Tweede Nostalgische Avond in het najaar

19 maart 2020

Nostalgische Avond 2020
Jongstleden vrijdagavond 28 februari was het weer volle bak in het dorpshuis aan de Kerklaan. Stichting De Kwakel Toen & Nu presenteerde er de eerste van de tweejaarlijkse Nostalgische Avonden.
Het was voor velen weer een gezellig weerzien en voordat iedereen elkaar begroet had was het al kwart voor acht eer de presentatie van start kon.
Voorzitter Ben Plasmeijer opende de avond met een dankwoord aan de gemeente Uithoorn (dat in het kader van 200 jaar gemeente met De Kwakel dit jubileumjaar erg veel evenementen financieel ondersteunt) en de fondsen die, samen met toezeggingen van sponsors en de donateurs van onze stichting het mogelijk maakten om een mooie museum-/expositiewagen aan te schaffen. Een prachtkraam van 2 x 5 m. die binnenkort regelmatig in het straatbeeld van de gemeente aan te treffen zal zijn. Aanjager van feestelijke evenementen dit jaar in de gemeente is onze nieuwe burgemeester Pieter Heiliegers. In de presentatie is daarom ook ruimte ingericht voor een overzicht van onze burgemeesters en hun staten van dienst.
2019 was een bijzonder jaar. Veel clubs en verenigingen kenden een jubileumjaar, de Noordmanlaan maakte kennis met de sloophamer en De Kwakel kreeg er weer een Koninklijke Hofleverancier bij: bakkerij Westerbos & Mens.
De presentatie was in handen van Dirk Plasmeijer, die er wederom een levendig verhaal van maakte. Dirk werd behulpzaam bijgestaan vanuit de zaal wanneer zijn informatie aangevuld moest worden. Want ook al beschikt de stichting over erg veel historisch materiaal, op de Nostalgisch Avonden zijn er altijd wel mensen die over nóg meer informatie beschikken. En zo krijgen we het plaatje van dat mooie historische De Kwakel langzaamaan compleet.
Alle jubilea kregen aandacht in de presentatie. Ruime aandacht kreeg bakkerij Westerbos vanwege de bijzondere onderscheiding, en ruime aandacht was er ook voor de bouw (en nu dus weer sloop) van de Noordmanlaan.
Net na half elf was de presentatie gedaan en was het tijd om nog weer even bij te praten.
Graag spreken wij ons dank uit aan het dorpshuis en zijn vrijwilligers voor de immer gastvrije onthaal en service!
De volgende avond stond gepland op 13 maart, maar die hebben wij vanwege het Coronavirus afgelast. UW ENTREEKAARTJE VOOR 13 MAART BLIJFT GELDIG!! Want in het najaar organiseren wij alsnog de tweede Nostalgische Avond!! Over de datum wordt u nog geïnformeerd.
Het bestuur van Stichting De Kwakel Toen & Nu

Naar het overzicht