Rabo Club Support Actie

04 september 2023

Stichting De Kwakel Toen & Nu wil -de naam zegt het al- het vroegere en het huidige dorpse leven in kaart brengen en archiveren, zodat de bijzondere historie van toen en nu behouden blijft voor toekomstige generaties.

Ons doel
Door de jaren heen heeft de stichting een schat aan materiaal verzameld in haar digitale archief. De opslagruimte dreigt te klein te worden en een grotere opslag is noodzakelijk, tevens is het programma waar de website op draait verouderd en dient vervangen te worden.

Van 4 t/m 26 september 2023 kunt U als Rabo-klant stemmen op onze Stichting via 

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/stemmen 

Bij voorbaat dank namens het bestuur.

Naar het overzicht