Driekus van Rijn - 04 januari 2007

Elke week wordt een Uithoornaar of Kwakelaar door het Witte Weekblad geïnterviewd.
Hij of zij nodigt zelf een opvolger uit en bedenkt de eerste vraag. Vorige week nodigde Sem van Zijl Driekus van Rijn (23) uit. Driekus woont nog thuis en werkt samen met een broer in de fietsen-speciaalzaak van zijn ouders, die net over de brug bij Vrouwenakker is gevestigd. Driekus is fulltime fietsenmaker en verkoper. Naast de fietsenzaak heeft de familie een tankstation. De zaak is opgezet door zijn opa en oma en het is nog altijd een echt familiebedrijf. Sem wil Driekus vragen of hij weet wat er precies gebeurt aan de overkant van de brug.

'Momenteel gebeurt er erg veel aan onze kant van de Vrouwenakkersebrug'

De Kwakel / Vrouwenakker. Op de eerste vraag antwoordt Driekus: "Ik weet niet helemaal
exact wat er aan de hand is, maar wel in grote lijnen. Momenteel gebeurt er inderdaad erg veel aan onze kant van de Vrouwenakkersebrug. Er wordt nu hard gewerkt om de verkeerssituatie te veranderen. Naar wat ik begrepen heb, komt er een soort verkeersplein. Het pand van Lammers -
dat kent iedereen - is inmiddels gesloopt en daar ligt op dit moment een grote berg zand. Dat moet inklinken en over drie maanden gaat men kijken of het zand voldoende gezakt is. Dan wordt er een nieuw stukje fietspad aangelegd vanaf Blokland; het fietspad dat er al ligt, wordt als het ware door-getrokken. Op termijn komt er een compleet nieuwe brug op dezelfde plaats als waar de brug nu ligt, maar zover is het nog lang niet."

"Wat ik wel weet, is dat er bij de nieuwe brug aan beide zijden een fietsersgedeelte komt en dat is een voordeel ten opzichte van de huidige brug. Nu moeten fietsers eerst de weg oversteken voor ze het water over kunnen. Vooral voor schoolgaande kinderen is de verkeerssituatie soms levensgevaarlijk. De bedoeling van het nieuwe verkeersplein is om te zorgen voor een betere doorstroming van het complete verkeer. Dat is hard nodig, want dagelijks gaat er enorm veel verkeer over de brug. Tijdens de werkzaamheden is de bedoeling dat er zoveel mogelijk verkeersaanvoer mogelijk is en dat de ondernemers in Vrouwenakker zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Maar we ontkomen er niet aan dat
het overlast geeft. In principe komt er een tijdelijk ponton links naast de huidige brug en naast zwaar verkeer kan het overige verkeer daar ook gebruik van maken. Er zal dan ook minder verkeer voor de zaak langskomen. Dat is een tijdelijke situatie, want de werkzaamheden duren in principe tot 2009. In Vrouwenakker zelf komen binnen enkele jaren nieuwbouwwoningen, maar dat heeft met de huidige werkzaamheden nog niet veel te maken. De snelheid uit het verkeer halen is wel belangrijk en dat is de reden om het verkeersplein zo in te richten als men nu van plan is."

Wat zijn de gevolgen voor u als ondernemer?

"Als het allemaal gaat volgens schema, is daar wel mee te leven. Wat wij wel hopen, is dat er een goede waterafvoer komt, want anders staat bij ons straks alles blank. Als het allemaal veel langer gaat duren dan gepland, heeft het misschien wel gevolgen voor ons bedrijf, met name natuurlijk voor het tankstation, dat onderdeel van onze zaak is. Voor de enige drie ondernemers in Vrouwenakker is de onzekere situatie rond de brug heel vervelend. Het probleem is ook nog eens dat de weg van de provincie Zuid- Holland is en de brug van Noord-Holland. Dat maakt het er niet makkelijker op. Het is ook allemaal jammer dat het op deze manier gaat; in 2000 is de brug al gerenoveerd, met alle overlast van dien. Die renovatie heeft niets geholpen en op dat moment waren andere bedrijven ook afhankelijk van de brug. Nu wordt de brug in de toekomst vanwege de werkzaamheden ook enige tijd geheel afgesloten en dat geeft veel problemen. Als bedrijf hebben wij een regiofunctie. Inwoners van Uithoorn, De Kwakel, Nieuwveen en dergelijke komen naar ons toe en dan wil je graag service bieden, ondanks werkzaamheden voor de deur."

