Jannette ten Brink - 28 Oktober 2009

Vorige week nodigde Albert Blommestijn Jeannette ten Brink uit. Jeannette is geboren en getogen in De Kwakel en nooit heeft ergens anders gewoond. Ze is 42 jaar oud en al ruim 20 jaar getrouwd. Samen met haar man Paul heeft ze twee zoons, de oudste is 14 en de jongste wordt bijna 10. Jeannette werkt als verftechnicus bij PPG, wat vroeger Sigma Coatings was. In haar vrije tijd is ze bij de Scouting, de St. Joannesgroep actief. Albert wil haar vragen wat er allemaal aan de nieuwbouw van het clubhuis vooraf is gegaan.

Op de eerste vraag antwoordt Jeannette: ,,
Het is allemaal twee jaar geleden begonnen toen het pand van de Horde verkocht werd aan Ons Tweede Thuis (OTT). De Scouting heeft het terrein achter de horde ingebruik voor het clubhuis. Ons Tweede Thuis kwam vervolgens met plannen voor nieuwbouw. De Scouting heeft de grond al 63 jaar in bruikleen van de kerk en we willen dus niet zomaar weg van die plek. Ondertussen had ons pand groot onderhoud nodig. OTT wilde uitgebreid gaan bouwen en onderkelderen naast ons pand, maar ons pand was niet op heipalen gefundeerd. Een ieder kan dan bedenken wat dat voor ons pand zou kunnen betekenen. Aangezien we toch in een stadium zaten waarin er over groot onderhoud gesproken werd, zijn we gaan bekijken of er een mogelijkheid zou zijn dat we mee zouden kunnen bouwen met OTT.
Het is dus eigenlijk door omstandigheden een soort gedwongen huwelijk, maar voor ons is het dus een mooie kans om samen met OTT te bouwen. Een dergelijke kans zullen we niet zo gauw meer krijgen.

Ons terrein is ook niet gemakkelijk te bereiken met groot materieel. Het kleine paadje langs het kerkhof en ons smalle bruggetje zijn niet handig. Verder zijn we aan alle kanten ingebouwd, dus dit is een kans die we niet kunnen laten lopen. Maar er komt natuurlijk wel wat bij kijken om de stap van idee, naar plan naar uitvoering werkelijk te maken. Het gebouw wordt gebouwd volgens de normen van Scouting Nederland. Die bovendien vinden dat we heel economisch met ons pand omgaan, omdat het bijna iedere doordeweekse avond bezet is en alle speltakken hetzelfde lokaal gebruiken. Blijkbaar is dat vrij uniek binnen de Scouting. In het nieuwe pand worden alle bijgebouwtjes geïntegreerd, het zware materiaal moet worden opgeslagen beneden in de berging en het lichte materiaal kan allemaal boven op zolder. In totaal komen er vier toiletten en een douche.

Het nieuwe gebouw wordt van steen terwijl we nu een houten gebouw hebben Als alles loopt zoals het hoort te gaan, dan zouden we rond de zomer van 2010 kunnen beginnen met de nieuwbouw.
Het mooiste zou het zijn als er tijdens de zomervakantie gebouwd kan worden, maar in het andere geval zijn we al bezig om een tijdelijke oplossing te vinden voor onze speltakken. Die zullen dan waarschijnlijk verspreid door De Kwakel komen te zitten. Het lukt waarschijnlijk niet om al de speltakken op één locatie onder te brengen, maar dat kan pas concreet worden ingevuld als we exact weten wanneer we beginnen met bouwen. Voorlopig blijven we acties organiseren om de nieuwbouw te bekostigen, het is niet altijd gemakkelijk omdat ook KDO acties heeft en wij willen elkaar niet in de weg zitten. Ondertussen zijn we al bijna een jaar bezig met sponsoring om genoeg geld bij elkaar te krijgen. Vanwege het bestemmingsplan komt er ook nog het één en ander bij kijken. Maar het moet wel heel raar lopen, wil het niet rond komen.

