Paul Boere - 23 februari 2006

Elke - week wordt een Uithoornaar of Kwakelaar door het Witte Weekblad geïnterviewd. Hij of zij nodigt zelf een opvolger uit en bedenkt de eerste vraag. Vorige week vroeg Dirk de Lange Paul Boere. Paul is een rasechte Kwakelaar. Hij werkt als postbode bij de TPG, is getrouwd en heeft twee kinderen: Jimmy en Bobby. Paul is samen met een aantal anderen uit De Kwakel de initiatiefnemer van het Perfect Team, dat bestaat uit afgevaardigden van verenigingen uit De Kwakel en activiteiten wil organiseren voor de jeugd. Dirk wil weten wat Paul en de anderen met de jeugd in De KwakeI gaan doen.

De Kwakel - Op de vraag van Dirk wat ze met de jeugd in De Kwakel gaan doen, antwoordt Paul:

"Het is onze bedoeling om samen met de jeugd iets te gaan ondernemen. De Kwakelse jongeren worden vaak in een kwaad daglicht gezet en daar willen we iets aan veranderen. Het toppunt was wat er is gebeurd tijdens de jaarwisseling; dat is totaal uit de hand gelopen. Zelf ben ik al twee jaar bezig met het platform, het Perfect Team, om samen met de vrijwilligers, die vanuit allerlei verenigingen komen, iets voor de jeugd te gaan organiseren. Daar hebben we wel de hulp van de jeugd zelf bij nodig! We willen bijvoorbeeld met Oud en Nieuw een gecontroleerd feest vieren, voor jongeren en met jongeren. In Nieuwveen doen ze dat ook en dat werkt uitstekend om problemen te voorkomen."

Hij gaat verder: "Het is jammer dat sommige instanties ons niet helemaal serieus lijken te nemen, al begint het er nu gelukkig wel een beetje op te lijken. Het platform wil namelijk graag samenwerken met politie en gemeente om ervoor te zorgen dat de jeugd wel voldoende te doen heeft en geen vervelende dingen meer hoeft uit te halen. Het voordeel is dat wij de jongeren kennen."

Waaruit bestaat het Perfect Team?

"Het platform bestaat uit afgevaardigden uit allerlei verenigingen in De Kwakel. Ik zelf ben ook betrokken bij de hobbyclub, maar er zijn ook leden van de Scouting, KDO, gymnastiekvereniging DWS, Qui Vive enzovoort bij. Daarnaast is er iemand van Stichting De Visser bij betrokken en tevens zijn er mensen van de scholen bij. Tot slot is onze buurtregisseur Koert de Bruijn ook lid van het Perfect Team. Alle betrokkenen zijn mensen die veel horen en zien op straat en contact hebben met de jeugd. Het platform bestaat inmiddels uit twaalf mensen die stuk voor stuk gemotiveerd zijn om de overlast die jongeren soms veroorzaken, te verminderen. Wij willen onder andere bij de gemeente plannen indienen die interessant zijn voor de jeugd. Maar jongeren mogen zelf het initiatief nemen door met ideeën bij ons te komen. Stichting de Visser is blij met ons initiatief en we hopen dat de lokale politici er ook achter kunnen staan."

Hoe is het idee ontstaan om een dergelijk platform op te richten?

"Ongeveer twee jaar geleden zijn we gestart omdat een grote groep mensen ontevreden was over de gang van zaken in het dorp. Eigenlijk werd alles maar oogluikend toegestaan en een aantal mensen was het daar niet mee eens. Het is een aardig groepje jongeren dat moei-
lijkheden veroorzaakt en de sfeer in het dorp aan het verpesten is. Het verenigingsleven stak toen de koppen bij elkaar en al pratend kwamen we op het idee om een platform op te
richten. De plannen staan nog in de kinderschoenen, maar we weten in elk geval zeker dat er iets moet gebeuren om de jongeren meer te kunnen aanbieden. Om leuke activiteiten te kunnen organiseren, heb je een aantal dingen nodig.

-Ten eerste vrijwilligers die willen helpen om bijvoorbeeld een feest te organiseren tijdens de jaarwisseling. Ten tweede is iedereen het erover eens dat er voor de komende jaarwisseling een andere locatie gezocht moet worden waar de jeugd feest kan vieren. Er zijn dus ook
mensen nodig die willen helpen om een nieuwe locatie te vinden die geschikt is voor een dergelijk feest.

