2023 Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

06 mei 2023

Burgemeester Pieter Heiliegers met de tien inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Uithoorn 2023.
Hierbij zijn er 5 Kwakelaars onderscheiden, ze staan nu bij onze galerie: “Quakelse Ridders” Van harte gefeliciteerd namens het Bestuur van de Stichting De Kwakel Toen & Nu.

Mevrouw A.M. Koeleman-de Jong (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Koeleman is sinds 2008 een betrokken en bevlogen vrijwilliger bij verzorgingshuis het Hoge Heem, waar zij altijd klaar staat voor de ouderen. Zij ondersteunt wekelijks bij het ontbijt en de lunch op de afdeling met dementerende ouderen. Daarnaast gaat zij ook met de bewoners mee naar buiten om te wandelen. In al die jaren heeft zij haar betrokkenheid en bevlogenheid laten zien binnen de organisatie. Mevrouw Koeleman heeft oog voor wat er om u heen gaande is en speelt daar goed op in, met als uitgangspunt dat het belang van de bewoner voorop staat.

Meneer C.H.J. Lek (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Meneer Lek is al vanaf zijn 16e vrijwilliger voor verschillende organisaties. Hij is namens de Groengroep Uithoorn, waar hij als sinds 1980 lid van is een bevlogen contactpersoon bij gemeentelijke bijeenkomsten, die gaan over omgevingsplannen en groene initiatieven, betrokken bij Tuin Bram de Groote en de lokale Knotgroep. Toen eind jaren negentig de vereniging dreigde ophouden te bestaan door gebrek aan bestuursleden, heeft hij het voorzitterschap op zich genomen, en door zijn enthousiasme voor de (lokale) natuur en zijn mensenkennis heeft hij weer een bestuur kunnen formeren. Meneer Lek houdt van tekenen en schilderen, in 2004 was hij één van de oprichters van stichting Atelier de Kwakel. In de zomer en winter geeft hij les aan basisschoolleerlingen. Als actieve vrijwilliger is hij betrokken bij Scouting vereniging "St. Joannes" De Kwakel. Sinds 1950 was hij jeugdlid, eerst bij de Welpen en later bij de Verkenners. Bij deze groep startte hij in 1961 als leider en vormde hij jarenlang jeugd tot scouts, waarvan een aantal zijn doorgestroomd tot de staf van de Verkenners. Daarnaast is de heer Lek vanaf 1980 tot 2017 bestuurslid bij het gemengd kerkkoor Sint Caeciliia, waarvan 28 jaar lang als penningmeester. Tot de dag van vandaag is hij hulp-bibliothecaris. Hij is al 57 jaar koorlid en heeft vele zondagsdiensten en rouwdiensten meegemaakt.

Mevrouw J.A.M. Noteboom-van der Horst (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Noteboom-van der Horst is een betrokken vrijwilliger bij de KBO De Kwakel (voorheen Katholieke Bond van Ouderen). Zij is ruim 16 jaar bestuurslid en heeft binnen het bestuur verschillende functies verricht, o.a. secretaris. Zij is een van onze meest ervaren en gewaardeerde bestuursleden. Haar warme persoonlijkheid, betrokkenheid bij het ouderenwerk en gedrevenheid maken haar tot een onmisbare hoeksteen van het bestuur. Altijd bereid taken op zich te nemen een van haar huidige taken is “lief en leed” waarbij aandacht geschonken wordt aan huwelijksfeesten, begrafenissen ed. Zij is ook vrijwilliger bij het Veilingcomité De Kwakel. In eerste instantie als vliegende kiep maar al snel deed zij de administratieve afhandeling van de kavels. Ruim 40 jaar geleden startte mevrouw Noteboom-van der Horst als duizendpoot bij de kienklup van KDO, de lokale sportvereniging met circa 1200 leden. Zij regelt de agenda en data met het kantinepersoneel voor de kienavonden, koopt de prijzen en zorgt ervoor dat de avond goed georganiseerd is en de deelnemers tevreden naar huis gaan. Haar betrokkenheid en warme persoonlijkheid komen ook tot uiting in haar vrijwilligerswerk voor stichting ThamerThuis, waaraan zij sinds 2008 is verbonden als vrijwilliger. Zij wordt ingezet voor de zorg voor terminaal zieken in het hospice en bij de mensen thuis.

