Erik Swaab - 12 Januari 2007

De Kwakel - Erik Swaab (38) komt oorspronkelijk uit Mijdrecht, waar zijn vader een juwelierszaak had. Sinds ruim tien jaar woont hij met zijn gezin in De Kwakel. Erik is getrouwd en heeft twee kinderen, één van zes en één van twee jaar. Ze hebben namen die passen bij het beroep van hun vader: Chanel en Jade. Erik is één van de vrijwilligers die heeft meegeholpen de nieuwjaarsviering in De Kwakel soepel te laten verlopen. Driekus wil graag weten hoe de viering is verlopen en wat de plannen voor komende jaren zijn.

Op de eerste vraag antwoordt Erik: "Iedereen die heeft meegeholpen, heeft het over 'een overweldigend succes'. We hebben van alle kanten hele leuke reacties gekregen. Het blijkt dus dat Oud en Nieuw in De Kwakel best op een leuke manier gevierd kan worden. Ik moet de Kwakelse jeugd dan ook een compliment geven; zij hebben zich op een enkeling na - perfect gedragen!
Ik denk dat het succes onder andere te maken heeft met het ontmoedigingsbeleid dat we hebben gevoerd. Als vrijwilligers zijn we voortdurend op straat aanwezig geweest. We hebben met de jongeren gesproken en het vooral gezellig gemaakt. De meeste jongeren stelden het enorm op prijs en wilden graag meedoen er een succes van te maken. Ook in de tent werd het gezellig, hoewel we volgend jaar graag meer mensen - vooral jongeren - in de tent willen zien.

We hebben gezamenlijk, als organisatie en met de bezoekers, heel veel gelachen. De plannen voor volgend jaar zijn nog niet helemaal bekend, maar we willen in elk geval opnieuw een dergelijk feest organiseren. Dit jaar was het vooral door de ervaringen met de viering in voorgaande jaren - nog lastig om voldoende vrijwilligers te vinden die wilden helpen, maar nu het allemaal erg leuk is geweest, zal dat komend jaar wel makkelijker gaan. In totaal hebben we vijftien à zestien mensen bij elkaar gekregen. Het leuke was dat velen zich kort voor de betreffende datum hadden aangemeld. Iedereen werd ingedeeld, maar sommigen bleven gewoon de hele dag en avond helpen. Het was overdag al heel erg gezellig. Dankzij de sponsoring van diverse ondernemers kwamen we niets tekort qua eten en drinken; koffie, broodjes en oliebollen, het was er allemaal. We hebben met elkaar ook veel plezier gehad. De inwoners van De Kwakel, met name van de seniorenflat, waren eveneens dik tevreden.

Sommige ouderen vonden het best lastig dat we de hele dag om de flat heen liepen, maar anderen vonden het juist een prettig idee dat we er waren. We hebben met diverse ouderen gesproken en we zagen ook ouderen zwaaiend voor de ramen staan.
Wat het vreugdevuur betreft, is ook alles uitstekend verlopen. We hadden hout geregeld en alles stond, dankzij de inzet van diverse vrijwilligers, keurig op tijd klaar. Ook de jongeren waren volgens mij blij met deze nieuwe traditie en ik moet ook zeggen dat zij echt hebben laten zien dat het heus leuk kan zijn om in De Kwakei Oud en Nieuw te vieren, leuk voor iedereen."

De organisatie van het feest was in handen van een groep vrijwilligers. Hoe bent u daarbij gekomen? "De groep die er nu is - voor het gemak noemen we deze de Vuurwerkgroep De KwakeI - bestaat uit vrijwilligers. Zelf woon ik op een punt in De Kwakel waar het de afgelopen jaren altijd raak was. Drie à vier jaar geleden heb ik hiervan al geregeld melding gemaakt. Ik wilde niet langs de kant blijven staan en niets doen, maar juist mijn handen uit de mouwen steken en iets doen om de situatie voor iedereen te verbeteren. Destijds heb ik al overleg gehad met anderen en toen er een organisatie werd opgezet, ben ik daar direct bij gekomen.

Jan Hoogeveen van de gemeente is er eveneens bij betrokken. Wij merken dat het bij de jeugd veel meer effect heeft wanneer zij door eigen inwoners worden aangesproken dan door de politie.
Het gaat om tolerantie. Natuurlijk mogen ze vuurwerk afsteken, maar wel op een veilige manier. Dat betekent dat er niets vernield wordt en dat er geen gewonden vallen. Er was wel politie aanwezig, maar meer op de achtergrond en wij hebben gezamenlijk gezorgd voor een leuke en ontspannen sfeer. Voor het komende jaar willen we er zeker net zo'n leuk feest van maken. Er is een evaluatieavond geweest, waarbij we met de organiserende partijen hebben besloten dat het feest volgend jaar zeker weer georganiseerd wordt.

