Jan Noteboom - 29 Augustus 2009

Vorige week nodigde Peter Oudshoorn Jan Noteboom uit. Jan is geboren in Amsterdam in 1940.
Hij volgde er school en ging aan het werk bij de Rijkspostspaar-bank. In 1959 moest hij in dienst om vervolgens na terugkomst bij de land en tuinbouwbank in de Kwakel te gaan werken. In 1966 leerde hij zijn vrouw kennen en vervolgens verhuisde hij naar de Kwakel. Samen hebben ze twee kinderen en zes kleinkinderen. Jan is voorzitter van het Veilingcomité dat dit jaar de 50e veiling organiseert. Peter wil vragen of er wat extra's gedaan wordt vanwege dit jubileum.

Op de eerste vraag antwoordt Jan: ,,Het klopt inderdaad dat het veilingcomité de veiling voor de 50e keer gaat organiseren. We willen inderdaad wat extra's doen en daarom hebben we bedrijven aangeschreven en daarop al verschillende positieve reacties gekregen. Ook de verenigingen die van ons geld ontvangen hebben we aangeschreven in de hoop dat zij wat extra's willen doen. Het is natuurlijk prachtig dat er elk jaar een veiling is maar we willen wel de verenigingen erbij betrekken. Inmiddels hebben we van velen al positieve reacties gekregen en enkelen laten nog op zich wachten. Het is natuurlijk nog vakantietijd. We hebben in elk geval van restaurants al dinerbonnen gekregen, een supermarkt verzorgt pakketten, Rick FM gaat er extra aandacht aan geven, de KBO doet in elk geval iets en de dansgroep schenkt een schilderij. Tavenu zal ook iets schenken en we krijgen subsidie van het Burgemeester Kootfonds. Waar we vooral mee zitten is de locatie dit jaar. Normaal is het altijd in de kantine bij KDO maar daar zijn ze momenteel druk bezig met de nieuwbouw. De aula van de school, de Zon is een mogelijke optie maar we zijn er nog niet over uit. De school staat niet onwelwillend tegenover dit plan. In vroeger tijden werd de veiling bij Leenders gedaan en het liefst zouden we het dorpshuis gebruiken maar dat is gewoon te klein."

U bent voorzitter bij het veilingcomité, hoe is dat gegaan?

,,Ik ben inmiddels vanaf 1985 voorzitter van de club. Het is allemaal begonnen toen er destijds een fancy fair werd georganiseerd. Dat was zo geslaagd dat daaruit de veiling is ontstaan. Oorspronkelijk is het door mensen van KDO opgezet en daar was ik ook bij betrokken. Eerst waren er enkele andere bestuursleden maar door overlijden kwam er een bestuursfunctie vrij. Ik hield me toen al bezig met de veiling en ben toen voorzitter geworden. Persoonlijk vind ik het heel leuk om met een groep mensen die inmiddels vrienden zijn geworden, zoiets als een veiling op te zetten. Het is bedoeld voor de Kwakelse gemeenschap en tegelijkertijd wordt er iets gevraagd van die gemeenschap. Inmiddels werkt het systeem al bijna vijftig jaar en dat is natuurlijk hartstikke goed. De groep mensen gaat met een plezierige manier met elkaar om en iedereen heeft zijn eigen inbreng. Hopelijk wordt het ook dit jaar weer een succes. We zijn heel positief en het zou mooi zijn als de opbrengst ook weer een succes wordt. Dan kunnen we namelijk veel verenigingen weer blij gaan maken en daar gaat het uiteindelijk toch om. De bedragen zijn sinds het begin van de veiling behoorlijk gestegen. Er zijn ook wel mindere jaren geweest maar de laatste jaren gaat het weer heel erg goed."

Kunt u iets vertellen over het publiek dat de veilingavonden bezoekt?

,,In de beginjaren waren het vooral de kwekers uit De Kwakel die als kopers de veiling bezochten.
Later is dat veranderd en inmiddels zien we ook heel veel jongeren die komen en de laatste jaren komen er ook steeds meer mensen van buiten de Kwakel en dat is alleen maar goed natuurlijk. De veiling is inmiddels een begrip geworden in de regio. De Kwakel heeft een aantal grote evenementen die jaarlijks terugkomen. Het Polderfeest, Koninginnedag, de kermis, de braderie en de veiling. Allen zijn ze heel belangrijk voor het dorp."

Denkt u er al over om te gaan stoppen na zo'n lange tijd?

,,Mijn vrouw vindt dat ik er inderdaad maar eens mee moet stoppen en onze veilingmeester Willem Klijn stopt er na dit jaar ook mee. Hij is ook op leeftijd en heeft het vanaf het tweede jaar gedaan. De secretaresse is ook gestopt maar daar hebben we een nieuw lid voor gevonden. Zelf ben ik nog niet van plan te stoppen want het is veel te leuk om te doen. We hebben een uitstekende ploeg mensen opgebouwd die precies weten wat zij moeten doen. Het bestuur bestaat uit negen mensen en daarnaast hebben we ongeveer tachtig wijklopers. Verder is er iemand die de catalogus verzorgd en met medewerking van twee ploegen wordt deze in elkaar gezet bij KDO. Traditiegetrouw zijn de ouderen op maandag overdag aan de beurt en het handbal jeugdteam in de avonduren."

U doet nog meer vrijwilligerswerk. Kunt u er iets over vertellen?

,,Ik ben ook nog actief bij KDO. Ik behoor tot de groengroep die het groen bij het complex bijhoudt. Verder help ik op woensdag altijd mee om het clubblad te rapen. Daarnaast wil ik nog wel verschillende hand en spandiensten verrichten en ik fluit nog wel eens een dameswedstrijd."

Wie wilt u uitnodigen voor het volgende kettinggesprek en wat wilt u vragen?

,,Ik wil graag Erik van Egdom uitnodigen. Hij is sinds kort voorzitter van het veldvoetbal bij KDO. Ik wil hem vragen hoe hij zijn baan kan combineren met het voorzitterschap en of het hem bevalt."

Bron: Witte Weekblad Foto: Jaap Maars

† 30-07-1940 - 01-07-2010 Johannes Antonius Noteboom
Ridder in de orde van Oranje Nassau.