Cock Lek - 02 juni 2010

DE KWAKEL - Vorige week vertelde Frans Lek over zijn grote hobby tekenen en schilderen. De volgende kandidaat Cock Lek heeft daarentegen diverse bezigheden. Naast schilderen en daarin lesgeven, zingt hij, helpt hij zijn zoon op de cactuskwekerij, zit hij in het bestuur van de Groengroep en beheert hij het Enge Bos. Frans wil van zijn neef weten hoe hij zijn tijd daartussen goed verdeeld.

,,Bij de zanggroep hoef ik niets voor te bereiden, dat is puur ontspanning. Schilderen en lesgeven doe ik op woensdagavond. Op de kwekerij werk ik nog maar halve dagen. En ik werk twee à drie keer in de week in het Enge bos. Het is allemaal prima te combineren."

Hoe is het Enge Bos ontstaan?

,,Mijn vader was kweker. Als zoon kreeg ik ook een randje land. Ik plantte er bomen. Ik vond het leuk om er iets te laten groeien. Het was in die tijd moeilijk uit te leggen dat je zomaar een stukje weiland liet gaan, dus werd het ook gebruikt voor potgrond. Ik liep mee met een boswachter in het Amsterdamse Bos en leerde daar meer dan thuis uit boeken. In de polder hoort geen kastanjeboom, dus die moest eruit. Ik wilde zoveel mogelijk natuurlijke bomen, maar de vogels brengen ook zaden mee en zo groeide er een bergvlier en hulst. Mijn broer had ook een stukje land. Hij kreeg daarvoor geen vergunning voor kassen, omdat het te dichtbij Uithoorn was, dus dat werd ook bos. Een paar jaar later breidde mijn broer zijn kas uit over het smalle landweggetje, waardoor de boer er niet meer met zijn tractor kon komen. Er ontstond een vennetje, omdat we aarde nodig hadden. Zo veranderde het bos en werd het steeds gevarieerder. Er is een grote verscheidenheid aan broedvogels en beplanting.
We telden een keer zeventig soorten planten in de eerste vijf meter. Ik heb een wand gemaakt waar ijsvogels kunnen broeden, maar na twee strenge winters is het aantal ijsvogels in Nederland drastisch gedaald. Ook de ransuil heb ik dit jaar nog niet gezien."

Waarom de naam het Enge Bos?

,,Mijn broer had een dochtertje dat graag naar de Fabeltjeskrant keek. Stoute dieren werden naar het Enge Bos verbannen. We lopen ook wel eens met de welpen van de scouting tegen schemertijd door het bos en dan horen ze allerlei enge geluiden. Elke even maand op de tweede zondag om twee uur is er een excursie."

Hoe bent u op het idee gekomen om cactussen biologisch te gaan kweken?

,,Ik was altijd met het bos bezig, genoot van de natuur, om dan op maandag weer gif te gaan spuiten?Van groente was het al eerder bekend, dat eet je natuurlijk ook. Maar toen ik hoorde van iemand dat er ook een ecologische sierteler was, wilde ik het ook gaan proberen. Je moest het aanvragen bij de overkoepelende organisatie Biologica. Dat was nog wel moeilijk, want groente moest in de volle grond, maar ik had alles in kleine potjes. Ook moest ik mijn eigen potgrond laten malen; later kon je gelukkig biologische potgrond kopen. Ik zet aaltjes in tegen de varenrouwmug, dat is een ontzettende plaag. We weten niet of mensen het belangrijk vinden, maar de kwekerij loopt goed, ondanks de crisis. Mijn zoon Wietse heeft de kwekerij overgenomen. Op 12 en 13 juni houden we weer open dag."

U zit in het bestuur van de Groengroep.
,,Ik was al jaren ondersteunend lid en was actief in het werven van nieuwe leden. Ik was ook betrokken bij besprekingen met het Hoogheemraadschap. Dus toen twee jaar geleden de Groengroep uit elkaar dreigde te vallen, ben ik voorzitter geworden. Al gauw hadden we een nieuw bestuur van mensen met allemaal verschillende talenten. Wij zijn een vinger aan de pols. We willen graag het natuuroverleg met de gemeente herstellen. Ik bespreek het groenbeleid liever van te voren, dan dat we achteraf boze brieven moeten sturen. De Groengroep werd op 20 mei 1970 officieel opgericht om Uithoorn natuurlijker groen te maken. Het was meer een werkgroep openbaar groenvoorziening. Maar een jaar later werden de taken al uitgebreid en heette het de Groengroep. De Biezenwaard en het Libellebos zijn een van de eerste projecten. Daarom willen we daar op 20 juni een excursie houden. We hebben veel dingen bereikt. Een van onze successen is de omleg van de Watsonweg, waardoor de Tuin van Bram de Groote behouden kon blijven."

Daarnaast geeft u schilderles en schildert u zelf.
,,Er is een wintercursus van tien lessen die in het dorpshuis gegeven wordt en een kortere zomercursus die we hier op de kwekerij geven. We gaan ook een keer naar buiten naar het Enge Bos. Het is voor kinderen van de basisschool. Na de kindercursus teken ik zelf ook op woensdagavond in het dorpshuis. Ik schilder of teken vooral historische dingen, zoals deze koperen pot met kersttak, die mijn schoonmoeder altijd had staan omdat ze geen kerstboom wilde. Ik heb altijd al getekend. Ik heb nog een ingelijste tekening als bewijs."

U houdt ook van zingen. In welk koor zingt u?

,,Als kind zat ik op het jongenskoor en later op het mannenkoor. Ik zing bij St. Cecilia, het kerkkoor van parochie St. Jan de Doper. In 1965 is dat een gemengd koor geworden. We zingen gemiddeld drie keer per maand. Zo een keer per jaar treden we ergens anders op, bijvoorbeeld pas in Vogelenzang."

U woont in een prachtige oude rietgedekt boerderij.
,,Het is een hallenboerderij uit ongeveer 1780. Het is in 1880 verbouwd. De steentjes aan de voorkant zijn honderd jaar ouder dan de steentjes van het achterste deel. Voor de voordeur ligt nog een oude waterput. Binnen zijn nog antieke tegeltjes te vinden. Ik ben hier met mijn vrouw Annelies in 1980 komen wonen."

Wie wilt u voor het volgende kettinggesprek uitnodigen?

,,Wim Bartels. Hij is de oude boerderij van zijn opa aan het restaureren. Zijn opa Jan was rustend boer. Toen hij veertig jaar op het zangkoor zat, heb ik een schilderij voor hem gemaakt. Ik ben benieuwd hoe het voelt om de boerderij van je opa te restaureren en wil aan Wim vragen of hij nog verrassingen is tegen gekomen."

Bron: Witte Weekblad.