Peter Oudshoorn - 15 november 2012

Zijn naam prijkt op de muur van het nieuwe KDO-gebouw in het rijtje van mensen die veel voor de vereniging betekend hebben. Twintig jaar was Peter Oudshoorn voorzitter van het bestuur van de sportvereniging. Hij speelde een grote rol bij de nieuwbouw in 2009.

Binnenkort geeft hij de voorzittershamer over aan Berry Groen. Vorige kandidaat Johan Stange wil van hem weten hoe hij terugkijkt op zijn voorzitterschap en of hij nog betrokken blijft de vereniging.

Kettinggesprekken - Peter Oudshoorn - 15-11-2012,,Het vorige gebouw van KDO was gebouwd in de jaren vijftig. Daarna werden er een kantine, kleedkamers en een gymnastiekzaal aangebouwd. De vereniging groeide en het gebouw voldeed uiteindelijk niet meer aan de eisen van de tijd. In het begin zouden we alleen de kleedkamers vervangen, maar op een gegeven moment lag er een plan op tafel voor nieuwbouw. Dat moest twee miljoen euro gaan kosten. Daarover zijn we in gesprek gegaan. De gemeente zou de kleedkamers en de gymnastiekzaal financieren en wij de kantine. We ontvingen daarvoor een renteloze lening. Dat werd door de gemeenteraad met tien tegen negen besloten. Ik ben enorm trots op wat er nu staat. De uitstraling van de vereniging is erdoor veranderd. Het pand draagt bij aan de goede sfeer binnen KDO. Het complex nodigt uit om te gebruiken. Het wordt ook volop verhuurd. De badmintonvereniging huurt de zaal, de EHBO geeft cursussen, de kienclub komt hier bij elkaar, de honkbal komt in de winter trainen en de IBM voetbal hier nog steeds. Het is een multifunctioneel gebouw, een moderne accommodatie waar we de komende jaren mee vooruit kunnen."

De gemeente gaat flink bezuinigen. Hoe reageren jullie daarop?

,,Het is een rigoureus voorstel. Veel verenigingen komen daardoor in de financiële problemen. Het is te triest voor woorden. We zijn met de zes grote verenigingen bij elkaar gaan zitten om dit voorstel van tafel te krijgen. Dat zal waarschijnlijk slechts gedeeltelijk lukken. Vier jaar geleden hebben we met de gemeente een koers afgesproken. Nu zeggen ze dat het geld op is, maar daarvan ben ik niet overtuigd. Het kan niet zo zijn, dat sport het sluitstuk van de begroting is. Wij moeten het nog goed doorrekenen, maar het betekent zeker een forse verhoging van de contributie. Daardoor zullen mensen die bijvoorbeeld twee of drie sportende kinderen hebben, misschien moeten stoppen. Terwijl voor ons de kosten voor de faciliteiten hetzelfde blijven, dus het heeft zeker consequenties. Het nieuwe bestuur moet dat op gaan lossen, maar mijn voorstel zou zijn om ook de huurders te laten meebetalen en niet alles op de schouders van de voetballeden te laten neerkomen. Ik vind het jammer dat dit net gebeurt nu ik besloten heb te stoppen, maar ik moet ergens de streep trekken."

Hebt u al een opvolger?

,,De secretaris wilde er ook mee stoppen, dus toen hebben we een traject opgestart om nieuwe bestuursleden te vinden. Wij vormen met z'n drieën het dagelijks bestuur van het hoofdbestuur. We zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Dat is best veel voor drie personen. We wilden de taken meer gaan verdelen, zodat het behapbaar blijft. Er hebben zich inmiddels zes nieuwe bestuursleden aangemeld. Zij zullen op 22 november tijdens de algemene ledenvergadering worden voorgesteld. Oud-burgemeester Berry Groen wordt de nieuwe voorzitter. Ik zal het bestuur nog wel op de achtergrond steunen. Die overdracht doe je niet in een avond. Ik ben begonnen als voorzitter van het handbal. Dat heb ik drie jaar gedaan, maar dat was niet mijn ding. Op een gegeven moment is de vereniging omgeschakeld naar een nieuw bestuursmodel met een hoofdbestuur en de diverse afdelingen sport. Het hoofdbestuur zorgt voor het facilitaire deel en de afdelingen konden zich daardoor puur richten op de sport. Toen werd ik gevraagd als voorzitter van het hoofdbestuur. Die taak paste me beter, dat is echt mijn passie geweest."

Wat voor werk doet u?

,,Ik zit in projectmanagement. Ik werk bij Honeywell, bij de tak building solutions. Wij leveren en installeren beveiligingssystemen voor bijvoorbeeld hoofdkantoren, ziekenhuizen en gevangenissen. Het is heel gevarieerd werk. In 2002 was er een inbraak in het Van Gogh museum, net nadat wij het museum hadden beveiligd. We hebben snel het systeem gecontroleerd, maar gelukkig lag het niet aan ons systeem. Het afgelopen jaar heb ik in Londen gewerkt. Daar hebben we alle buitenlocatie van de Olympische Spelen beveiligd. We werkten met een team van 150 man. Het is een hele operatie geweest. Ik woonde in een appartement met een Engelse collega. Op maandagochtend vertrok ik en op donderdagavond kwam ik weer thuis. Ons gezin stond er gelukkig voor open. Mijn kinderen zijn 19, 17 en 12 jaar. Ze zijn vrij zelfstandig. Mijn vrouw werkt namelijk ook. Meestal rol ik meteen weer in een nieuw project, maar dit keer moet ik even wachten. Ik vermaak me prima, maar ik heb alle klusjes al gedaan, dus het is wel tijd voor een nieuw project."

Heeft u nog andere hobby's?

,,Ik golf, maar te weinig. We gingen altijd met een vast groepje naar golfbanen in de omgeving, maar door mijn werk in Londen ben ik gestopt. Nu moet ik dat maar weer gaan oppakken. Het is lekker ontspannend. En ik heb pas een motor gekocht. Dat was een lang gekoesterde wens."

Wie wilt u als volgende kandidaat uitnodigen?

,,Berry Groen. Ik vraag me af waarom een oud-burgemeester zich geroepen voelt om voorzitter van een sportvereniging te worden en wat haar ambitie is met KDO?"

Bron: Witte Weekblad tekst: Conny Vos Foto: Jaap Maars