1965 De Openbare school in De Kwakel

De Openbare school in De Kwakel - In de maand januari 1964 werd ik bezocht door de rijksinspecteur. Ik was toen werkzaam op de Prof. Kohnstammschool te Bovenkerk. Hij draaide er niet om heen en vroeg mij, of ik er wat voor voelde om in De Kwakel te gaan werken. Een aantal ouders aldaar, allen werkzaam bij Fokker, hadden de benodigde 50 handtekeningen bij elkaar om een klasje te beginnen. De bedoeling was, dat we zouden starten als dépendance van de Eerste Openbare School (later Kraaienest) aan de Tromplaan in Uithoorn. Na mijn akkoord kwam alles in een stroomversnelling.

In 1965 werd ik aangesteld. Eind augustus begin ik met 15 leerlingen, verdeeld over de klassen 1 t/m 4.
Een baan, waarvan ik nu terugblikkend geen moment spijt heb gehad. De locatie was een opgeknapt schoollokaal in het Parochiehuis aan het Kwakelsepad, waarin ook twee klassen van de Heilig Hartschool gehuisvest waren.

De avond voorafgaande aan mijn nieuwe loopbaan, kon ik de sleutel van de school ophalen bij het hoofd der school de heer De Rooij, die mij met open armen ontving. Dat goede contact is door de jaren heen altijd gebleven.

De school heeft vele stormen doorstaan met veel hoogtepunten en natuurlijk ook wat tegenslag. Voor mij was zeker een hoogtepunt dat we in 1967 een zelfstandige school werden en ik een tweede leerkracht kon aanstellen Tienke Oudendijk- de Goede. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de school tot zelfstandig lespunt. Door haar grote liefde voor de natuur paste zij natuurlijk prima in de landelijke omgeving van ons dorp. Zij heeft vele kinderen de liefde voor dieren en planten bijgebracht. De naam werd door een ouder bedacht een luidde: De Waterscheer, afgeleid van de Waterscheerling (plant)en leerling.

In 1968 werd er een aanvraag ingediend tot een eigen gebouwtje. Een stenen gebouw kon er nog niet af, maar wel in 1972 een houten noodschooltje aan de Gerberalaan, daar is de verdergegroeid en uitgebreid met een derde lokaal en een kleuterklas”De Robbedoes”met Thea van Ling als hoofdleidster.
Inmiddels was Tienke tijdelijk naar de USA verhuis en werden de nieuwe leerkrachten Alice van Dam, Han Boshuizen, Marianne van Leeuwen en later Annelies Bregman.

in 1985 na de integratie kleuter-basisonderwijs, verhuisden we naar het door de Robbert Kennedyschool verlaten gebouw aan de Anjerlaan. Dat was absoluut een hoogtepunt van ons bestaan: vier leslokalen, een aula, een handenarbeidlokaal en een kleutergymzaal.

Daar vierden we in 25 jarig bestaan in 1990. Vijf jaar later nam ik afscheid van de Waterscheer en werd de school een dépendance van de Toermalijn.

Door maatregelen van toenmalige regering werden de kleine scholen de nek omgedraaid. Nog een flink aantal jaren kon de school voortbestaan, maar uiteindelijk werd besloten dat er geen nieuwe leerlingen meer mochten worden aangenomen.
Veel leerkrachten hebben in die tijd er alles aan gedaan om het Openbaar Lespunt in De Kwakel te behouden. Zelfs de invoering van een nieuwe onderwijssysteem mocht niet baten (Dalton-onderwijs).

Behalve de reeds genoemde leerkrachten moeten nog vermeld worden: Marijk Joon(vervangster directeur en Remedial teacher), Emma van Pierre, Marja Lind, Herman Burggraaf(locatieleider),Simone van Ommen, Marianne Koerselman, André Maas, Gerda Boor en tenslotte Ton Peters. Hij heeft tot het laatste moment de school voortreffelijk geleid, tot in juni 2007 de deur van het gebouwtje aan de Hortensialaan definitief dicht ging.

Het hoogtepunt van het werken aan deze school is voor mij het contact met de ouders geweest. Dat is vanaf het begin zo gegroeid en hen ben ik dan ook heelveel dank verschuldigd.
Andere bijzondere zaken, die de kinderen zich zo goed kunnen herinneren waren:
• De schoolreizen voor de hoogste groepen-eerste 6 dagen, later 5 dagen
• De musicals, zowel met Kerst als met het afscheid van groep 8
• Play-backavonden
• Rommelmarkten
• Lentefeesten
• Winterfeest met boerenkool enz.
• Schaaktoernooien (één keer derde van Nederland)
• Zaalvoetbal van ouders en kinderen
Wat een mooi beroep heb ik gehad. Het was voor mij een onvergetelijke tijd.

De Waterscheer 1965-1995

Feiten:
1965- 1 klas-15 leerlingen- Kwakelsepad.
1967-zelfstandig-twee leerkrachten-44 II.
1968- aanvraag ingediende eigen gebouw.
1972- houten noodschool aan de Gerberalaan twee lokalen- opening 11 februari.
1974- derde lokaal-63 II.
1975- kleuterklas erbij- De Waterjuffer.
1985- verhuizing naar gebouw aan de Anjerlaan integratie .kleuter/basisonderwijs.
1990- 25-jarige bestaan.
1995- De Waterscheer gaat op in De Toermalijn.
2007-Ton Peters sluit de deur van het laatste klasje. Daarmee kom er een einde aan het Openbaar Onderwijs in De Kwakel.

Bron: (door Wim van der Steeden).