Albert Blommestijn - 21 Oktober 2009

Vorige week nodigde Gerrit Burggraaf Albert Blommestijn uit. Albert is geboren en getogen in De Kwakel en heeft altijd op de boerderij gewoond. Hij is 44 jaar oud, getrouwd en samen met zijn vrouw heeft hij drie kinderen van 12, 11 en 8 jaar oud. Sinds 1984 is hij fulltime in het boerenbedrijf van zijn vader gaan werken. Gerrit wil hem vragen wat zijn beweegreden was om over te stappen op het biologische boeren.

Op de eerste vraag antwoordt Albert: ,,Laat ik allereerst iets over de geschiedenis vertellen.

Dan wordt het duidelijker. Het was destijds de bedoeling om uit te breiden van veertig naar zestig koeien. Dat kon echter niet omdat we ons aan de melkquota moesten houden, er kwam dus een kink in de kabel. Meer liters leveren kon niet. Vervolgens hebben we alternatieven gezocht en zijn we in de jaren tachtig vaste planten gaan telen. Dat hebben we een jaar of drie gedaan, maar dat bleek niet echt rendabel te zijn. In 1993 is toen het idee ontstaan voor Poldersport en dat bleek een succes. Naast de boerderij werden er een beperkt aantal sportdagen georganiseerd. Nu na zestien jaar is het een volledig buitensportbedrijf geworden met tal van mogelijkheden. De boerderij is altijd blijven bestaan.

Waarom we niet eerder met biologisch boeren zijn begonnen, heeft te maken met het feit dat de sector pas de laatste vijftien jaar is gegroeid. Vroeger waren biologische producten alleen bij speciale winkels verkrijgbaar maar tegenwoordig liggen ze ook in de supermarkten. Aan het biologisch boeren zitten veel voorwaarden. Zo mag je geen gebruik maken van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en ook voor antibioticagebruik zijn voorschriften. Daarnaast hebben de koeien meer land nodig dan bij een gewoon bedrijf. Met name in de Randstad hebben we het probleem van ruimtegebrek. Het concurreren met grotere bedrijven is moeilijk. Mijn overtuiging is dat als iedereen doorgaat met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen er op de lange duur een onnatuurlijk effect ontstaat.
Twee jaar geleden kwam ik in gesprek met de melkfabrikant en die liet weten dat er veel vraag naar biologische melk is. Het heeft mij altijd aangesproken om melk te produceren op een eerlijke manier, zonder het milieu teveel te belasten. Bijna anderhalf jaar geleden heb ik de contracten getekend van de melkfabriek. We zitten nu in een omschakelingsprocedure. Het heeft even tijd nodig om volledig biologisch te worden. Je kunt een bedrijf dus niet van de één op andere dag omschakelen en biologisch noemen. Dat vind ik een goede regeling, want het is een serieuze aangelegenheid en er moet tenslotte ook een drempel zijn.

In het omschakelingsproces kost het biologisch produceren geld. Je produceert wel op de biologische manier, maar je ontvangt nog niet de meerprijs die je voor je biologische product krijgt. De biologische boer in het algemeen gaat er niet op voor- of achteruit. De melkprijs schommelt en dat geldt ook voor biologische melk. Wij hebben 35 melkkoeien en 20 stuks jongvee. Met het land dat ik heb, is dat precies te doen. Per 1 december van dit jaar zijn we officieel een biologisch bedrijf. Maar we zijn dus al in juni 2008 begonnen. Mijn beweegreden om biologisch te gaan boeren is dus vooral het produceren van melk op een natuurlijke manier. Daarnaast is het voor het imago van Poldersport ook aantrekkelijk om een biologische boerderij te hebben. Voor de toekomst van het bedrijf is biologisch boeren ook goed. De natuurlijke kringloop breng je ermee terug. De mest wordt nu op het land gebruikt. Met biologisch boeren kun je mooie resultaten behalen. En dat is een mooi streven om naar toe te werken."

Verandert er ook iets voor de koeien zelf?

,,Voor hen verandert er zeker iets. Twintig jaar lang heb ik gewerkt met koeien van het Holsteiner ras. Dat zijn dieren die de meeste melk geven. En om ze zover te krijgen, werden ze als topsporters behandeld. Anders lukt het niet om hen zoveel mogelijk melk te laten geven. De koeien lopen zomers wel buiten maar hadden toch allerlei bijproducten nodig om goed te produceren en gezond te blijven. De moederdieren worden nu geïnsemineerd met sperma van Blaarkopkoeien. Dat is een ander ras en deze koeien geven wel minder melk maar zijn met een basis verzorging tevreden. Ze zijn geschikter voor het biologisch boeren dan de Holsteinkoeien. Het ras Blaarkop was tot in de jaren zestig heel bekend in deze omgeving, maar werd verdrongen door de Holsteiners. Het leuke is dat er vroeger op onze boerderij ook Blaarkoppen waren. Daar kwam ik achter toen ik oude foto's bekeek. Dit jaar hebben we zeven nieuwe kalfjes overgehouden. Over twee jaar zullen deze koeien gaan kalveren en als het meezit, is met een jaar of vijf de helft van de veestapel Blaarkop."

Wat zijn de toekomstplannen?

,,De komende winter hebben we veel te doen. Op de website gaan we veranderingen aanpassen over het bedrijf en we willen mogelijk in de toekomst workshops geven of excursies geven. Allemaal zodat het publiek kennis kan maken met het biologisch boeren. De mogelijkheden zijn enorm. Daarnaast hopen we in de toekomst een nieuwe stal in gebruik te nemen. Deze stal heeft een zogenoemde compostbodem. De koeien lopen dan constant op een laag houtsnippers dat met de mest wordt gevormd tot compost. Er is inmiddels één stal in Nederland die dat heeft en wij willen dit ook gaan proberen. Deze winter beginnen we daarom met een proef."

Heeft u nog iets toe te voegen aan dit gesprek?

,,Vee houden is voor een groot deel veel plezier hebben. Maar de huidige situatie is slecht voor de boeren. De subsidies vanuit Europa is voor een groot deel weggevallen. De boeren draaien verlies en het is moeilijk om het hoofd boven water te houden. Het maakt het leven ook spannend want als boer zoek je voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om het bedrijf draaiende te houden. Vandaar de nieuwe stal. Deze is aan drie kanten open en de koeien hebben een uitloop naar buiten. Het is afwachten hoe het hier gaat, omdat wij een ander klimaat hebben dan bijvoorbeeld in Israël, waar deze stallen al heel normaal zijn."

Wie wilt u uitnodigen voor het volgende kettinggesprek en wat wilt u vragen?

,,Ik wil graag Jeanette ten Brink uitnodigen. Jeanette houdt zich bezig met de Scouting in de Kwakel en zij krijgen een nieuw clubgebouw. Ik wil haar vragen wat daar allemaal aan vooraf is gegaan."

Bron: Witte Weekblad Tekst:Samira Fiesler Foto: Jaap Maars.