Kees Hölscher - 09 Oktober 2009

DE KWAKEL - Elke week wordt een Uithoornaar of Kwakelaar door het Witte Weekblad geïnterviewd. Hij of zij nodigt zelf een opvolger uit en bedenkt de eerste vraag. Vorige week nodigde Peter van Tol Kees Hölscher uit. Kees is geboren en getogen in De Kwakel. In het dorp kent iedereen hem als Kees Klomp. Kees is inmiddels vijftig jaar en dat werd groots gevierd bij het laatste Polderfeest. Peter wil hem vragen wat hem zoal bezighoudt. Wat doet hij?

"Op de eerste vraag antwoordt Kees: ,,

Ik doe eigenlijk van alles. Zo ben ik lid van het Feestcomité maar ook van Oud maar Sterk. Dat is een bromfietsenvereniging speciaal voor de oude brommers. Daarnaast doe ik ook het één en ander met solexen. Regelmatig organiseren we een treffen voor de brommers of de solexen en dat is wel leuk om te doen. Daarnaast heb ik thuis ook het nodige te doen."

Heeft u ook een baan?

,,Ja, ik werk overdag in een potplantenkwekerij. Het gaat om grote tropische planten, drasera's. Die komen uit Costa Rica. Het is een bedrijf in De Kwakel aan de Hoofdweg. Ik werk er nu zeven jaar en het bevalt prima. Daarvoor heb ik bij een andere kwekerij gewerkt maar na 26 jaar moest ik stoppen omdat het bedrijf werd opgeheven. Ik werk fulltime en het is prettig werk."

Hoe bent u bij het Feestcomité gekomen?

,,Ik werd in 1981 gevraagd erbij te komen maar lag toen in het ziekenhuis met een gebroken enkel. Pas in 1982 kwam ik er echt bij en sindsdien ben ik niet meer weggeweest. Inmiddels ben ik er al 27 jaar bij betrokken. Het grote verschil met vroeger is dat het toen allemaal rustiger was dan tegenwoordig. Het feest is veel groter geworden en dat merk je ook aan de hoeveelheid publiek.
De drukte is sterk toegenomen. Vroeger begon het Polderfeest met één dag en dat was al heel leuk. Tegenwoordig gaat het om meer dagen feest en dat is best zwaar voor de vrijwilligers. Vanaf 1982 heb ik in het begin alleen nog twee dagen, zaterdag en zondag, Polderfeest meegemaakt. Het was toen nog in de ruilverkaveling. De eerste paar Polderfeesten heb ik dus niet als vrijwilliger meegemaakt. Het begint nu aardig uit zijn jasje te groeien en dat geldt ook voor de kermis. De optocht is eveneens heel erg gegroeid in de loop der jaren."

Behoort u tot de kern van de vrijwilligers?

,,Ja ik ben lid van de bouwploeg en vanaf eind maart gaan we aan de slag. Dan gaan we de spullen opzoeken die nodig zijn voor Koninginnedag en daarna blijft het druk tot en met de kermis in september. We hebben dan in die periode elke dinsdagavond een bijeenkomst. De kern van vrijwilligers bestaat uit een klein groepje mensen. Tijdens het Polderfeest zelf ben ik elke avond als vrijwilliger actief. Als het feest over is, heb ik wel een week tijd nodig om bij te komen. Zondagmiddag is altijd het drukst en dat is een zware dag voor de vrijwilligers."

Waar komt de bijnaam bij u vandaan?

,,In De Kwakel zijn er meer met een bijnaam, maar ik heb mijn naam te danken aan radio Cyclus, dat tussen 1979 en 1982 in De Kwakel actief was. De radio had een postadres nodig en dat werd mijn adres. Onder de schuilnaam Klomp dus. De radio was een piraat in die jaren en ik kreeg de post per adres van Kees Klomp. Er lagen kabels van soms wel vier kilometer lang en die gingen ook door sloten heen. Het is begonnen als geintje in de kroeg en het lukte uiteindelijk om de radiozender op te zetten. We waren met een klein groepje mensen. Voor de radio zelf heb ik niet veel gedaan, behalve de controlediensten op het verkeerde spoor zetten. Er is wel een keer of drie controle geweest maar er is nooit iemand gepakt. De radio zond in het weekend uit. Het groepje waar ik vanaf het begin bij was, bestond uit ongeveer acht mensen en het was een leuke tijd. In 1982 is het gestopt doordat de groep uiteenviel. Maar mijn bijnaam is gebleven. De meesten kennen me alleen van mijn bijnaam en niet van mijn echte naam. Maar ik had die naam dus echt aangenomen om de post die we regelmatig kregen te kunnen ontvangen. In die tijd was er nog zo weinig aanbod op de radio en dat was de reden dat we ermee begonnen waren."

Wat vindt u het mooiste aan De Kwakel?

,,We hebben wel wat gekke dingen beleefd in het dorp. 1977 was een topjaar wat dat betreft. Toen hebben we een solexrace georganiseerd van 24 uur lang over de weg. Dat duurde van zaterdag 15.00 uur tot de volgende dag 15.00 uur. Het was een geintje van een andere familie uit De Kwakel en dat waren mooie tijden. We reden een vast rondje door de ruilverkaveling en wie het langste bleef rijden, had gewonnen. Verder zijn in datzelfde jaar de plaatsnaamborden van De Kwakel weggehaald door de gemeente. He hele dorp was in rep en roer en met vereende krachten waren de borden snel weer terug. En in dat jaar zijn we met een hele groep mensen naar Den Haag geweest vanwege de woningbouw in de Kuil 2. Het was een druk jaartje dat wel! Maar de Kwakel is een prachtig dorp. De omgeving is mooi en dat zie je heel goed als je tijdens de braderie in de hoogwerker vanuit de lucht kan kijken. Vanaf de grond heb je er geen idee van hoe mooi het eigenlijk is. Zelf zit ik best in dit dorp. Er is enorm veel veranderd sinds ik vroeger aan de Boterdijk opgroeide, maar het blijft een mooi dorp!"

Wie wilt u uitnodigen?

,,Ik wil graag Gerrit Bruggraaf uitnodigen. Hij houdt zich bezig met legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog en ik wil hem vragen hoeveel voertuigen hij nu eigenlijk heeft."

Bron: Witte Weekblad Tekst Samira Fiesler Foto:Jaap Maars.