Rob Rentenaar - 24 April 2008

DE KWAKEL - Elke week wordt een Uithoornaar of Kwakelaar door het Witte Weekblad geïnterviewd. Hij of zij nodigt zelf een opvolger uit en bedenkt de eerste vraag. Vorige week nodigde Gerrit de Graaf Rob Rentenaar (42) uit. Rob komt van oorsprong uit Amsterdam. Toen hij zes was, verhuisde hij met zijn familie naar De Kwakel. Daar groeide Rob op en hij woont er nog steeds. Hij is getrouwd met Angelique, samen hebben ze twee kinderen: Bas van acht en Daan van zes. Rob werkt in de IT-branche en is actief bij sportvereniging KDO. Gerrit wil Rob, die lid van het hoofdbestuur is, vragen hoe hij de toekomst van KDO ziet.

Op de eerste vraag antwoordt Rob:

"Dat is een leuke vraag! Ik zal eerst uitleggen hoe het bestuur van KDO werkt. Zelf ben ik lid van het dagelijks bestuur van KDO, dat bestaat uit een penningmeester, secretaris en voorzitter. Daarnaast hebben alle afdelingen binnen KDO een eigen bestuur. De voorzitters van deze afdelingen houden het dagelijks bestuur op de hoogte. De werklast is daardoor over veel mensen verdeeld en dat komt iedereen ten goede. Momenteel bevindt KDO zich op een keerpunt. Vanwege de groei en de te verwachten groei van de vereniging zullen we iets aan het complex moeten doen om te zorgen dat we het aanbod van leden aankunnen. We zijn druk bezig om de bouw van een nieuw complex te realiseren. Er komt een verbreding binnen de vereniging wat betreft de mogelijkheden tot sporten; er komen meer sporten bij. De functie van KDO is en blijft vooral een verenigingsfunctie en dat betekent dat we ons zeker ook meer richten op nieuwe doelgroepen, zoals ouderen.

De vergrijzing in De Kwakel neemt toe en omdat er vanuit de overheid al wordt aangedrongen op meer sportmogelijkheden voor ouderen, willen we daaraan graag gehoor geven. Onze doelstelling is dat iedereen, van jong tot oud, de mogelijkheid moet krijgen bij KDO te kunnen sporten. KDO heeft een sterke sociale functie binnen de gemeenschap en dat willen we eveneens versterken in de toekomst. We denken aan een vorm van naschoolse opvang waarbij de jeugd de kans krijgt na schooltijd te sporten. Het is belangrijk de jeugd bezig te houden en sportief bezig zijn is altijd goed. Primair is het een taak van ouders om jongeren van de straat te houden en op te voeden, maar wij denken dat we daarbij zeker van dienst kunnen zijn. Momenteel is er een trend gaande op het gebied van sport; veel mensen kiezen liever voor individueel sporten in plaats van een teamsport. Ook daarop willen we inspelen, misschien met het begeleiden van sporters. In principe willen we alle doelgroepen laten bewegen. Ons inziens is het een slechte ontwikkeling dat veel gemeenten sportverenigingen uit de dorpskern weghalen.

KDO heeft zich er sterk voor gemaakt dat wij centraal in het dorp kunnen blijven en dat bevordert het sociale karakter en de laagdrempeligheid. De vereniging is voor iedereen goed bereikbaar en dat vinden wij heel belangrijk. Het idee KDO bij de Iepenlaan (over de dijk) onder te brengen, is daarom wat ons betreft een slecht idee. Het bestuur van KDO is daar heel stellig in. De nieuwbouw is voor de toekomst van onze vereniging heel belangrijk en na de overweging het complex te renoveren of nieuw te bouwen, hebben we besloten tot nieuwbouw. De plannen liggen bij de gemeente, hopelijk kan het allemaal doorgaan. KDO is het middelpunt van de gemeenschap en we hebben veel activiteiten op het complex. In de toekomst zouden we graag op doordeweekse dagen overdag en in de schoolvakanties nog activiteiten kunnen en willen bieden, bijvoorbeeld voorde jeugd en senioren. Ook daar zijn we mee bezig. Het recreatieve, sociale karakter willen we ook in de toekomst behouden. Ik denk persoonlijk dat het ook de kracht van KDO is."

