Gé Alderden en Simon Versteeg - 18 januari 2018

Spelers positief benaderen

Simon Versteeg en Gé Alderden coachen elk een handbalteam bij KDO. Ze zijn het erover eens dat sporten leuk moet zijn. Ze geven veel complimenten en boeken goede vooruitgang. Vorige kandidaat Irma Rust vraagt hen hoe zij dat doen?

‘Na afloop vragen we niet: heb je gewonnen, maar: heb je lekker gespeeld. We hebben natuurlijk wel het doel om te winnen, maar het gaat er hoofdzakelijk om dat we lekker spelen. KDO is niet zo prestatiegericht, zo steekt de vereniging niet in elkaar. Het is er gezellig en sociaal. Het gaat niet alleen om de handbalwedstrijd, maar de meiden zijn ook vriendinnen buiten het veld. Handbal is een snel spel, dus er wordt veel gewisseld, zodat iedereen zoveel mogelijk kan spelen. We proberen de spelers zo positief mogelijk te benaderen. Fouten kun je niet maken. Het gaat erom dat ze lekker hebben gehandbald, dan is ons doel behaald.’

Hoe kwamen jullie erbij om handbalcoach te worden?
‘Simon: ik ben coach bij de C1, dat zijn de dames van een jaar of veertien. Verder train ik de D jeugd. Mijn oudste dochter ging op handbal en ik wilde iets voor de club doen. Ik heb zelf vroeger gehandbald, dus ik had handbalervaring. Daarna ging mijn andere dochter ook op handbal. Dus dit is mijn zevende jaar.
Gé: ik ben coach bij de B2 en dit is mijn derde seizoen. Ik ben met mijn dochter meegegroeid. Zij is nu naar een andere vereniging gegaan. Dat is niet erg. We zijn trots op een speelster als ze naar een andere club gaat. We hopen dat het talent later terugkomt. Daarnaast ben ik scheidsrechter en zit ik in het bestuur. Het wordt steeds moeilijker om het bestuur op orde te houden. We zoeken dringend aanvulling.’

Wat is de taak van een coach?
‘De coach is aanwezig bij alle wedstrijden van het eigen team. Gé gaat ook bij de trainingen kijken. Trainen is een soort laboratoriumomgeving. Daar leren ze de vaardigheden. Op het veld moeten ze dat in praktijk brengen. Het is belangrijk voor de trainer om te weten hoe de wedstrijd ging, dus dat koppelen we terug. Een handeling is niet fout, maar als er iets moet veranderen, dan zoeken we naar een oplossing. De meiden hebben onderling weleens wat, maar dat heeft geen effect op hun spel. Ze zien elkaar drie keer in de week en hebben onderling een appgroepje. Daarin zit ook de teammanager, dat is een moeder die helpt tijdens de wedstrijden. Zij houdt het een beetje in de gaten. In het najaar gaan we de zaal in. In het voorjaar spelen we buiten. Buiten ligt asfalt, dus dan spelen ze voorzichtiger. Binnen gaat het sneller, want dan is er minder angst voor blessures.’

Hebben jullie last van geweld tijdens de wedstrijd?
‘Ouders zijn altijd fanatiek. Het is goed dat ze hun gedachten uiten, dan kunnen we erover praten, maar niet tijdens de wedstrijd. Het is not done dat ouders vanaf de tribune naar de scheidsrechter schreeuwen. Die afstand is te groot. Buiten langs het veld gebeurt dat vaker. We moeten voor ogen houden dat de scheidsrechter daar ook vrijwillig voor zijn plezier staat te fluiten. Als de tegenpartij negatief is, proberen wij om daar niet in mee te gaan. Het slaat terug op je team en dan krijg je een negatieve stemming in de ploeg.’

Worden er nog andere activiteiten buiten handbal georganiseerd?
‘De jeugdcommissie organiseert een handbalkamp voor de meiden tot en met de C1. Er is een oliebollentoernooi. Bij KDO wordt Sport en Spel georganiseerd, waar ook de leerlingen van de school mogen komen. KDO is meer dan een vereniging. Het heeft dat warme dorpsgevoel. Het is laagdrempelig binnenkomen. KDO is goed voor zijn leden, voor zijn vrijwilligers en voor het dorp. De Kwakelse veiling en de vogeltentoonstelling worden in de kantine gehouden en je kunt hier klaverjassen en badmintonnen. Iedereen in De Kwakel heeft wel iets met KDO.’

Wat doen jullie nog meer?
‘Simon: ik werk in wisseldiensten als bakker bij Westerbos. Ik heb drie kinderen. De oudste twee zitten op handbal. De jongste is zeven en zit op dansen/ turnen bij KDO.
Gé: ik werk bij de politie. Ik ben begonnen op straat, maar behoor nu tot het operationele middenkader. Ik ben vroeger begonnen met voetbal. Op de Mavo heb ik veel gehandbald. Daarna heb ik op hoog niveau basketbal gespeeld. Ik verzorg nu spinninglessen. Ik heb drie kinderen.’

Wie willen jullie als volgende kandidaat vragen?
‘Carlo Fritschy. Hij werkt als kantine- en complexbeheerder bij KDO. Daarnaast fotografeert hij goed. We willen hem vragen hoe hij bij zijn hobby fotografie is gekomen?’

(Bron: 18-1-2018, Conny Vos voor het Witte Weekblad en Robert Joore - fotograaf)