In De Kwakel is men het erover eens dat jongeren een plek moeten hebben om samen te komen. Ik ga er niet van uit dat alle jongeren lastig zijn, dat is niet zo, maar het is wel een beetje uit de hand gelopen in De Kwakel. Wij hopen dus dat jongeren nu zelf met ideeën bij ons komen voor activiteiten die we kunnen gaan organiseren, samen met hen, dat is het uitgangspunt. Een tweede voorwaarde voor het slagen van het platform is het financieren van activiteiten. Zonder financieel potje kan het platform niets ondernemen. We hopen daarom dat de gemeente iets wil bij dragen zodat we echt iets leuks kunnen bedenken, misschien in de vorm van een feestavond of een barbecue, net wat de jongeren leuk vinden. Als platform vinden we het belangrijk dat- de gemeente achter ons staat en meehelpt. Wij kennen de jongeren goed, de gemeente heeft de middelen. Het is belangrijk om de jongeren van nu iets te bieden, maar het gaat ook om de toekomst. Als je kunt voorkomen dat het met een nieuwe generatie misgaat, heb je veel
bereikt."

Om wat voor jongeren gaat het eigenlijk, wat is jullie doelgroep?

"Het is momenteel een groep van ongeveer dertig jongeren van vijftien à zestien jaar tot een jaar of twintig. De Kwakel is een leuk dorp, een hechte gemeenschap, en nu is de sfeer door alle vervelende dingen toch een beetje verpest. Die ellende is een paar jaar geleden begonnen en dan krijg je reactie op reactie. Er gebeurt iets, een bewoner reageert, vervolgens reageren de jongeren opnieuw met vandalisme en daardoor komen er steeds meer problemen bij.
Veel mensen zijn bang geworden voor de jongeren en het heeft een erg negatieve bijklank gekregen door wat er allemaal is gebeurd. Het dorp gaat er daardoor in zijn geheel op achteruit en dat is helemaal niet nodig. Dat was ook de reden dat we nu echt actie willen ondernemen om te zorgen dat de goede sfeer terugkeert. Doordat de buurtregisseur bij het platform is betrokken, heeft hij een beter beeld gekregen van wat er zoal speelt en dan kun je er iets aan doen. Om een voorbeeld te geven: er was altijd veel narigheid bij de parkeerplaats achter de Vuurlijn bij het terrein van KDO. Nu is dat terrein mooi opgeknapt en wordt er lik-op-stuk beleid gevoerd; zodra er iets aan de hand is, wordt er melding van gemaakt en de verantwoordelijke personen worden streng aangepakt. Wij willen de jongeren graag iets bieden, maar ze zullen zelf ook moeten meewerken en met positieve ideeën bij ons aankloppen."

Wat hoopt u in de toekomst bereikt te hebben?

Ik hoop dat we in de toekomst in elk geval kunnen bereiken dat de politie en gemeente kunnen meegaan in onze plannen en dat we komend jaar een leuke jaarwisseling hebben in
De Kwakel. Het mooiste dat er kan gebeuren, is een compleet dorpsfeest voor de Kwakelaars, waarbij jong en oud het naar hun zin hebben. Dat zou ik heel plezierig vinden, maar dan moeten mensen wel hun steentje bijdragen!"

Heeft u nog iets toe te voegen aan dit gesprek?

"Ik hoop dat jong en oud straks weer leuk met elkaar omgaan. Daarnaast hoop ik dat er voldoende geld beschikbaar kan komen voor de jongeren. Dat mag ook via sponsoring zijn, maar zonder financiële middelen kunnen we niets doen. Daarnaast hoop ik dat de jongeren met goede plannen naar ons toe komen zodat we die samen met hen tot uitvoer kunnen brengen. Ze weten ons te vinden!"

Wie wilt u uitnodigen voor het volgende Kettinggesprek en wat wilt u vragen?

"Ik wil graag Jan-Pieter Meijer uitnodigen. Hij is al jarenlang betrokken bij de hobbyclub in De KwakeI en ik wil hem vragen wat zijn belangrijkste beweegreden is om zich daar al zolang voor in te zetten."

Bron: Witte weekblad 02-2006 Foto:Patrick Hesse , Visionquest.nl