Meneer C.M.W. Onderwater (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Van 2004 tot 2014 was meneer Onderwater voorzitter van Scouting Vereniging Joannes De Kwakel en onder zijn leiding is de bouw van een nieuw "troephuis" gerealiseerd. Meneer Onderwater was 19 jaar toen hij vrijwilliger werd bij Feestcomité De Kwakel. Al 45 jaar lang is hij de spreekstalmeester van het Polderfeest; daarnaast voert hij allerlei werkzaamheden uit voorafgaand aan en tijdens de evenementen. Sinds 1984 is meneer Onderwater als sportverslaggever verbonden aan de lokale radiozender Rick FM. Vanaf 2006 is hij de vaste verslaggever bij het eerste elftal van KDO voor het radioprogramma "Tussendoortje live sport". Op een luchtige manier, vaak voorzien van een kwinkslag, doet hij verslag van de wedstrijd voor de thuisblijvers. Daarnaast is hij medeorganisator van de Quiz Night in het Dorpshuis De Quakel en heeft hij in februari 2022 de politieke debatten voor de gemeenteraadsverkiezingen geleid. Voor Muziekvereniging Tavenu De Kwakel is hij al jarenlang vaste presentator van het midzomeravondfestival en de andere concerten die jaarlijks plaatsvinden. Al 22 jaar lang gaat meneer Onderwater als vrijwilliger mee met de rooms-katholieke pelgrimsreizen naar Banneux in België.

Meneer P.M. Oudshoorn (Lid in de Orden van Oranje-Nassau)

Meneer Oudshoorn begon zijn vrijwilligerswerk voor KDO in 1995. Hij startte als voorzitter en heeft op eigen initiatief een verenigingsstructuur neergezet met een algemeen hoofdbestuur en afdelingsbesturen die zich richten op sportactiviteiten. Sinds 1990 is meneer Oudshoorn vrijwilliger bij stichting Veilingcomité De Kwakel en verricht hij nog altijd hand-en-spandiensten. Zijn netwerk binnen De Kwakelse gemeenschap kwam goed van pas en maakte dat hij vrijwilligers wierf voor diverse taken, zoals wijklopers, rapers en bezorgers voor de veilingcatalogus, de op- en afbouw van het podium etc. Ook is meneer Oudshoorn een zeer betrokken bestuurslid van vereniging Buurtbeheer De Kwakel; hij trad in 2012 toe tot het bestuur en komt hierbij op voor De Kwakelse belangen. Hij is nauw betrokken bij de gemeentelijke projecten Verkeersstructuurplan De Kwakel, de instandhouding van het dorpshuis De Quakel en de herontwikkeling van het Kwakelse dorpscentrum.

'De vrijwilliger'

Dorpsdichter Peter Borghaerts droeg een prachtig gedicht voor met als titel ‘De Vrijwilliger’. Ook krijgen alle decorandi nog een persoonlijk gedicht toegestuurd. De muzikale omlijsting was in handen van de Vocal Company van Ferdinand Beuse. Burgemeester Pieter Heiliegers: ,,Wat een bijzondere ochtend. En wat een eer dat ik dit mag doen. Vrijwilligers, we kunnen niet zonder hen. Zij maken onze samenleving mooier en verdienen het om ook eens in het zonnetje gezet te worden.”

Bronvermelding: Met dank aan Gemeente Uithoorn en fotograaf Patrick Hesse (Vison Quest)

Naar het overzicht