Joke Meijer - 06 Juni 2008

DE KWAKEL - Elke week wordt een Uithoornaar of Kwakelaar door het Witte Weekblad geïnterviewd. Hij of zij nodigt zelf een opvolger uit en bedenkt de eerste vraag. Vorige week nodigde Dirk Plasmeijer Joke Meijer uit. Joke komt uit Duivendrecht, verhuisde naar Aalsmeer en woont sinds 1981 in De Kwakel. Samen met haar man Ton heeft ze twee kinderen van bijna twintig. Ze werkt drie dagen per week met mensen met een beperking; ze is activiteitenbegeleidster bij Heliomare dagbesteding in Aalsmeer. Daarnaast is Joke één van de leden van het Kwakelse Feestcomité. Ze helpt met de organisatie van de evenementen. Dirk wil weten waarom ze lid is geworden van het Feestcomité en hoeveel tijd ze eraan kwijt is.

Op de eerste vraag antwoordt Joke: ,,In 1985 deed ik met een groep meiden mee aan de kermis-optocht, dat was hartstikke leuk. Een maand later waren wij aanwezig bij een evaluatie van de kermisoptocht in 't Fort. Een bestuurslid vroeg of er personen binnen onze groep waren die lid wilden worden van het Feestcomité. Tot dat moment waren er enkel mannen lid van het comité en het was dus bijna 'bijzonder' dat we gevraagd werden. Van het Feestcomité word je niet zomaar lid als je je aanmeldt. Als iemand kenbaar maakt dat hij of zij lid van het Feestcomité wil worden, draagt het bestuur die persoon voor tijdens de ledenvergadering. De leden stemmen door middel van briefjes of iemand lid wordt of niet. Ik zag dat samen met een vriendin wel zitten. Zo werd ik in 1986 lid. Vanaf 1986 nam het aantal vrouwen binnen het comité toe naar acht. Sinds 1990 ben ik bestuurslid. Het bestuur vroeg mij of ik zin had om de organisatie van de kinderactiviteiten op me te nemen. De heren vonden het wel zo prettig als een vrouw dat zou doen. Dit heb ik een paar jaar gedaan, daarna nam een ander lid deze taak van mij over. Daarna deed ik een paar jaar de PR; ik schreef de teksten voor de programmaboekjes, regelde advertenties en onderhield contacten met de weekmedia voor informatie en uitslagen. Sinds 2001 ben ik secretaris, een erg leuke taak."

Het Feestcomité is qua ledenaantal gegroeid, hoe is de verdeling nu?

,,Sinds de jaren tachtig zijn er steeds meer leden bij gekomen, vooral de laatste jaren zijn er jonge Kwakelaars lid geworden. Dat is, wat mij betreft, heel goed. De club verjongt daardoor en met name bij het Polderfeest en Kermis is het belangrijk te weten wat er onder de jeugd leeft. Met jongere leden is het ook makkelijker om activiteiten te ontplooien die de jeugd aanspreken. De organisatie gaat hierdoor met haar tijd mee. We hebben nu negen bestuursleden, drie van hen zijn vrouw. Dat is niet bewust zo gekozen, maar we kiezen er binnen het comité wel voor om de juiste mensen op de juiste plek te hebben. In totaal zijn er 49 leden. Ik kan heel lastig zeggen hoeveel tijd ik kwijt ben aan werkzaamheden voor het comité, maar in feite ben ik er het hele jaar mee bezig. Het bestuur vergadert zo'n acht keer per jaar, daarnaast zijn er zes ledenvergaderingen. Half november begint de PR-groep, waar ik ook lid van ben, met de voorbereiding voor de programmaboekjes. Koninginnedag is het eerste evenement, gevolgd door het Polderfeest en de Kermis. Vooral juli en augustus zijn drukke maanden. Na de Kermis nemen we even pauze en vanaf november/december gaat de PR-groep weer aan de slag voor het volgende jaar."

Wat is er zo leuk aan het vrijwilligerswerk voor het Feestcomité?

,,Wat ik erg leuk vind, is de variatie aan leden die met elkaar samenwerken gedurende de voorbereidingen en tijdens de evenementen. Er zijn ondernemers bij, een 65-plusser, een paar studenten en werkende moeders. Iedereen is anders en heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten. Mensen met wie ik anders niet in contact zou komen, kom ik wel tegen bij het Feestcomité, puur omdat je gezamenlijk bezig bent. De leden van het Feestcomité werken vooral in juli en augustus intensief met elkaar samen om het Polderfeest en de Kermis te laten slagen. Het is een hele drukke periode die we met elkaar tot een goed einde proberen te brengen. Omdat er voor elk evenement een taakverdeling is, weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt; iedereen is goed op elkaar ingespeeld. We proberen elk jaar een mooi aanbod van activiteiten te krijgen en tot nu toe gaat dat uitstekend. Het Polderfeest is het grootste evenement dat het Feestcomité organiseert."

