Irene Raadschelders - 17 November 2016

De Kwakel - Irene Raadschelders woont in het huis waar ze is opgegroeid als dochter van de smid, in het centrum van het dorp. Een jaar of zeven geleden werd ze lid van het Vrouwengilde, waar haar moeder ook altijd lid van was geweest. Toen de voorzitter ermee stopte, nam Irene haar taak over. Vorige kandidaat Corrie Hoogenboom vraagt haar of ze met omliggende besturen contact hebben.

‘Een keer per jaar is er een kringavond met twintig andere besturen uit het rayon. Die vergadering wordt de ene keer hier, dan weer daar gehouden. Daar hoor je de verhalen van de andere Vrouwengildes. Het Vrouwengilde in De Kwakel bestaat al zestig jaar. Van oudsher ging het van de Rooms-Katholieke kerk uit. Onze activiteiten worden nog steeds gehouden in de ontmoetingsruimte van de St. Johannes Geboortekerk. Maar alle vrouwen uit de Kwakel zijn welkom. Hoewel we nu een ledenstop hebben.’

Hebben jullie zoveel leden?
‘We hebben nu 68 leden. Als we een thema-avond organiseren zit er veertig à vijftig man in de ontmoetingsruimte. Dan zitten we vol. We moeten ook denken aan de brandveiligheid. We kunnen wel naar een andere locatie verhuizen, maar dan moeten we meer contributie gaan vragen en dat willen we niet. Bij sommige Vrouwengildes betaal je 45 euro. Bij ons is de contributie zeventien euro vijftig en we vragen een kleine bijdrage voor de activiteiten. We krijgen ook financiële bijdragen van de Kwakelse veiling en van het Feestcomité De Kwakel. Daarmee kunnen we net aan rondkomen.’

Wat doet het Vrouwengilde?
‘We organiseren avonden voor de Kwakelse dames. We hebben een avond waarop de dames een ketting kunnen maken en Christa Snoek komt helpen om een bloemstuk te maken. Er is een meneer geweest die heeft verteld over zijn luchtballon. Hij vertoonde zulke mooie filmbeelden dat de aanwezigen niet naar huis wilden. In november hebben we een theateravond met als thema Terug naar vroeger. De kerstmis is een vaste traditie met daarna een broodmaaltijd en lootjestrekken door en voor de Kwakelse Handwerkclub. Dat is een gezellig samenzijn. Ik weet nog dat mijn moeder daar vroeger naartoe ging. Een keer per jaar gaan we een dagje uit met de bus. Ouderen die niet goed ter been zijn mogen iemand als begeleiding meenemen als de bus niet vol zit. En rond kerst geven we aan de zieken en de oud-leden een attentie. Vorig jaar was dat een krentenbrood en een plant. Ik doe aan alle activiteiten mee. Ik ben er volop mee bezig.’

U zit ook in het bestuur?
‘Het vorige bestuur bestond al jaren. Het is een geweldig bestuur geweest. De bestuursleden werden wat ouder en wilden graag stoppen. Maar het was moeilijk om opvolgers te vinden. Ik heb nooit op clubs gezeten. Ik ben moeder van vier kinderen en was altijd bezig. Een vriendin van mij zat erbij en zo ben ik een jaar of zes à zeven geleden ook lid geworden. Ik was bang dat het Vrouwengilde zou stoppen als er geen nieuwe bestuursleden gevonden zouden worden. Op een avond heb ik gezegd wat ik op mijn hart had en toen kwamen er nieuwe dames bij. Het bestuur bestaat nu weer uit vijf dames. Het is een geweldig team. In het begin dacht ik: waar ben ik aan begonnen, maar als je eenmaal bezig bent, gaat het wel. Ik heb een half jaar met de vorige voorzitter Janny Oudhuis meegelopen. Voor de toespraken was ik zenuwachtig, want Janny deed dat altijd heel goed. Ik heb eerst een groot applaus voor het vorige bestuur gevraagd.’

Gaat u veel dingen veranderen?
‘Ik heb geprobeerd het Vrouwengilde te updaten. Je moet met de tijd meegaan. Maar de oudere dames staan nummer 1. De contributie is iets omhoog gegaan en de gemiddelde leeftijd iets omlaag. Op het moment heb ik geen plannen om dingen te veranderen. De mensen gaan tevreden naar huis en daardoor kom ik zelf ook met voldoening thuis.’

Heeft u nog andere bezigheden?
‘Ik werk een paar dagen per week in de planten. Dat doe ik al vijftien jaar. Ik ga met plezier naar mijn werk en hoop dat nog een paar jaar te blijven doen. In mijn vrije tijd fiets ik graag of we wandelen met onze twee hondjes. We hebben drie zoons en een dochter en zes kleindochters tussen de drie en tien jaar. Die komen graag een keer logeren. Verder zit ik graag even op de bank na mijn werk.’

Wie wilt u als volgende kandidaat uitnodigen?
‘Bernardien Meijer. Zij zorgt ervoor dat we altijd in de ontmoetingsruimte terecht kunnen. Ze is betrokken bij de begrafenisvereniging. Ik wil haar vragen of ze iets wil vertellen over haar werkzaamheden bij de R.K. kerk.’

(Bron: 17-11-2016, Conny Vos voor het Witte Weekblad en Robert Joore - fotograaf)