Jelle de Jong - 14 November 2010

Als buurtbeheer willen we graag inzicht krijgen wat er onder de jongeren speelt, waar men elkaar ontmoet en welke rol het verenigingsleven hierin heeft. Vanaf nu staat er in elke buurtkrant een gesprek met een jongere onder de 21 jaar, met als doel te inventariseren waar de jeugd in De Kwakel behoefte aan heeft, qua activiteiten, ontmoetingsplekken e.d.

Als eerste voor het Kettinggesprek heb ik Jelle de Jong uitgenodigd. Jelle is 20 jaar en speelt in KD01. Hij zit in de qroep van de "Beunhazen".

Jelle, je zit in de groep van de "Beunhazen", kan je vertellen hoe deze groep is ontstaan?
De groep bestaat uit 18 jongens van mijn leeftijd. We hebben op de basisschool Robert Kennedy bij elkaar in de klas gezeten. Tijdens de A-jeugd van voetbal is de groep ontstaan. We waren 16 jaar oud en we bezochten allemaal een andere school, maar wij Kwakelaars wilden elkaar blijven ontmoeten. De naam "Beunhazen" is 4-jaar geleden ontstaan na een alcoholische avond. Er zit geen verhaal of uitleg achter, de naam is gewoon spontaan verzonnen. We hebben als groep allemaal dezelfde interesses. Dit is voetbal, schakelbrommers en schuur- en tentfeest. Inmiddels hebben we de schakelbrommers ingeruild voor de Spartamet. (Een fiets met een motortje.)

Hebben jullie een ontmoetingsplek?

In een schuur op Steenwijkerveld is onze ontmoetingsplek. We pokeren en drinken gezamenlijk een biertje. Het is bij ouders van één van de Beunhazen. Het voordeel dat het bij ouders op de werf is, is dat je rekening houdt met de buren, er sociale controle is en dat je netjes bent op je onderkomen. Een belangrijk verschil met een openbare ontmoetingsplek als die op de ruilverkaveling. Die plek stond open voor vernielingen, graffiti en asociaal gedrag. Men voelde zich niet verantwoordelijk voor deze hang plek, want de gemeente zorgde voor het onderhoud. We zijn ook een voorbeeldrol voor de jeugd. Ik denk dat De Kwakel inmiddels zo'n vijf ontmoetingsplekken rijker is, door ons voorbeeld om een plek in te richten "op het erf bij ouders".

Waar ontmoetten jullie elkaar, toen jullie 13 jaar oud waren?

Nergens! We hadden het allemaal druk met de combinatie voetbal en school.

Vind jij dat er voldoende activiteiten zijn voor de leeftijdsgroep van 12 tot 16 jarigen?
Nee, het is een moeilijke doelgroep, omdat het leeftijdverschil in deze periode erg groot is. Als 15-jarige wil je niet op een feestje zijn waar 12-jarigen zijn. Misschien is het wel een keer het proberen waard om iets te organiseren.

Heb jij een idee om de jeugd/jongeren te bereiken?

(de zus van Jelle, Femke, schuift gezellig aan en vult haar broer aan). Films en games zijn activiteiten die aanslaan bij deze leeftijdscategorie. Het is belangrijk om de jeugd daarbij te betrekken, omdat ze zéér beïnvloedbaar zijn. Als een tweetal het niets vindt, dan vindt de hele groep het niets en komt er niemand. Jelle en Femke vragen zich af of er bij de jeugd in De Kwakel wel behoefte is aan activiteiten.

Je voetbalt momenteel in KDO1 wat betekende KDO en daarbij het verenigingsleven voor jou in je jeugd? Ik heb er vrienden aan overgehouden en heb leren omgaan in een groep. Doordat ik een teamsport beoefen, heb ik ook discipline gekregen. Weer of geen weer, je staat 2x in de week te trainen en je voelt je verantwoordelijk, want je speelt in een team!

Vind jij dat de vereniging een rol kan / moet vervullen voor de jeugd?
Dat doen ze al, een heel belangrijke! Wil je zelf nog wat toevoegen aan dit interview? Nee. Wie wil je als

Volgende jongere uitnodigen voor dit kettinggesprek?

Pim Blommesteijn. Heeft hij met zijn vrienden behoefte aan een ontmoetingsplek? Waar ontmoeten ze elkaar nou en speelt de scouting daarin een belangrijke rol?

Bedankt voor je openheid in dit interview, Jelle! Ik ben een stapje dichterbij gekomen over de behoeften bij jongeren/jeugd in De Kwakel over een ontmoetingsplek en activiteiten. Super!

Nicole van der Knaap - Buurtbeheer