Dodenherdenking De Kwakel

12 mei 2022

Afgelopen woensdag 4 mei kon er weer fysiek bij het Egeltjesbos in De Kwakel verzameld worden. Er werd stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. Afgelopen twee edities konden vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.

De scouts, van Scoutingvereniging St Joannes, stonden op de dijk opgesteld. Tijdens de herdenking werd stil gestaan bij het jaarthema "vrijheid in verbondenheid". Dit werd gedaan door middel van gedichten, muziek en een lezing. De Katholieke Bond voor ouderen en diaken Jeroen Hoekstra waren dit jaar uitgenodigd om te spreken tijdens de herdenking. Ook waren er een aantal scouts die een gedicht hebben voorgedragen.
Even voor acht uur zette trompettisten Inge de Bree de taptoe in waarna er twee minuten stilte werd gehouden. Hierna volgde er vijf kransleggingen, welke dit jaar werden geschonken door Scoutingvereniging St Joannes, Katholieke Bond voor Ouderen, Sportvereniging KDO onderdeel D.A.G., Ondernemersvereniging van De Kwakel en het Gemeentebestuur van Uithoorn.
Na deze kransleggingen waren er witte rozen aanwezig die bij het monument 'vrijheid groeit', het nazaat van de Anne Frankboom, konden worden neergelegd.
Het 4 mei comité De Kwakel wil een ieder die een bijdrage, in welke vorm dan ook, heeft geleverd voor deze herdenking hartelijk bedanken en kijkt weer terug op een zeer geslaagde herdenking

Naar het overzicht