Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

05 augustus 2022

Het Prinses Beatrix Spierfonds afdeling Uithoorn, de Kwakel en Amstelhoek is
dringend op zoek naar collectanten en wijk comitéleden die enkele uren willen
collecteren. De collecteweek is in de week van 11 t/m 17 september 2022.
Hoewel we in Uithoorn, de Kwakel en Amstelhoek een team hebben van ruim
70 collectanten, bestaat er in een aantal wijken toch nog een tekort waardoor
mogelijk in uw straat of buurt niet gecollecteerd kan worden en dat is zonde,
toch? Vooral de wijken Zijdelwaard, Legmeer, Meerwijk en de nieuwbouw
wijken van Uithoorn zouden u hulp goed kunnen gebruiken! Er zijn in Uithoorn
een aantal appartement complexen, die uitsluitend ( in overleg met de
bewonerscommissie ) door eigen bewoners mogen worden gecollecteerd.
Welke bewoners kunnen of willen daarbij helpen? Wij willen het onze
collectanten zo makkelijk mogelijk maken en passen de manier van collecteren
aan op de individuele wensen van onze collectanten. Zo hopen we zoveel
mogelijk collectanten te bereiken die ons willen helpen in september.

Er zijn 600 verschillende spierziekten. Sommige zijn dodelijk, sommige zijn
erfelijk, maar ze hebben allemaal een verlammend effect op de spieren. De
spieren in een mensenlichaam sturen alles aan; lopen, zwaaien, lachen,
ademen. Een ziekte die spieren aantast, tast het hele lichaam en daarmee ook
het hele leven van een persoon aan. Met de opbrengst van de collecte kan het
Prinses Beatrix Spierfonds een behandeling voor spierziekten dichterbij
brengen.
De landelijke collecte draait volledig op vrijwilligers, het ontvangt geen
overheidssubsidie. Niet alleen het collecteteam maar bovenal de mensen met
een spierziekte zullen u heel dankbaar zijn voor uw hulp bij de collecte! Voor
vragen en/of aanmeldingen bel a.u.b. onze collecteorganisator: Liesbeth
Boutkam T. 0630563920

Bron: Liesbeth Boutkam

Naar het overzicht