We hebben helaas nog steeds een gat in het budget, wat nu wel gedicht zou kunnen worden. Maar dat betekent dat we met te hoge vaste lasten komen te zitten. Wij willen het liever in één keer betalen.
Er is inmiddels dankzij acties al heel wat geld binnen maar het is nog niet genoeg. Onze jaarlijkse eierenactie levert altijd een mooi bedrag op, dat altijd wordt gebruikt voor gezamenlijke doeleinden. Van het Rabo Coöperatiefonds hebben we tienduizend euro ontvangen. Verder hebben we van Kooyman BV een bedrag ontvangen van € 6250,-, ontvangen. Tijdens hun open dag op 10 oktober hadden ze hun bezoekers en relaties de mogelijkheid geboden om geld aan een goed doel te schenken. Wij als Scouting waren het goede doel dat uitgekozen was door de directie van Kooyman BV, daar zijn we hen heel dankbaar voor."

Hoe gaat het met de Scoutinggroep?

,,Eigenlijk heel goed. Alle speltakken zitten bijna vol met leden. Er is nog plaats bij de Kabouters en de Gidsen. Sinds kort is er een nieuwe speltak binnen onze groep van start gegaan, de Stam. Deze speltak is bedoeld voor jongens en meisjes vanaf 16 jaar met een Scoutingachtergrond en is helemaal nieuw. Voorheen was er niks voor deze leeftijdsgroep, maar nu zijn er negen jongens en meisjes die in de groep zitten. In het verleden is het al eens eerder geprobeerd een groep op te zetten maar dat is toen mislukt. We hopen dat het nu wel goed gaat draaien. Het zijn toch jonge mensen die anders niet meer bij Scouting terecht kunnen als ze geen leiding willen worden."

Hoe lang bent u actief bij Scouting?

,,Ik ben in 1988 begonnen als Welpenleidster en in 1995 gestopt toen ik zwanger was van mijn oudste zoon.. Maar het Scoutingbloed kruipt waar het niet gaan kan en in 1998 ben ik toen leidster bij de Kabouters geworden, bij mijn oude leidingmaatjes van de Welpen. De Kabouters zijn in 1997 door hen opgestart, voor die tijd was er nog geen groep voor de jonge meisjes van 7 tot en met 11 jaar. In 2004 ben ik daar eigenlijk een beetje noodgedwongen mee gestopt omdat de combinatie met de voetbaltrainingen van al mijn 'mannen' niet meer te combineren was. In 2005 ben ik in het bestuur gekomen, waar ik me voornamelijk met PR-activiteiten bezig houdt."

Wat is er zo leuk aan de Scouting?

,,Het is heel leuk bij de Scouting, vooral omdat je als leiding bezig bent om de jeugd op een leuke manier te vermaken. Je kunt samen met je medeleiding leuke dingen bedenken én doen voor en met de kinderen. Daarnaast doen we natuurlijk gewoon allerlei spelletjes. Er is van alles te doen bij de Scouting. Soms gaan spelletjes in competitieverband maar meestal gaat het alleen maar om het plezier, dingen leren en gewoon lekker bezig zijn. Als bestuur sta je hier wel wat verder van af, maar de jeugd is nog steeds de drijfveer om er mee bezig te zijn. De kinderen staan voorop: dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Binnen onze groep zijn we inmiddels met 34 mensen, dat gaat om zowel leiding als het bestuur. Graag zouden we nog wel wat meer leiding willen hebben voor de Kabouters en de Welpen. De groepen zijn niet groter dan 24 kinderen en dat is ook goed in combinatie met het huidige gebouw. Met mooi weer zijn we vooral buiten actief. Bij de nieuwbouw wordt de ruimte groter, waardoor we binnen meer mogelijkheden krijgen als het slecht weer is. Als mensen vragen hebben over onze nieuwbouw of de groep kunnen ze altijd contact met ons opnemen via de mail bestuur@st-joannesgroep.com via mij 0297-786001."

Wie wilt u uitnodigen voor het volgende kettinggesprek en wat wilt u vragen?

,,Ik wil graag Ron Plasmeijer uitnodigen. Ik wil hem vragen hoe het komt dat een man van 46 jaar nog steeds met lego bezig is. En dan vooral het technisch lego, terwijl hij absoluut niet technisch is."

Bron: Witte weekblad Tekst: Samira Fiesler Foto: Jaap Maars