Paul Habets - 27 december 2012

De Kwakel - Paul Habets heeft het besturen van huis uit mee gekregen. Hij zit in de medezeggenschapsraad van KLM cargo, heeft in de gemeenteraad gezeten, zat in het oprichtingscomité van het dorpshuis, was twintig jaar bestuurslid van KDO en is voorzitter van het veilingcomité. Vorige kandidaat Rob de Boer wil graag weten hoe Paul de veiling nieuwe stijl wil vormgeven.

Ketting gesprekken - Paul Habets - 27-12-2012,,Van tevoren mochten mensen de uitslag raden. Er werd verwacht dat het wel minder zou worden, maar we zaten toch weer verbazingwekkend dichtbij het bedrag van vorig jaar. Er werd € 56.000 opgehaald, daarvan hebben we € 53.500 verdeeld. We zijn wel strenger geworden bij het verdelen. We hebben de cijfers opgevraagd om een goed beeld te krijgen. We hebben ook vragen afgewezen, omdat ze niet voldeden aan de eisen. Het concept van de veiling verandert niet. Maar door de instroom van een jongere generatie zijn we gemoderniseerd. De catalogus en de bonnetjes zijn elektronisch geworden. Tijdens de veiling verschijnt op schermen wat er geveild wordt. En we zitten op twitter en facebook. Ik ben 28 jaar bij het comité. Ik was erbij gehaald voor de PR. Drie jaar geleden heb ik de voorzittershamer overgenomen, omdat ik de meeste kennis had van het proces. We willen onze ervaring delen met de jongere generatie. We hebben meteen na de veiling geëvalueerd. Soms gaan er dingen mis, dat merken wij, maar het publiek niet altijd. We doen het graag goed."

U bent ook betrokken bij KDO?

,,Ik ben twintig jaar bestuurslid geweest bij KDO. Ik ben al vrij vroeg begonnen als scheidsrechter. Ik voetbalde en werkte in wisseldiensten. Soms moest ik op zondag werken, dat is vervelend voor je team als je er dan niet bent. Als scheidsrechter kon je invullen wanneer je beschikbaar was. KDO had een grote zaalvoetbalvereniging en moest scheidsrechters leveren, dus dat ben ik gaan doen. Ik floot op steeds hoger niveau en moest steeds verder weg, dus dat werd moeilijker met mijn werk te combineren. In 1999 heb ik een vervelend incident meegemaakt. Tijdens een bekerwedstrijd in Diemen kreeg ik een karatetrap tegen mijn dijbeen. Ik moest de wedstrijd beëindigen. Ik heb aangifte gedaan. Het gebeurde in april. Na de vakantie belde ik op, toen bleek dat de zaak geseponeerd was. De dader was geschorst, maar ik kreeg geen financiële compensatie voor mijn fysiotherapie en werkverzuim. Daarvoor moest ik dan maar een civiele procedure starten. Enige tijd later ben ik op het veld gaan fluiten. Maar kort daarna was er weer een incident, dan zie je alles als in een film langskomen. Toen heb ik een tijdje niet gefloten. Mijn zoon zit op voetbal, dus op een gegeven moment ben ik toch weer gaan fluiten. Ik doe het graag. Ik heb drie keer de open Nederlandse zaalvoetbalkampioenschappen gefloten en de interregionale wedstrijden waren leuk, dat is een houvast. Het probleem ligt volgens mij bij de ouders. Zij moeten meer respect uitstralen voor de scheidsrechter, onderwijzer en trainers. Het zou ook werken als de scheidsrechter niet bij zijn thuisclub, maar bij de buren fluit. Dat zou het vooroordeel wegnemen dat hij partijdig is. Aan de andere kant betekent dat weer meer reizen en je hebt niet meer het gevoel dat je het voor je club doet."

Wat voor werk doet u?

,,Ik run een eigen afdeling bij KLM cargo. Wij kopen luchtvrachtcapaciteit in voor KLM. Mijn werkdag bestaat niet uit acht uren, maar als het leuk is, maakt dat niet uit. Het is veel hollen en weinig stilstaan. Ik werk niet meer in wisseldiensten. Als je jong bent, kun je dat aan, maar als je ouder wordt krijg je meer moeite met de nachtdienst. Omdat ik naast mijn werk voor de CDA in de gemeenteraad zat, stroomde ik sneller door. Ik zit in de medezeggenschapsraad van KLM cargo en in de financiële commissie van de ondernemingsraad. Door de commissies weet ik dingen eerder. Ik ben heel nieuwsgierig en zit graag vooraan in het proces. Ik vind het leuk om beleid te vertalen naar mensen die het aangaat in Jip en Janneke taal. Het is belangrijk om dingen begrijpelijk uit te leggen. Ik heb nu geen tijd meer voor de gemeenteraad, maar ik zit in de selectiecommissie. Het trekt me nog wel. Recentelijk ben ik naar een raadsvergadering geweest. Maar het is een andere wereld dan toen."

U bent betrokken bij de Katholieke kerk?

,,In 2006 ben ik penningmeester geworden van het parochiebestuur van de St. Jans Geboorte. Ik praat liever over een parochiegemeenschap. De kerk is het instituut, het gebouw. Het gebouw is van 1962 en altijd goed onderhouden. Ik ben een van de zeven kosters. Omdat de zaterdagavonddienst verviel en ik op zondag op het voetbalveld ben, doe ik vooral de feestdagen. Vroeger kwam ik vaker in de kerk. Ik heb het van huis uit meegekregen. Nu ga ik er bepaalde momenten heen, zoals een gezinsviering, overlijden, herdenken. We oefenen met ons koor in de kerk. In 1995 ben ik in Da Capo's popkoor gaan zingen. Daar heb ik mijn vrouw leren kennen. Daarna ben ik bij het Amstel Gospel koor terechtgekomen. Nu zing ik bij The Bridges. We verzorgen regelmatig de dienst en we hebben meerdere kerstuitvoeringen gedaan."

Wie wilt u als volgende kandidaat uitnodigen?

,,Nicole van der Knaap. Zij is lid van Buurtbeheer De Kwakel en mede organisator van het Open-ALS-rummikub-toernooi 4 januari in de KDO kantine. Ik wil haar vragen hoe ze haar activiteiten combineert met haar gezin en werk."

Bron: Witte Weekblad - Tekst: Conny Vos - Foto: Jaap Maars.