We zijn er nog niet over uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat de tent beter benut kan worden. Moeten we de tent vroeger openen, kiezen voor een grotere tent of toch het totale feest uitbreiden. Hoe is dus nog niet zeker, maar dat het feest groter van opzet wordt, is wel een feit. Mogelijk kunnen we dan ook een betere locatie uitkiezen. Gezien alle reacties achteraf moeten we er zeker mee doorgaan. Overigens hadden we er als vrijwilligers van tevoren al het volste vertrouwen in dat het goed zou gaan. Je kunt er nooit helemaal zeker van zijn, maar de sfeer was super en de jongeren verdienen een dikke pluim wat ons betreft! We zijn als organisatie best trots op onze jeugd en ook op onszelf. Ik denk dat het laatste kleine vlekje dat De Kwakel ontsierde, nu wel is weggepoetst!"

U heeft een juwelierszaak in Amsterdam, waarom bent u daarmee begonnen?

"Mijn vader heeft een juwelierszaak in Mijdrecht gehad, zo ben ik het vak ingerold. Toen ik een jaar of vijftien was, heb ik al leren klokken maken. Nu worden met name oude, antieke Franse pendules nog gerestaureerd. Ik ben de opleiding gaan volgen en na vier jaar had ik mijn vak- en middenstandsdiploma.
Tijdens de opleiding leerde ik ook horloges repareren. Hierna volgde ik een opleiding tot meestergoudsmid. Daarna werd ik bedrijfsleider in Zwanenburg en toen ik daar twee jaar had gewerkt, begon ik -nu tien jaar geleden - mijn eigen zaak in Amsterdam, bij de Amsterdamse Poort. Inmiddels doe ik veel management en ben ik vooral bezig met het aansturen van mensen, maar nu en dan ga ik nog even de werkplaats in om me met de reparaties bezig te houden, dus het werk mis ik niet. Het vak van horloge- en klokkenmaker sterft langzaam uit. Zoveel scholen die een opleiding bieden op dit gebied, zijn er niet meer. Veel fabrikanten leiden tegenwoordig eigen mensen op en uurwerken worden nu eenvoudiger in elkaar gezet dan vroeger. Het zijn vooral oude uurwerken die worden gerepareerd en niet de moderne horloges. Onze zaak heeft veel moderne merken en wordt vooral door jonge mensen bezocht. Daarnaast hebben we sinds kort een webshop, www.valentinejuwelier.nl. We verkopen niet alleen trendy merken, maar wat we in de vitrine hebben, is ook nog eens heel betaalbaar. Natuurlijk hebben wij het de afgelopen jaren ook moeilijk gehad, maar nu trekt het weer aan. Onze werkplaats is gevestigd in de zaak, Dat betekent dat we snel kunnen werken en dat vinden onze klanten prettig. Het is erg leuk werk, maar het prettigste vind ik het contact met mensen; daardoor is elke dag weer anders dan. de vorige!"

Heeft u nog iets toe te voegen aan dit gesprek?

Hoewel ik ongeveer zestig uur per week met mijn werk bezig ben, houd ik gelukkig nog tijd over om te sporten. Ik loop graag de marathon en daar moet je natuurlijk wel voor trainen, dus loop ik wekelijks. Daarnaast ben ik actief bij AJOC en help mee de familiedag te organiseren, ook heel erg leuk om te doen. Kortom, ik ben erg actief, maar gelukkig vindt mijn vrouw het allemaal prima. Zeker nu ik beloofd heb om komend jaar tijdens de nieuwjaarsviering in De Kwakel toch af en toe even thuis mijn gezicht te laten zien; nu was ze bijna de hele avond alleen met de kinderen en dat moet toch een beetje anders!"

Wie wilt u uitnodigen voor het volgende Kettinggesprek en wat wilt u vragen?

"Ik wil graag Ben Plasmeijer uitnodigen. Ben is een actieve man binnen de Kwakelse gemeenschap en velen kennen hem. Ik wil hem vragen of hij nog ideeën heeft om de nieuwjaarsviering leuker te maken en of hij er volgend jaar wel bij kan zijn."

Bron: Witte Weekblad 12-01-2007 Foto: Patrick Hesse, Visionquest.nl