Gerrit de Graaf - 17 April 2008

Elke week wordt een Uithoornaar of Kwakelaar door het Witte Weekblad geïnterviewd. Hij of zij nodigt een opvolger uit en bedenkt de eerste vraag. Vorige week nodigde Cirina Voost Gerrit de Graaf uit. Gerrit is in 1953 geboren in Uithoorn en heeft er altijd gewoond. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en twee kleinkinderen. Hij werkt al 17 jaar bij Hermadix Coatings. In zijn vrije tijd steekt Gerrit veel tijd in KDO, met name voor de zaalvoetbalafdeling maakt hij zich graag verdienstelijk. Hij is al 23 jaar bezig met zaalvoetbal en Cirina wil hem vragen waarom hij al zolang betrokken is bij de sport en bij KDO.

Op de eerste vraag antwoordt Gerrit:

"Ik heb zelf aan zaalvoetbal gedaan en heb het altijd ontzettend leuk gevonden om te doen. Voordat ik eraan begon, was ik al bij KDO actief en gaf ik training aan een elftal op het veld. Vervolgens werd de zaalvoetbalafdeling opgericht bij KDO, inmiddels al 25 jaar geleden. Ik werd gevraagd om de twee jeugdteams zaalvoetbaltraining te geven en dat vond ik hartstikke leuk. Die jeugdteams zijn uiteindelijk in de seniorenteams opgegaan omdat er vanuit de jeugd niet veel belangstelling was voor zaalvoetbal. In elk geval niet in de regio Amsterdam. Daarbij moet ik zeggen dat een aantal jaren geleden jeugdzaalvoetbal weer werd opgestart maar dat er in De Kwakel niet voldoende belangstelling voor bleek te zijn. De jeugd heeft veel andere dingen om te doen, zoals studeren, en veldvoetbal is voor hen aantrekkelijker. De teams zijn destijds doorgestroomd naar de senioren en enkele voetballers van toen zijn nog actief op het gebied van zaalvoetbal. Dat is erg leuk. Zelf ben ik destijds gestopt met het trainenvan het veldvoetbalteam en heb ik me meer op zaalvoetbal toegelegd.

Eén van de redenen was dat veldvoetbal op zaterdagmorgen was en mijn jongste dochter op judo ging, waardoor ik de keuze moest maken tussen het bezig zijn met andermans kinderen of het bezig zijn met mijn eigen kind. Ik koos het laatste en ben doorgegaan met zaalvoetbal, dat op een doordeweekse avond was. Om terug te komen op de vraag van Cirina: ik ben al zo lang bij zaalvoetbal betrokken omdat het hartstikke leuk is om te doen. Dat ik er al bijna 24 jaar bij betrokken ben, heb ik me daardoor niet eens gerealiseerd. Het spelletje is ontzettend leuk, technisch zit het goed in elkaar en het is leuk om naar te kijken. Het gaat snel, er zit veel actie en behendigheid in. Zaalvoetbal vind ik om naar te kijken leuker dan veldvoetbal. Als de spelers hét slim spelen, is het voor mij een mooie sport om te zien.

Toen Gerard Hogerwerf 25 jaar bij de zaalvoetbalafdeling betrokken was, realiseerde ik me pas dat ik er al 23 jaar bij ben. De tijd is vanzelf voorbij gevlogen. Met Gerard kan ik uitstekend door de bocht en omdat we een goede ploeg hebben met inmiddels ook jonge, enthousiaste meiden, heb ik er nog altijd zin in om me in te zetten voor de sport en de vereniging. Voor mij is het belangrijkste om het plezier erin te houden. Zolang ik dat nog heb, blijf ik graag actief voor de vereniging."

Hoe bent u bij KDO gekomen en is zaalvoetbal het enige gebied waarop u actief bent voor de vereniging?

