Paul ten Brink - 08 maart 2007

DE KWAKEL - Elke week wordt een Uithoornaar of Kwakelaar door het Witte Weekblad geïnterviewd. Hij of zij nodigt zelf een opvolger uit en bedenkt de eerste vraag. Vorige week nodigde Robert Krans Paul ten Brink uit. Paul is 44 jaar en geboren en getogen in De Kwakel. Hij is getrouwd met Jeannette en samen hebben ze twee zoons, Kjell en Ivar. Paul werkt bij een Gerberaveredelingsbedrijf en daarnaast heeft hij het druk met vrijwilligerswerk. Paul doet erg veel bij de sportvereniging KDO en houdt zich onder andere bezig met het begeleiden van trainers van het pupillenvoetbal bij KDO en is bij Sport en Spel sinds dit jaar actief als staflid. Robert wil hem vragen hoe hij zijn werk met gezin en vrijwilligerswerk kan combineren. Hoe doet hij dat?

Op de eerste vraag antwoordt Paul:

"Om te beginnen ben ik actief bij KDO omdat ik het vooral heel erg leuk vind om te doen. Daarbij is het zo dat ik gunstige werktijden heb en het daardoor goed kan combineren met mijn gezin en mijn werk. Op maandag en woensdagavond ben ik bij KDO aanwezig. In de winter werk ik van 08.00 tot 15.15 uur en in de zomer als er geen activiteiten bij de voetbalvereniging zijn, werk ik van 07.00 tot 16.30 uur. Het is dus niet moeilijk om vanuit mijn werk thuis te eten, ook al is dat meestal iets vroeger dan op andere dagen en dan naar de club te gaan. Ik ben op mijn achtste bij KDO gekomen als speler, doorliep alle selectieteams en ik heb lange tijd op doel gestaan. De laatste paar jaar dat ik actief was als speler, ben ik pas gaan voetballen. Tot 2001 heb ik gespeeld en toen ben ik er mee gestopt. Inmiddels was ik me, naast het voetballen, ook met andere activiteiten gaan bezighouden. Ik ben begonnen met training geven en heb toen in 1997 mijn jeugdvoetbaltrainer diploma behaald. In 2000 heb ik trainer coach 3 gehaald en tegenwoordig ben ik technisch jeugdcoördinator pupillen. Het Sport en Spel weekeinde is iets waar ik me al zeker twintig jaar mee bezig houd. Ik was tot vorig jaar tentleider en dat was geweldig om te doen, maar ik had al aangegeven dat als er een plaatsje kwam bij de staf, dat ik dan graag bij de kampstaf zou willen komen. Vanaf dit jaar ben ik staflid en de vergaderingen voor dit jaar zijn inmiddels begonnen. Op zich valt dat werk allemaal best goed te combineren met gezin en werk. Het zou anders zijn als ik het niet leuk zou vinden.

Wat zijn uw taken bij KDO?

"Ik geen zelf geen training meer, hoewel ik dat erg jammer vind, maar die combinatie is niet te maken met mijn huidige taken. Op maandag- en woensdagavond ben ik bij de club en kijk ik voornamelijk naar de andere trainers. Er zijn er 25 in totaal, verdeeld over twaalf teams. Begin van dit jaar hebben we vastgelegd wat de trainers gaan doen tijdens de trainingen. We gebruiken namelijk sinds dit jaar een nieuwe methode, waarbij we gebruik maken van een soort circuit van thema's. Sinds dit jaar werken we met hoofdtrainers die, in samenwerking met de assistent-trainers, de thema's onderhouden. De bedoeling is dat de trainers op maandagavond ongeveer twintig minuten de thema's gebruiken in de trainingen. De trainers zijn enthousiast en wij zelf ook. Sinds enige tijd hebben we een aantal B junioren die training geven aan de pupillen en dat gaat heel goed. Zelf ben ik vooral bezig met trainers begeleiden en dat kost veel tijd. We vergaderen veel, met en zonder trainers, we moeten veel voorbereiden doordeweeks, maar ook op zaterdag en we willen de trainingen verbeteren. Soms heb ik wel eens het idee dat ouders niet altijd weten hoeveel tijd het vergt om de kinderen te laten voetballen. De ouders bij KDO zijn heel betrokken, maar er moet ontzettend veel gebeuren om de kinderen plezier in het spel te geven en het beste uit hen te halen. Eigenlijk vind ik training geven het leukste en dat is alweer enige tijd geleden, maar de combinatie met mijn huidige takenpakket kan ik niet maken. Ik hoop in de toekomst wel weer training te kunnen geven."

U bent al heel lang bij KDO betrokken. Wat is er veranderd in al die jaren?

"KDO is vooral een sociale club waar iedereen elkaar kent. Dat is door alle jaren heen zo gebleven, ook al is de club flink gegroeid. Ondanks die groei, die verandering, is er verder niets veranderd. Maar we willen de structuur bij KDO verbeteren door KDO in de breedte beter te maken. Hiermee bedoelen we dat alle spelers en teams voor KDO belangrijk zijn. Verder is het is nog steeds dezelfde gezellige club van vroeger. Vanaf 2000 spelen we volgens het jeugd sportbeleidsplan en dat begint nu zijn vruchten af te werpen. Voor nieuwe spelers is het nieuwe 3-4-3 spelsysteem, dat we twee jaar geleden hebben ingevoerd, wel even wennen, maar ook dat moet op den duur voor betere resultaten zorgen. Ik denk dat het succes van KDO vooral te danken is aan het feit dat er heel veel vrijwilligers actief zijn bij de club. Soms moeten we voor aanvang van het seizoen actief mensen benaderen maar als het seizoen echt start hebben zich er altijd voldoende aangemeld. Waar we ook veel aandacht aan besteden zijn opleidingen. Voor de vrijwilligers zijn er tal van cursussen die bij KDO zelf gegeven worden. Voor een trainerscursus die acht weken lang duurt, komt er een docent van de KNVB naar KDO toe en dat is prettig voor de cursisten. In de toekomst willen we de trainers vooral heel actief mee laten denken over de trainingen die ze geven. Dat betekent dat we veel materiaal gaan aanbieden om hen te inspireren. Veel trainers zoeken zelf op internet en in boeken, maar op dat punt kunnen wij als club nog wel iets verbeteren .

Hoelang wilt u nog doorgaan met vrijwilligerswerk?

"In principe nog heel lang, maar dat is natuurlijk afhankelijk of ik er nog genoeg plezier aan beleef en of het te combineren blijft met mijn gezin en werk. Het is leuk en je maakt soms gekke dingen mee. Ik heb eerder training gegeven aan het team van mijn zoon Ivar en toen was er een speler bij die zijn vader had verteld dat de vader van Ivar 'de baas van KDO' was. Daar hebben we hartelijk om gelachen; het was zo'n mooie opmerking."

Wie wilt u uitnodigen voor het volgende kettinggesprek en wat wilt u vragen?

"Ik wil graag Gerard Hoogerwerf uitnodigen. Gerard is sinds het ontstaan van het zaalvoetbal
bij KDO al voorzitter van die afdeling. Dit jaar bestaat de afdeling 25 jaar. Ik wil hem graag
vragen hoe het zaalvoetbal is ontstaan en hoe hij het zolang volhoudt als voorzitter."

Bron: Witte Weekblad, tekst: Samira Fiesler, foto: Patrick Hesse, visionquest.nl