Wanneer zijn de plannen tot nieuwbouw ontstaan?

"Eigenlijk zijn de eerste ideeën ongeveer anderhalf jaar geleden ontstaan, mede doordat we zagen dat de vereniging groeit en in de toekomst nog verder zal groeien. Daarnaast was het feit dat de overheid beweging voor alle doelgroepen aanmoedigt, voor ons ook een reden om te besluiten dat we iets moesten doen. We hebben een beleidsplan gemaakt en daarbij ook vooral naar de lange termijn gekeken. Dat plan is inmiddels gepresenteerd aan de leden en de gemeente. We merkten bijvoorbeeld dat we op zaterdagochtend, als er veel sporters, vooral jeugd leden, actief zijn, de sporters bijna niet meer kunnen plaatsen.  De kleed-kamers zijn te klein en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook de kleine sporthal is enorm druk bezet en moet eigenlijk gerenoveerd worden. Kortom de aannemer liet ons weten dat nieuwbouw een beter alternatief zou zijn. De leden zijn enthousiast, maar omdat we bij KDO beslist niet willen dat leden diep in de buidel moeten tasten, zijn we nog wel bezig het financiële deel op een andere manier rond te krijgen.

Ook hebben we, gezien ons aantal leden, behoefte aan een extra veld en het zou heel mooi zijn als dat een kunstgrasveld kan worden, daar kunnen we meer gebruik van maken dan van echte grasvelden omdat deze laatste meer te lijden hebben. De gemeente is positief over de plannen en denkt constructief met ons mee. Wij hebben er alles aan gedaan om het plaatje rond te krijgen en goed beslagen ten ijs te komen bij de gemeente. De raadsleden hebben we op uitnodiging het complex laten zien en nu is het afwachten. Ook zijn we druk om de uitstraling van KDO te verbeteren. Zo krijgt KDO binnenkort een nieuw logo en daarmee willen we ook op termijn alle shirts bedrukken, zodat we uniformiteit kunnen uitstralen."

Hoe bent u bij KDO terechtgekomen?

"Ik heb zelf tot ongeveer mijn 33e gevoetbald, toen vond ik het wel mooi. Vervolgens wilde ik graag meer doen voor de club. Bij Sport en Spel zat ik in de kamp staf. Ik ben van mening dat als je jarenlang plezier hebt van een club, je als lid op een gegeven moment ook wel iets terug kunt geven aan de club. Gelukkig denken veel mensen daar zo over en daarom hebben we bij KDO veel vrijwilligers. Aan de andere kant worden de vrijwilligers ook zeer gewaardeerd, dat blijkt onder andere uit een jaarlijkse feestavond. Bij het hoofdbestuur ben ik nu sinds een jaar of acht actief, eerst als tweede secretaris en sinds twee jaar als secretaris. Dat bevalt prima; we hebben een goede en hechte groep mensen. Zelf voetbal ik nog in de zaal en verder ben ik als leider betrokken bij het team van mijn oudste zoon. Dat is hartstikke leuk om te doen.'

Wie wilt u uitnodigen voor het volgende Kettinggesprek en wat wilt u vragen?

"Ik wil graag André Plasmeijer uitnodigen. André is een echte Kwakelaar en heeft als hobby's zaalvoetbal en motorrijden. Over enige tijd gaat hij emigreren naar Zweden. Mijn vraag is: waarom gaat hij emigreren, :waarom naar Zweden en niet naar een ander land en wat gaat hij er doen?"

Bron: Witte weekblad 2008 Tekst: Samira Fiesler Foto: Patrick Hesse - Visionquest.nl - Gedigitaliseerd door Corinne Hogenboom  12-01-2016