Hoe gaat het in de toekomst verder met jullie zaak?

"We hebben ons altijd kunnen onderscheiden van anderen door het assortiment dat we bieden op fietsengebied. In principe blijven we op dezelfde locatie. Voor de fietsen-speciaalzaak geldt dat we tijdens de afsluiting van de brug op alle manieren service blijven verlenen. Naar klanten toegaan hoort daar ook bij als het niet anders kan. Voor het tankstation voorzie ik meer problemen als het allemaal langer gaat duren dan gepland. Er maken vooral passanten gebruik van het tankstation. Daarnaast hebben we veel rekeningklanten. Die zullen moeten uitwijken en dan is het nog maar de
vraag of klanten weer terugkomen."

Kun je iets vertellen over de geschiedenis van jullie bedrijf?,

"Mijn overgrootvader is ooit gestart als brugwachter. Daarnaast had hij een café en deed hij kleine reparaties aan fietsen. Het café is later een kruidenierszaak geworden en de zoon van mijn overgrootvader ging verder in de fietsen. Half jaren zeventig is er een echte winkel bijgekomen. Het tankstation bestond toen al, maar stond meer naar de brug toe. Mijn vader is toen ook in de zaak gekomen en mijn ooms en tantes hebben er eveneens enige tijd gewerkt. Later heeft mijn vader het overgenomen en ik ging hem helpen toen ik een jaar of veertien, vijftien was. Ik ben de fietsen-makersopleiding gaan volgen en inmiddels werk ik fulltime in de zaak. Vooral het contact met mensen vind ik erg leuk, evenals het vak zelf. Wij hebben niet alleen klanten met gewone fietsen, maar ook heel veel mensen die aparte wensen hebben op fietsgebied, zoals mountainbikers en wielrenners."

Hoe staat het met de populariteit van de fiets?

"Qua woon-werkverkeer wint de fiets momenteel aan populariteit. Er is duidelijk een stijgende lijn merkbaar. Daarnaast zijn racefietsen steeds populairder aan het worden, vooral bij de jeugd. Clubs als de UWTC organiseren veel evenementen en dat kunnen wij merken. Wat betreft de vergrijzing merken wij ook dat veel ouderen graag gebruik maken van de fiets, met hulpmotor. Ook die doelgroep pakt graag de fiets, evenals de recreatieve fietsers die graag meer met hun gezondheid bezig willen zijn."

Fiets je zelf?

"Natuurlijk! Ik vind het vooral erg lekker om in de natuur te fietsen en op deze manier gezond bezig te zijn. Ik heb er niet altijd genoeg tijd voor, vind ik zelf. Van jongs af aan wilde ik al in de fietsenzaak gaan werken en ik wil ook graag in de toekomst de zaak overnemen. Het is erg moeilijk om tegenwoordig goede monteurs te vinden. Gelukkig lijkt het nu iets aan te trekken omdat de racefietsenhobby onder jongeren groeit. Probleem is dat er weinig animo is onder jongeren om het vak te leren en ik denk dat er wat dat betreft best nog een inhaalslag gemaakt kan worden. Wij werken met vijf mensen in de zaak en dat gaat uitstekend. Het werk bestaat wel uit staan en lopen, maar gelukkig hebben we niet veel
met zwaar materiaal te maken."

Ben je nu Kwakelaar of niet?

"Het is lastig in ons gebied. We behoren tot Zuid-Holland, het is de gemeente Liemeer waar we wonen, maar ik ben erg op De Kwakel georiënteerd. Ik ben in De Kwakel naar school gegaan, heb daar al mijn vrienden en sociale contacten, dus ja, ik behoor tot De Kwakel. Mijn familie behoort ook tot De Kwakel. Dat wordt nog wat als we straks zijn afgesloten, dan moeten we via Bilderdam naar De Kwakel, of met een bootje! We hopen wat dat betreft op een goede bereikbaarheid gedurende de werkzaamheden."

Wie wil je uitnodigen voor het volgende Kettinggesprek?

"Ik wil graag Erik Swaab uitnodigen. Hij is één van de personen die heeft meegeholpen bij de organisatie van de nieuwjaarsviering in De Kwakel en ik wil hem vragen of hij weet hoe het allemaal verlopen is en wat de plannen voor volgend jaar zijn. Ik ben erg nieuwsgierig of het gezellig is geweest."

Bron:Witte Weekblad 04-01-2007 / Collectie Dirk Plasmeijer.
Foto: Patrick Hesse, visionquest.nl.