen. Er komen altijd veel belangstellenden af op de tentoonstelling.’

Heeft u nog andere bezigheden?
’Zo’n 45 jaar geleden heb ik een zaalvoetbalteam opgericht met mensen van de veiling. Er waren zestien afdelingen waar we tegen speelden. We voetbalden op de betonnen vloer in een vrijgemaakt hoekje. Toen KDO een sporthal kreeg, zijn we daar gaan voetballen. Het team bestaat nog steeds, maar is verjongd. Nu spelen onze kinderen in het team. Een keer in de drie weken nodig ik een ander team uit als tegenspelers. En een keer per jaar gaan we met onze vrouwen en vriendinnen een dagje uit. Het is een soort hechte familie.’

Wie wilt u als volgende kandidaat vragen?
‘Cock Lek. Hij is voorzitter van de Groengroep en is beheerder van het Enge Bos. Hij geeft schilderles in het dorpshuis. Ik wil hem vragen hoe hij dat ervaart?’

(Bron: 12-4-2018, Conny Vos voor het Witte Weekblad en Robert Joore - fotograaf)