Yvonne Voorn - 01 Juli 2009

DE KWAKEL - Elke week wordt een Uithoornaar of Kwakelaar door het Witte Weekblad geïnterviewd. Hij of zij nodigt een opvolger uit en bedenkt de eerste vraag. Vorige week nodigde Edwin Gortemulder Yvonne Voorn (27) uit. Yvonne is geboren en getogen in De Kwakel. Ze is getrouwd met Frank en samen hebben ze een dochter. Yvonne werkt als kraamverzorg-ster en is leidster bij de scoutinggroep van De Kwakel, de Sint Joannesgroep. Edwin wil Yvonne vragen hoe zij denkt dat het komt dat kinderen nog altijd graag naar de scouting gaan, terwijl ze zoveel andere dingen hebben om zich mee bezig te houden, zoals de computer.

Waarom is de scouting nog zo levendig?

Op de eerste vraag antwoordt Yvonne: ,,Ik denk dat het juist de gezelligheid bij de scouting is, waardoor de jeugd het nog steeds leuk vindt om te komen. Samen zijn is toch heel anders dan alleen achter de computer zitten of met een spelcomputer bezig zijn. Het samenzijn is heel belangrijk bij de scouting en leuke dingen doen schijnt aantrekkelijk te zijn. Een makkelijke vraag is dit niet! Vooral samen op kamp gaan, vinden de kinderen fantastisch. Er ontstaat een soort saamhorigheid en die heb je niet overal, zeker niet als je alleen jezelf moet vermaken. Het sociale gevoel bij de scouting en het gevoel dat je samen ergens voor gaat, spreekt de jeugd aan. Daarnaast is er veel sport en spel en omdat we meer speltakken hebben, blijft het aantrekkelijk. We gaan onder meer met de jeugd het bos in en dat vinden ze erg leuk."

Sinds wanneer bent u bij de scouting en hoe bent u erbij gekomen?

,,Ik ben in 1994 bij de gidsen gekomen. Nu ben ik leidster van de gidsengroep, meisjes van 10 tot 16 jaar. Ik ben leidster geworden toen ik te oud werd voor de gidsen en omdat er destijds leiding nodig was, ben ik doorgestroomd naar de leidinggevenden. Sinds 1997 ben ik leidster en dat bevalt erg goed. Ik kwam er als kind bij, samen met vriendinnetjes van school. In die tijd waren er alleen nog gidsen en geen kabouters - de groep voor jongere meisjes. Tegenwoordig hebben we wel kabouters."
Wat is het leuke aan de scouting en hoeveel leden heeft de Sint Joannesgroep nu?
,,Ik heb het in de eerste vraag al een beetje duidelijk gemaakt; ik denk dat de scouting leuk is omdat je samen bent met anderen en met elkaar creatief bezig bent. Als leiding verzinnen we tal van spellen en hebben we leuke thema's voor de jeugd. Ze kunnen lekker bezig zijn met elkaar.
We gaan elk jaar een week op kamp en hebben in het voorjaar een leuk weekeinde. Het kamp is primitief, zonder televisie en computer, maar volgens mij mist niemand dit, hier word je juist creatief van. Dat geldt niet alleen voor de kinderen, maar zeker ook voor de leiding. De Sint Joannesgroep heeft nu zo'n honderd leden, dertig leiders en een bestuur. Voor een klein dorp als De Kwakel is het een hele grote groep. Het aardige is dat de meeste leden via mond-tot-mondreclame bij de scouting terechtkomen. Diverse leiders zijn er al jaren bij betrokken. Ook enkele bestuursleden zijn al heel lang bij de groep."

Kunt u iets vertellen over de groep en wat jullie doen?

,,Bij scouting heb je waterscouts, zoals de groep in Uithoorn, en landscouts. Wij zijn een landgroep. Het is niet moeilijk nieuwe leden te vinden, dat gaat vanzelf, en we hebben een grote leidergroep. Veel ideeën voor spellen en dergelijke vinden we via het internet of verzinnen we zelf en er zijn spelletjes die altijd terugkomen. We hebben gidsen, verkenners, kabouters en welpen. Die laatste twee groepen bestaan uit de jongste kinderen. Naast de wekelijkse bijeenkomsten hebben we kampen en leren we de kinderen scoutingtechnieken zoals omgaan met een kompas. Vergeleken met waterscouts hebben wij niet het idee iets te missen. Het is natuurlijk wel anders. Het hoogtepunt van het jaar is toch wel het kamp. Dit jaar gaan we naar Overloon met de verkenners en de gidsen. De welpen gaan naar Naarden en de kabouters naar Bilthoven. Dat is altijd aan het begin van de zomervakantie. Momenteel hebben we dertien gidsen en negen leidsters. Onze leiding bestaat uit voldoende mensen, maar vooral bij de jongere groepen kunnen er leidinggevenden bij. De leiding bestaat vooral uit leden die te oud worden, er toch bij willen blijven en dan doorstromen.

Daarnaast zijn het vaak familieleden of bekenden van leden die leider of leidster worden. Op de één of andere manier schijnt het lastiger te zijn leiders voor de jongste groepen te vinden. Naast al deze activiteiten organiseren we ook acties, zoals vorige week auto's wassen, heitje voor een karweitje en de eierenactie op Palmzondag. Daarnaast zijn we druk met ons nieuwe clubhuis. Het huidige pand is zestig jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen van deze moderne tijd. De buren van ons clubhuis gaan nieuw bouwen, dus willen wij gelijk meebouwen. Ons clubhuis is erg klein vergeleken met het aantal leden dat we hebben. We hopen dat we op korte termijn kunnen bouwen. We hebben geld nodig voor het clubhuis en daarom zetten we acties op touw. We staan dit jaar in elk geval op de braderie. Er komt waarschijnlijk ook een reünie. De plannen voor het nieuwe clubhuis zijn goedgekeurd en het is nu wachten op de beslissing van de gemeenteraad. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie. Het zou super zijn als het allemaal kan doorgaan."

Hoe is de combinatie tussen uw werk als kraamverzorgster, gezin en scouting?

Ik werk parttime als kraamverzorgster en ik heb erg veel plezier in mijn werk. Ik kan dit goed combineren met mijn gezin. Naast mijn werk heb ik voldoende tijd voor de scouting. Ik vind het leuk om me ervoor in te zetten en maak er net als alle andere leiders graag tijd voor vrij. Bovendien zitten familieleden van mij ook bij de scouting en zat mijn man jaren bij de scouting, zij snappen het als ik mee wil op kamp."

Heeft u nog iets toe te voegen aan dit gesprek?

Ik ben trots op onze scoutinggroep, vooral na de dodenherdenking van dit jaar. We gaan dat volgend jaar weer doen. Daarnaast zoeken we financiële steun voor ons clubhuis. Wie ons wil helpen, kan terecht op http://www.st-joannesgroep.com."

Wie wilt u uitnodigen voor het volgende Kettinggesprek en wat wilt u vragen?

Ik wil Sito en Ellen Heemskerk uitnodigen. Ze hebben een boerderij aan het Jaagpad en een kaasmakerij. Daarnaast zijn ze begonnen met het verhuren van appartementen. Ik wil weten hoe zij op dat idee zijn gekomen en hoe zij dat kunnen combineren met de kaasmakerij.'
Yvonne Voorn: ,,We hebben extra geld nodig voor het clubhuis en daarom gaan we acties op touw zetten. De plannen voor het nieuwe clubhuis zijn goedgekeurd en het is nu wachten op de beslissing van de gemeenteraad."

Witte Weekblad: Tekst: Samira Fiesler Foto: Jaap Maars