Kees Klijn 40 jaar lid Kapan Menang

10 juli 2018

De Staatsloterijclub KapanMenang (betekent: wanneer winnen) werd in 1951 opgericht door Nederlandse militairen die na de tweede wereldoorlog tijdens de politionele acties in het
toenmalige Ned. Indië dienden. Er bestond toen ook een thuisfront organisatie die de uitgezonden militairen heel veel steun verleenden door het sturen van brieven en pakketjes e.d. De bedoeling was om contact met elkaar te houden en hun ervaringen opgedaan in Indië uit te wisselen. Deze contacten werden in de beginjaren per brief onderhouden, maar later ging dit per telefoon en werden er regelmatig gezellige avonden georganiseerd. Daarnaast werden er loten gekocht.
Van de oorspronkelijke leden is er helaas niemand meer onder ons. De club zit wel aan het maximum aantal leden van 25 en tijdens de zgn. contributieavonden.is het altijd een gezellig samenzijn.
Op de laatste contributieavond moest er ook even een officieel momentje ingelast worden. We hadden namelijk een jubilaris. Dit had weliswaar al in januari moeten gebeuren maar de secretaris had even een seniorenmomentje en was toen vergeten het een en ander te regelen. Dat werd nu goedgemaakt Eén van onze nestors, Kees Klijn. is 40 jaar lid van de club. Reden waarom de (toenmalige voorzitter) Joop van Diemen, nog even zijn functie mocht oppakken en Kees in het zonnetje heeft gezet. Joop overhandigde Kees een oorkonde en een bos bloemen.
Kees namens alle leden van Kapan Menang gefeliciteerd met deze mijlpaal.
We kijken uit naar onze volgende contributieavond 6 oktober. Dit wordt het jaarlijks uitje en ik
heb vernomen dat de heren er druk mee doende zijn om iets leuks te verzinnen.

Bron: M. Kouw, secretariaat Kapan Menang

Naar het overzicht