1634 - Uit de oude doos: De Kwakelse kerk

De Kwakelse Kerk : Na de Reformatie bleven de meeste bewoners van het Bezwooren Kerf (het gebied tussen Kudel-staartse Dijk en de Kleine Drecht, dat vroeger onder Uithoorns bestuur viel) de Rooms-katholieke godsdienst trouw, ondanks het feit dat Rooms-katholiek in die tijd vervolgd werd. Er zijn klaagschriften bewaard gebleven, waarin de predikanten van Kalsager, Kudelstaart en Aalsmeer het Hof van Holland waarschuwen dat Rooms-katholiek in De Kwakel clandestiene godsdienstoefeningen houdt. Deze brieven werden omstreeks 1634 verstuurd.

Op 11 januari 1635 werd er daadwerkelijk ingegrepen. Een deurwaarder, die gezonden was door het Hof van Holland, betrapt ruim 300 Rooms-katholieke gelovigen, die in een schuilkerk bijeen gekomen waren. Wegens verzet van de aanwezigen moest de deurwaarder onverrichter zake vertrekken.

Waarschijnlijk werden de gelovigen daarna met rust gelaten, want in 1661 kon men "de statie De Kwakel" oprichten. Omstreeks 1850 telde De Kwakel, volgens het aardrijkskundige woordenboek Van der Aa, 33 boerderijen. Het inwonertal was toen 180. De Rooms-katholieken vormden met die uit de buurtschappen Boterdijk en Vrouwenakker een statie, die 400 zielen telde. De kerk, die aan de Heilige Johannes den Dooper gewijd is , is een in 1844 grotendeel vernieuwd gebouw, met een vierkant koepeltorentje en van een orgel voorzien. Men had in die tijd in De Kwakel een schooltje dat gemiddeld door veertig leerlingen bezocht werd. Ten slotte weet Van der Aa nog te melden dat de kermis gehouden werd op de eerste zondag na 8 september.

Een lang leven is dit in 1844 vernieuwde kerkgebouwtje niet beschoren geweest, want in 1875 ging men over tot de bouw van een nieuwe- veel grotere- kerk. Dit gebouw ziet men afgebeeld op de oude ansichtkaart, die dit artikeltje opluistert. Deze prent is kort na de eeuwwisseling gemaakt. Duidelijk is te zien dat de Kleine Drecht toen nog doorliep tot de driesprong Drechtdijk-Kwakelse Pad-Boterdijk.

Later werd dit water gedempt om er parkeerplaatsen op aan te leggen. Ook werd dit een geliefkoosde plaats om de jaarlijkse kermissen op te houden. De huisjes links zijn grotendeels verdwenen. Onder andere kwam er een kantoor van de Rabo-bank. Rechts op de foto zien we de Drechtdijk, die pas in 1884 werd aangelegd.

Inmiddels is het beeld hier nog verder veranderd, omdat het op de bovenstaande prent afgebeelde kerkgebouw uit 1875 ook verdwenen is. Het eerst moest de opvallend hoge toren het ontgelden. Aan het eind der jaren vijftig haalde men de torenspits naar beneden, omdat de tand destijds er te hard aan geknaagd had en hij een bedreiging ging vormen voor zijn omgeving. Kort voor 1970 werd ook het grote monumentale kerkgebouw gesloopt.

Op 28 januari 1968 werd de eerste steen voor een kleiner, maar modern, kerkgebouw gelegd, met ervóór een ruime parkeergelegenheid.

Bron: Dagblad" Het vrije Volk" Donderdag 30 oktober 1958.
Dit stukje historie is afkomstig uit de verzameling van (Andre) A.M.Winter.