Eerste nieuwe Anne Frankboom wordt geplant in De Kwakel

19 januari 2018

Een wel heel bijzonder project door een burgerinitiatief in De Kwakel.

Twee inwoners, begaan met het reilen en zeilen in De Kwakel, namen na de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei 2017 het initiatief tot het plaatsen van een soort "monument". Al 9 jaar wordt deze bijeenkomst georganiseerd in De Kwakel door scouting St. Joannes in het Egeltjesbos. Het zou aardig zijn als in het jubileumjaar 2018 dit monument er zou zijn. En dat is Berry Verlaan en Adrie van Kessel o.a. dankzij het Initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel gelukt. En hoe...
Deze twee initiatiefnemers hebben er de nodige moeite voor gedaan en zijn met een fantastische oplossing gekomen. Toen de officiële kastanjeboom bij het achterhuis van Anne Frank in 2010 gekapt moest worden, zijn pogingen ondernomen om de boom te vermeerderen Dit is fantastisch gelukt en na al die jaren zijn er nu kleinere boompjes ontstaan. Deze zijn voorzien van een certificaat van echtheid en worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan initiatieven met een passende bestemming.

Uit een persbericht (zie weergave hieronder) dat in samenwerking met de kweker is opgesteld blijkt dat De Kwakel hierin een wereldprimeur heeft.

Waar een klein dorp groot in kan zijn!

 

PERSBERICHT

16 januari 2018

Eerste nieuwe Anne Frankboom wordt geplant in De Kwakel

De Kwakel, dorp in de provincie Noord-Holland, deel uitmakend van de gemeente Uithoorn, is de plaats waar nog deze week de eerste ‘nieuwe’ Anne Frankboom wordt geplant. Deze boom, opgekweekt uit vruchten van de originele paardenkastanje waar het joodse meisje Anne Frank op uitkeek tijdens haar onderduiktijd in het Achterhuis in Amsterdam, wordt geplant als monument voor de jaarlijkse 4 mei herdenkingsbijeenkomst.

Het Dagboek van Anne Frank, waarin zij als opgroeiend meisje haar gedachten en gevoelens tijdens de onderduik beschreef, is wereldwijd symbool geworden van de onmenselijkheid van bezetting en Jodenvervolging in de jaren 1940-45. Anne Frank zelf overleefde de oorlog niet, zij overleed waarschijnlijk in het concentratiekamp Bergen Belsen, in 1945.

Scoutinggroep St. Joannes uit De Kwakel, van wie Berry Verlaan en Adrie van Kessel initiatiefnemers zijn van de operatie Anne Frankboom, willen dat de boom in het vervolg de plek wordt waar in De Kwakel de jaarlijkse 4 mei herdenking van de Scouting Groep St Joannes kan plaatsvinden. Daarmee heeft De Kwakel een primeur, die hopelijk wordt gevolgd door nog veel meer Anne Frankbomen.

Boomkweker Van den Berk in Sint-Oedenrode kweekt de Anne Frankbomen met gebruikmaking van kastanjes van de oorspronkelijke boom uit de tuin van het Achterhuis. Deze monumentale kastanjeboom was al jarenlang ziek en sneuvelde tijdens een storm in 2010. De Stichting Elementree en de Stichting Wereldboom stellen zich ten doel het fenomeen ‘boom’, als symbool van stedelijke vergroening, onder de aandacht te brengen. Op hun initiatief worden de nazaten van de oorspronkelijke Anne Frankboom, met certificaat van echtheid, door Van den Berk geleverd aan personen en instellingen die er een passende bestemming voor hebben.

Voor nadere informatie: Berry Verlaan, e-mail berryverlaan@caiway.nl; tel 06 52 435838. 

Bron: Website Gemeentebelangen Uithoorn-De Kwakel

Naar het overzicht