Ik ben bij KDO gekomen toen ik zelf nog voetbalde. Ooit begon ik bij VVU, daar stopte ik met spelen op mijn zeventiende. Ik leerde mijn vrouw kennen, een echte Kwakelse, zij was bij KDO actief op het gebied van handbal. Ze was coach van een team. Via haar ben ik de vereniging ingerold en niet meer weggegaan. Ik wilde wel iets doen voor de club toen het mij gevraagd werd en daarna ben ik steeds meer gaan doen. Op zaterdagmorgen sta ik in de kantine en ik ben betrokken bij het bijhouden van de website van de club. In het verleden hielp ik bij de Sport- en Spelweekeinden en bij andere activiteiten. Het is gezellig en dan gaat
het bijna vanzelf."

Wat is volgens u het succes van het zaalvoetbal van KDO? De vereniging heeft
enorm veel teams binnen de gelederen, hoe komt dat?
"De zaalvoetbalafdeling bestaat uit zowel dames- als herenteams, in totaal bijna 25 teams. Een groot deel bestaat uit vriendenteams, de spelers hebben zich als compleet team aangemeld. Ze willen vooral op een gezellige manier zaalvoetballen en doordat we over een eigen sporthal beschikken, zit het met die gezelligheid wel goed! Na afloop van de doordeweekse wedstrijden is de kantine open en spelers vinden het leuk om met hun team na te praten. Doordat we hen die mogelijkheid bieden, zien we dat veel teams uit de regio graag bij ons komen spelen. Sommige teams, zoals het 'lerarenteam' zoals het ooit gestart is, zijn er al heel lang bij.

Dit team bestaat al bijna 25 jaar en de spelers spelen nog bij de senioren. Binnen KDO gaat het niet om de prestatie maar meer om de gezelligheid, hoewel we toch jaarlijks in alle klassen kampioenen hebben."

Binnen de afdeling zaalvoetbal heeft iedereen een taak, wat doet u?

"Ik ben wedstrijdsecretaris voor de herenafdeling. Vroeger 'deed' ik alle teams en ging alles nog met de hand. Op een gegeven moment werd het aantal teams te hoog en hebben we het gesplitst. Nu worden de damesteams door iemand anders bijgehouden. Ik houd het wedstrijdprogramma bij en zorg dat uitslagen en dergelijke in het c1ubblad en op de website worden gezet. Het bestuur bestaat verder uit Gerard, Nanda, Esmeralda en Marianne. Laatstgenoemde verzorgt het wedstrijdsecretariaat voor de dames. De doelstelling van het hoofdbestuur blijft om het sociale karakter te behouden. Ook als straks de verenging er een nieuwe sporthal bij heeft dat hard nodig: nu o~ten we teams ook thuiswed-strijden in andere sporthallen laten spelen en dat is geen ideale situatie. Als we meer ruimte kunnen creëren, kunnen alle teams hun thuiswedstrijden weer bij KDO spelen en dat is wel het doel. Een groot succes is het jaarlijkse Quakeltoernooi, waarbij we acht avonden in de winter zaalvoetballen. Het toernooi is van start gegaan omdat we voetballers in de winter iets wilden bieden en uitgegroeid tot een bekend toernooi waaraan vele teams willen meedoen. We hebben een maximum en hoewel er soms gevraagd wordt of er meer avonden bij kunnen of we ook in de zomer iets kunnen organiseren, doen we dat beslist niet. Zo'n toernooi is erg leuk maar kost veel voorbereidingstijd.

U speelt zelf niet meer, is dat moeilijk?

"Ik ben in 1995 gestopt met zaalvoetballen omdat ik een blessure kreeg en toen kon ik niet anders dan stoppen met spelen. In het andere geval had ik het nog wel gedaan, daarvan ben ik overtuigd. ln het begin was het moeilijk en heb ik nog geprobeerd om te trainen met teams, maar dat was geen succes; je gaat toch oefeningen voordoen aan spelers, maar dat lukte niet goed. Nu houd ik me maar bezig met andere zaken, dat doe ik veel thuis. Vanaf de zijlijn kijk ik wel hoe anderen spelen. Voorlopig blijf ik nog wel doorgaan met mijn taken, daarvoor is alles veel te leuk!'

Wie wilt u uitnodigen voor het volgende Kettinggesprek en wat wilt u vragen?

"Ik wil graag Rob Rentenaar vragen . Rob is erg actief bij de club en heel enthousiast. Ik wil hem vragen hoe hij de toekomst van KDO ziet.

Bron: Witte Weekblad tekst: