Gert de Vries - 17 april 2013

Gert de Vries zet zich in voor diverse organisaties door zijn talent in te zetten in het bestuur. Zijn inbreng bestaat vooral uit faciliteren, zodat anderen hun werk goed kunnen doen. Zo wil hij zich ook gaan inzetten voor een voedselbank in Uithoorn. De vraag aan Gert de Vries was: is er behoefte aan een voedselbank?

'Uit gegevens van omliggende gemeenten blijkt dat de voedselbank zeker in een behoefte voorziet. In Amstelveen delen ze zestig pakketten per week uit. In Aalsmeer zijn dat er dertig en in Mijdrecht vijftig stuks. Ik denk niet dat het in Uithoorn anders is. En de tijd wordt er niet beter op.'

Waardoor bent u op het idee gekomen?
'Vorig jaar zomer was er een bijeenkomst met de titel Bekent Uithoorn schuld. Het ging over armoede achter de voordeur. Daar werd de wens geuit voor een voedselbank. Dat liet me niet meer los. Ik hoorde dat ze in Aalsmeer ook bezig waren om een voedselbank op te zetten. Via via kwam ik in contact met het bestuur van Aalsmeer. Daar zijn ze in januari van start gegaan. Zij hebben zich goed voorbereid en een goede structuur neergezet. Ik kan veel van hen leren en overnemen.'

Hoe ver zijn de plannen inmiddels gevorderd?
'Er werd me aangeraden een vliegende start te maken. Ik heb een stukje geschreven in de lokale kranten. Daar zijn 38 aanmeldingen van vrijwilligers op gekomen. Mensen uit alle lagen van de samenleving. Deze mensen heb ik bijna allemaal telefonisch benaderd. Ik heb geïnventariseerd wat iedereen kan en wil doen. Er komen vier groepen: voor de intake, voedselwerving, fondsenwerving en uitgifte. Een buurman uit de straat heeft net als ik veel bestuurservaring. Hij gaat meedenken over de organisatie. Tot nu toe zijn we een werkgroep en vallen we nog onder Aalsmeer.'

Is er al bekend waar de voedselbank komt?
'We hebben nog geen ruimte gevonden. De Rotary Uithoorn/Aalsmeer wil ons bij staan bij de oprichting. Ze heeft haar leden opgeroepen naar een ruimte uit te kijken. We hebben een intakeruimte nodig. Daarvoor zoeken we twee kantoren waar vier mensen in kunnen zitten, met een beetje privacy en een internetaansluiting, want er moeten gegevens worden vastgelegd. Daarnaast hebben we een ruimte nodig voor de uitgifte van de voedselpakketten. Daar moeten tafels met kratten kunnen staan en er zal een gastvrouw aanwezig zijn om de cliënten op te vangen. Dat hoeft dus niet op dezelfde locatie te zijn als de intake.'

Sommigen vinden dat je mensen afhankelijk maakt. Wat vindt u daarvan?
'Die mensen zou ik willen uitnodigen om te komen praten. Om in aanmerking te komen voor de voedselbank gelden strenge criteria. De mensen worden niet gepamperd. Ze moeten echt een drempel over. Na drie maanden wordt hun situatie opnieuw bekeken. Het is een ingrijpende periode in hun leven als je in de positie zit om in aanmerking te komen voor een voedselpakket.'

Waarom vindt u het belangrijk dat er een voedselbank komt?
'Wij hebben het goed getroffen. Als je het goed hebt, is het belangrijk om je in te zetten voor anderen die het minder goed hebben. Het is een tijdelijke ondersteuning, zodat mensen weer uit de situatie komen. Ik ben facilitair beheerder. Op mijn werk zorg ik ervoor dat mensen hun werk goed kunnen doen. Dat wil ik voor de voedselbank ook doen. Ik wil een organisatie opzetten waar ik anderen mee kan helpen. Je richt een voedselbank op om het zo snel mogelijk weer op te heffen, want je wil liever niet nodig zijn.'

Uw inbreng is dus het organiseren?
'Ik krijg er energie van. Het voordeel is dat Aalsmeer al veel werk gedaan heeft. In het begin is het even veel werk, maar als we goede afspraken maken, dan gaat het goed lopen. De reacties zijn tot nog toe positief. Ik heb in verschillende besturen gezeten. Wij wonen nu 18 jaar in De Kwakel. Ik heb bij de oudervereniging gezeten van de school van mijn kinderen. Ik heb tien jaar in het bestuur van het dorpshuis gezeten. Ik zat een blauwe maandag in de sponsorcommissie van KDO en in het bestuur van koor The Bridges. Ik ben vier jaar secretaris van de kerkrentmeesters van de PKN kerk geweest. En ik heb een jaar in het bestuur van de Thamerkerk gezeten. Ik vind het leuk om te faciliteren.'

Wie wilt u als volgende kandidaat uitnodigen?
'Yolanda Onderwater. Zij is voorzitter van de stichting Sukacita. Deze stichting heeft op Bali een kenniscentrum opgericht, met als doel om kennis over kinderen met een verstandelijk beperking te delen met de leerkrachten van de speciale scholen en de bevolking. Mijn vraag aan haar is: Hoe ben je er mee begonnen en wat motiveert je om verder te gaan?'

(Bron:Witte Weekblad tekst: Conny Vos Foto: Jaap Maars )