Waar bestaat uw taak uit?

,,Naast mijn functie als secretaris help ik bij alle evenementen. Ook ben ik betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van al onze evenementen: voor de Koninginnedag de vrijmarkt en het maken van de deelnemerslijsten voor de kinderspelen, tijdens het Polderfeest de bonnenverkoop en opvang van artiesten, en voor en tijdens de Kermis heb ik ook mijn taken. Wat ik erg leuk vind is het verzorgen van de administratie voor de Kermisoptocht, de eerste dinsdag van september. Deelnemers van de kermisoptocht schrijven zich in bij Gerrit Burggraaf en van Gerrit krijg ik de gegevens. Ik regel de uitnodigingen voor de loting in 't Fort en maak aan de hand van de uitslag van de loting lijsten voor de keurders. De gegevens die ik van de keurders krijg, verwerk ik in nieuwe lijsten die nodig zijn voor de leden die meerijden met de optocht. Deze administratie is nodig, omdat de optocht bestaat uit zo'n 40 karren met ongeveer 500 deelnemers. De meeste groepen houden tot het laatst geheim welk onderwerp ze hebben. Omdat ik alle gegevens binnenkrijg, ben ik een van de weinigen in De Kwakel die al vóór de optocht op dinsdag weet hoe die eruit gaat zien. Dat is erg leuk. Vroeger heb ik zelf ook een paar keer aan de optocht meegedaan en vorig jaar was ik weer van de partij met een groep vriendinnen. Misschien dat we komend jaar opnieuw meedoen, maar het hangt ervan af of we een leuk onderwerp hebben. De prijsuitreiking in de tent is ook iets bijzonders. De uitslag van de optocht staat traditiegetrouw op een rol behang die wordt afgerold. Van de spanning tijdens het bekendmaken van de uitslag en de ontlading daarna, krijg ik elk jaar kippenvel. Ik moet wel zeggen dat ik het na de Kermis wel weer fijn vind dat alle evenementen achter de rug zijn. Ook moet ik benoemen dat we het zonder de hulp van de extra vrijwilligers die geen lid van het Feestcomité zijn en de hulp van veel partners van leden, nooit voor elkaar zouden krijgen om de evenementen te kunnen organiseren waar zoveel mensen plezier aan beleven. Omdat ik graag met en voor mensen bezig ben, is dit een hele leuke taak. Ik heb bewust gekozen voor dit soort vrijwilligerswerk, omdat dit totaal iets anders is dan mijn werk met mensen met een beperking bij Heliomare. Binnen het Feestcomité is de sfeer goed, hoewel er ook wel eens een meningsverschil is. Dat houdt ons scherp."

Kunt u vertellen wat uw meest indrukwekkende moment was in de periode dat u lid bent van het Feestcomité?

,,Daar hoef ik niet lang over na te denken: het moment dat onze voormalige voorzitter, Theo van Rijn, werd gehuldigd bij het dertigste Polderfeest in 2005. Hij ontving een Koninklijke Onderscheiding - hij werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau - en dat vond ik heel bijzonder. Dat liep als een rode draad door het Polderfeest en wat mij betreft was dat een Polderfeest een met gouden randje!"
Heeft u nog iets toe te voegen aan dit Kettinggesprek?
Informatie over onze evenementen staat op http://www.polderfeest.nl. Ik wil ook graag laten weten dat het organiseren van alle evenementen door de leden van het Feestcomité alleen maar mogelijk is als je partner erachter staat. Dan kunnen wij het werk met plezier doen en dat is ook de reden dat sommigen al meer dan 25 jaar lid zijn."

Wie wilt u uitnodigen voor het volgende Kettinggesprek en wat wilt u vragen?

,,Ik wil graag Cees de Bruijn uitnodigen. Cees is al heel lang actief binnen het Feestcomité. Hij regelt onder andere de Polderfeestbarbecue. Ook is hij een wandelaar bij uitstek. Na de zomer gaat hij in Peru wandelen met een groepje Kwakelaars. Ik wil van hem weten waarom hij daar gaat wandelen en of hij wel genoeg tijd heeft om te trainen. Lukt dat samen met de voorbereidingen van de Polderfeestbarbecue, loopt Cees niet op hete kolen?"

Bron: Witte Weekblad 2008 Tekst: Samira Fiesler Foto: Patrick Hesse, Visionquest.nl