Martin Tijdgat - 15 Mei 2010

UITHOORN - Joop Alsemgeest deelt zijn liefde voor de natuur met degene die hij als volgende kandidaat voor het kettinggesprek heeft aangedragen: Martin Tijdgat. Martin blijkt een veelzijdig man. Joop wil van Martin weten hoe het met de vleermuizen in het algemeen en in het bijzonder in Uithoorn, is gesteld.

,,Het gaat geleidelijk beter met de vleermuizen. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is beter gereguleerd. Ook de waterkwaliteit verbetert. Beide zijn gunstig voor insecten en dus voor de vleermuizen. Hoe het op dit moment met de vleermuizen in Uithoorn gaat, weet ik niet goed. Ik heb me er vijftien jaar intensief mee bezig gehouden, maar ik kreeg het erg druk met andere dingen. Toen ik hier kwam wonen, heb ik gegevens verzameld over de vleermuizen in Uithoorn. Er komen hier vijf soorten voor. De gewone dwergvleermuis is de meest algemene soort. De ruige dwergvleermuis zie je in het najaar in de Meerwijk en het Libellebos. De watervleermuis houdt van watergangen van zo'n drie meter en schept insecten met zijn achterpoten van het water.
De meervleermuis is een van de zeldzaamste vleermuizen van Europa. Ze komen maar in een klein deel van Europa voor en dat is vooral hier. Je ziet ze op de Amstel, het Zijdelmeer en de Vinkeveense Plassen. In de Meerwijk huist een kolonie. Het is een grotere soort. En tot slot heb je nog de laatvlieger."

U bent ook betrokken bij de Groengroep. Waar houden zij zich mee bezig?

,,Voor de gemeente Wijdemeren ben ik medewerker Cultuurtechniek. In eerste instantie vond ik het lastig om me met het groenbeleid van een collega-gemeente bezig te houden. Maar twee jaar geleden ging het wat minder met de Groengroep en ben ik tot het nieuwe bestuur toegetreden. Een van de dingen waar ik me voor heb ingezet is het Egeltjesbos. Er lag een stuk grond in De Kwakel waar niets mee gedaan werd. Het mocht niet bebouwd worden vanwege Schiphol. Toen de dijken in Wilnis doorbraken, werden deze verstevigd met onze klei. Daarna zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeente en het waterschap over dat gebied. Er werd een ontwerp gemaakt en de bewoners kregen inspraak. Zo is in twee jaar tijd het Egeltjesbos ontstaan en werd een vage wens werkelijkheid. De naam heb ik bedacht. Het is een dier waar iedereen zich iets bij voor kan stellen. Het is echt een park van de mensen en dieren geworden. We zijn er met z'n allen verantwoordelijk voor. In februari was er een snoeidag, georganiseerd door de Vrienden van het Egeltjesbos. Dan zijn er zo'n 25 man om de handen uit de mouwen te steken. In april bestond de Groengroep 40 jaar en hebben we de gemeente 23 bomen geschonken, waarvan de meesten in het Egeltjesbos zijn geplant."

Op uw visitekaartje staat dat u boomdeskundige bent. Wat houdt dat in?

,,Ik ben een liefhebber van alles wat met beplanting te maken heeft. Ik heb een HBO-opleiding voor landschapsarchitect gevolgd. Binnen die opleiding kun je beheerder worden. Waar ik nu werk hebben we lastige grond, een bodem waar bomen niet graag staan. Ik ben altijd op zoek naar bomen die aangepast zijn aan die omstandigheden. Dat betekent praten met kwekers. Zo heb ik honderd nieuwe soorten kunnen neerzetten. Ik kan enorm genieten van bomen en ben altijd op zoek naar bijzondere bomen. In Uithoorn vind ik de Iep in de pastorietuin erg mooi. Hij is er neergezet als Goud-Iep met geelbont blad, maar bij de bovenste helft is het groene blad teruggekomen. Verder vind ik de Magnolia op de kruising van de N201 in de tuin van de voormalige burgemeesterswoning prachtig."

Waar komt uw liefde voor de natuur vandaan?

,,Mijn vader werkte bij een verzekeringsmaatschappij. Zij hadden een villa in een park met een recreatieplas, waar wij gebruik van mochten maken. Wij woonden in Rotterdam op vier hoog, dus regelmatig gingen we daar met de hele familie op de fiets heen. Het was middenin de natuur. Ik heb mezelf al vroeg aangeleerd om waar te nemen. Er is een verschil tussen zien en waarnemen. Ik zag wat er rond vloog en luisterde naar wat ik hoorde. Als ik het niet wist, zocht ik het op. Ik wilde zelf een recreatiegebied ontwerpen, dus mijn beroepskeuze stond toen al vast. Tijdens mijn studie ben ik met een zomerkamp van de IVN mee geweest. Later werd ik begeleider. Je kwam in natuurgebieden waar je nooit mag komen en die niet begaanbaar waren met machines, dus er was veel handwerk te doen.
Mijn vervangende dienstplicht heb ik vervuld bij de gemeente Delft op de afdeling Natuur en Educatie. Omdat er geen IVN-afdeling was, hebben we die met een man of tien opgericht in 1982. We zijn rondleidingen gaan geven, daar kwamen in het begin zo'n tweehonderd mensen op af. Het ging goed, dus dat ben ik blijven doen tot nu toe."

U bent ook lid van De Groenling?

,,Ik houd van alles wat vliegt. Hommels, bijen, vogels. Ik heb ruim 20 jaar tropische vogels gekweekt, voornamelijk zebravinken en grasparkieten. Toen ik in Uithoorn kwam wonen, ben ik lid geworden van De Groenling. Het is leuk om met gelijkgestemden te praten over vogels. Ik had ze binnen in huis, maar ben nu even gestopt, omdat ik het te druk heb. Je bent toch verantwoordelijk voor ze."

U houdt u ook bezig met de politiek?

,,Ik voelde me niet helemaal thuis bij Groenlinks en niet bij D66, maar nu ze samen zijn gegaan in DUS!, is het mijn partij. Ik stond op nummer 12, wilde niet in de raad, maar wel mijn expertise beschikbaar stellen. Ik heb geholpen bij het schrijven van het verkiezingsprogramma en doe een stukje ledenadministratie."

U luistert graag naar muziek?

,,Ik heb een grote verzameling CD's en ga graag naar het theater. Samen met een vriend bezoek ik concerten. We houden allebei van Keltische muziek en fado of jazz met mooie vrouwelijke zangstemmen. Ik ben vriend geworden van het Metropoolorkest. Sommige bandjes volg ik al vanaf hun eerste optredens. Na afloop praat ik met de artiesten, geef ik hen feedback over hun ontwikkeling en dat waarderen ze. Als ik bijvoorbeeld Leonie Jansen of Lilian Vieira tegenkom, geven we elkaar even een knuffel. Het is geen goedkope hobby, maar ik heb de meest geweldige voorstellingen gezien.
Ik heb het druk op mijn werk en druk met verenigingen, dat levert soms stress op, dan is het heerlijk om even te genieten van een avondje uit."

Wie wilt u voor het volgende kettinggesprek uitnodigen?

,,Richard Meijerink. Hij zingt en doet telefoonwerk. Ik vind het fascinerend hoe hij met de stem omgaat. Bij telefoneren komt alles op de stem aan. Ik wil hem vragen hoe hij op basis van het stemgebruik een eigen bedrijf wil gaan beginnen."

Bron: Witte Weekblad Foto:Jaap Maars