Overeenkomst getekend voor supermarkt en woningen De Kwakel

01 januari 2023

Het heeft even geduurd, maar de gemeente en de supermarkt in De Kwakel waren er in november
dan echt uit. De plannen gaan van start. Hiervoor werd maandag 19 december de overeenkomst
tussen de partijen getekend. Hierna kan de bestemmingsplanprocedure starten. Wethouder Jan
Hazen is verheugd.
De ontwikkeling van de supermarkt komt in het voormalige Rabobankgebouw. Boven het nieuwe filiaal
komen appartementen. Het project van de supermarkt liep parallel aan de herinrichting van het dorpshart.
Hiervoor maakte een werkgroep van bewoners samen met de gemeente en Stichting Leefomgeving
Schiphol al eerder een plan en een definitief ontwerp. Na het akkoord over de supermarkt kan ook de
herinrichting worden opgestart. De werkzaamheden van beide projecten worden zoveel mogelijk op elkaar
afgestemd. 
Wethouder Hazen is verheugd dat er nu aan de slag kan worden gegaan met het plein. “De werkgroep
voor het dorpshart heeft in een co-creatietraject een prachtig ontwerp gemaakt. Het was belangrijk dat de
aanpalende ontwikkeling van de supermarkt daar goed op aansloot, voor het beste resultaat. Die
afstemming heeft even wat voeten in de aarde gehad, maar we kijken nu vol positiviteit vooruit,” aldus de
wethouder.

Informatieavond en klankbordgroep
De plannen van de supermarkt worden gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op 10 januari, in de
voormalige Rabobank in De Kwakel. Supermarkteigenaar Rehorst is opgelucht dat het hem is gelukt een
goed concept neer te zetten in de huidige lastige tijden in de supermarktbranche. Hij presenteert dan ook
graag zijn plannen aan het dorp. Tijdens deze inloopbijeenkomst zal ook de gemeente aanwezig zijn voor
vragen over de aankomende werkzaamheden voor de herinrichting van het openbare gebied rond het
dorpsplein. Meer over de plannen voor het dorpsplein leest u ook op het project Dorpshart De Kwakel
op www.uithoorndenktmee.nl, of op de posters in het dorpshart. 
Tijdens de werkzaamheden houdt de gemeente graag contact met de buurt. Hiervoor wordt een
klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van de ondernemers, Buurtbeheer en omwonenden. U
kunt zich hiervoor aanmelden tijdens de inloopbijeenkomst of via de projectpagina
op www.uithoorndenktmee.nl
De kwaliteitsimpuls bij de herinrichting van het dorpshart wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van
Stichting Leefomgeving Schiphol.

Naar het overzicht