Berry Groen - 21 November 2009

UITHOORN - Deze week een persoonlijk portret van de bekendste inwoner van de gemeente Uithoorn: burgemeester Berry Groen. Het kettinggesprek schuift voor één keer een week door. Charmant en enthousiast; een sprankelende persoonlijkheid, spontaan en open. En zoals altijd goed gekleed. Een gesprek in haar werkkamer: gebloemde lampen-kappen, accenten in lime en appelgroen, een fijne sfeer. Een vertrek waarin duidelijk een vrouwenhand merkbaar is.

Berry Groen: ,,De enige voorwaarde was dat het bij de gordijnen moest passen. Ik houd van deze kleuren en het leuke is dat ze zijn aangevuld met bijpassende accenten, attenties die ik cadeau heb gekregen en die straks mee naar huis gaan." Nu we het toch over vrouwendingen hebben, waar komt dat modebewuste vandaan? Laat ze zich door iemand adviseren? ,,Mijn dochter werkt in een modezaak. Als geen ander weet ze wat bij mij past en hoewel ik mijn eigen smaak volg, neem ik haar advies graag ter harte en ben ik één van haar beste klanten."

Haar politieke achtergrond is bekend, raadslid in Amsterdam, wijkwethouder in stadsdeel Amsterdam Zuidoost en burgemeester van Oostzaan. Politiek heeft Berry Groen niet van huis uit meegekregen. ,,Zoals zoveel Amsterdammers waren mijn ouders wel rood, maar politiek was niet echt een item. Toen ik mocht stemmen, ben ik er bewust over na gaan denken.
Het werd CPN, vanwege het sportbeleid. Later ben ik actief geworden in de Bijlmer, de huuracties, het oprichten van de crèches en buurtverenigingen en het regelen van subsidies. En allemaal als vrijwilliger," lacht ze. ,,Want ik was gewoon een keurige secretaresse."

In 1998 kwam Berry Groen in Uithoorn, een linkse burgemeester in een overwegend rechts nest. Van meet af aan heeft ze zich gerealiseerd dat in een bestuursfunctie politieke kleur niet belangrijk is, maar dat het er om gaat de gemeenteraad in zijn volle breedte in stelling te brengen en te zorgen dat de processen goed verlopen. Ze is nooit betrapt op partijdigheid. Een houding die haar veel complimenten heeft opgeleverd. Twaalf succesvolle en intensieve jaren later komt aan de ambtsperiode nu een eind. Een beslissing die niet eenvoudig was. Tegen nog een nieuwe periode zag ze niet op.
Het vormde zelfs wel een uitdaging, opnieuw samenwerken met jonge en enthousiaste mensen. ,,Maar privé heb ik een zwaar jaar achter de rug.
Eén van mijn kinderen was ernstig ziek en mijn ouder wordende moeder had zorg van mij nodig. En daarnaast de hectiek van een drukke baan. Als gezin kunnen we veel aan en het is ons ook gelukt, maar het heeft wel een wissel getrokken op mijn energie. Het is nu wel goed zo, ik wil graag de regie weer voeren over mijn eigen vrije tijd."

Berry Groen kan terugkijken op een boeiende ambtsperiode met hoogte- en dieptepunten. Wat heeft ze als positief en wat als negatief ervaren? ,,Negatief vind ik politiek die dreigt te bezwijken onder druk van de bevolking. Soms moeten er moeilijke beslissingen genomen worden, waar niet iedereen blij mee is. Het is dan niet altijd makkelijk om je rug recht te houden, zeker niet als er verkiezingen in zicht zijn." Een ander negatief aspect waren de onlusten tussen Marokkaanse en extreem rechtse jongeren. Racistische uitingen die tot incidenten leidden. De burgemeester kon er geen commentaar op geven, omdat ze in een andere gemeente plaats vonden. Maar de tendensen waren ook in de eigen gemeente merkbaar. Met negatieve berichten in de media tot gevolg. ,,Positief was, dat we in staat waren de knop om te draaien en ik de mensen duidelijk heb kunnen maken dat zwijgen betekent dat je een situatie accepteert en daarmee niets oplost. Door zelf actie te ondernemen is er een kentering ontstaan en hebben we er geen last meer van. Ook aan de gevaarlijke toestanden tijdens de jaarwisseling hebben we een einde kunnen maken. Daarbij heb ik de keuze gesteld: we lossen het met elkaar op of we hebben een paar jaar gezelschap van de ME.

Dat laatste is gelukkig niet nodig gebleken. In plaats van een soort oorlogssituatie hebben we nu een gezellig en sfeervol Oud en Nieuw. Een ander positief punt is de aanleg van de nieuwe N201. Een project met een lange historie dat nu eindelijk in gang is gezet en een geweldige impuls zal betekenen voor de ontwikkeling van het dorpscentrum."

Naast deze grootschalige projecten zijn er ook de kleinschalige acties die het leven leuk maken. Als voorbeeld noemt Berry Groen een themaprogramma waaraan jonge raadsleden van diverse partijen samenwerkten om de politiek onder de aandacht te brengen. Met succes, het leverde een aantal nieuwe kandidaten op en mensen waren enthousiast over deze manier van benadering. ,,Een vrouw, ze woonde hier net, kwam mij persoonlijk complimenteren met dit initiatief. Ze had nog nooit zo'n leuke gemeente meegemaakt. Dat soort kleine dingen vind ik diamantjes."

Benadert een vrouw deze functie vanuit een andere invalshoek dan een man?,,Alleen in zijn algemeenheid," zegt Berry Groen. ,,Vrouwen denken rond en mannen denken vierkant zeg ik vaak. Door de eeuwen heen hebben vrouwen in de genen meegekregen om de boel bij elkaar te houden, verbindingen te maken en teams te smeden om klussen te klaren. Maar er zijn gelukkig steeds meer verbinders onder de mannen, zij nemen ook vaker zorgtaken op zich en onder vrouwen vind je tegenwoordig ook keiharde zakenmensen. Maar in het algemeen zijn mannen meer van het ding en vrouwen van het proces. Uithoorn is een leuke gemeente met een goede gemeentelijke organisatie en regels om alles goed te laten verlopen en je daar zelf ook aan te houden. Ik ben zeer trots op het ambtenarenapparaat.

Ik heb in gemeenteland nog nooit zo'n open bloempje meegemaakt. Zo goed benaderbaar."

In de toekomst wil Berry Groen graag taken zoals waarnemingen en het ondersteunen van bestuurlijke processen op zich nemen. ,,Dan blijf ik nog verbonden met het onderwerp dat mij jaren geboeid heeft: het besturen van een samenleving." Maar eerst uitrusten en genieten van de komende spannende periode van afscheid nemen en alles wat daarbij hoort. En daarna is het tijd om de conditie wat op te vijzelen en eindelijk weer eens te beginnen met een leuke hobby als taarten bakken. De bakvormen staan al klaar.

Bron: Witte Weekblad