1908 - De drie bruidsparen uit de familie Wahlen

De drie bruidsparen uit de familie Wahlen, 10(14) juli 1908

De 14e juli 1908 vond er een bijzonderheid plaats in De Kwakel. Drie leden van de familie Wahlen traden gelijktijdig in het huwelijk. (In de Kwakelse kerkhistorie had dit eerder al een keer plaats gevonden op 3 augustus 1899, het betrof toen de familie Van Rijn).

1e foto: Op de onderste rij zijn de echtparen centraal gepositioneerd:

echtpaar midden: Petrus Schijf (1875/1940, visser) en Kee Wahlen (1882/1930)
echtpaar links : Thijs Wahlen (1876/1921, landbouwer) en Anna van Egmond (1876/1959, boerin)
echtpaar rechts : Cornelis Wahlen (veehouder, 1878/1971) en Gerarda Theodora Bartels (1883/1920)
De onderste rij is verder bezet met geheel links Gijsbertina Schijf-Broekman (1845, moeder van Petrus Schijf). Verder de laatste twee aan de rechterkant van de onderste rij zijn respectievelijk nog Hein Wahlen en Dirk Bartels (1881, broer van Gerarda Bartels)

De bovenste rij van links naar rechts; Petrus Schijf Sr. (geb.1844, vader van Petrus Schijf, tevens halfbroer van Maria van Egmond - Smit), Jaantje van Egmond (1886/1955, zusje van Anna van Egmond), Elisabeth (Beth) Wahlen (1874), Maria van Egmond - Smit (1850/1928, moeder van Anna van Egmond, tevens halfzuster van Petrus Schijf Sr.), Maarten van Egmond (1852/1924, vader van Anna van Egmond), Ceep van Egmond (1881/1953, broer van Anna van Egmond), Rinus van Egmond (1887/1964, broer van Anna van Egmond), Mie Wahlen (1872), Janus Schijf (1874, broer van Petrus Schijf), Mandje Schijf (1874, zuster van Petrus Schijf), en Mietje Schijf (1881, zuster van Petrus Schijf).

De familie Wahlen
Machiel Wahlen (in 1843 te Ter Aar geboren) ging in mei 1868 een huwelijk aan met Wilhelmina Kool (1843/1896). Ten tijde van het huwelijk waren zij beide woonachtig in Mijdrecht, waar ze in eerste instantie ook bleven wonen. Omstreeks 1875 verhuisde het gezin Wahlen naar De Kwakel en vestigde zich op de dan nieuw opgeleverde pachtboerderij Wel te Vrede aan de (latere) Vuurlijn. Het gezin Wahlen groeide uit tot acht kinderen, inclusief een voorhuwelijks kind van Wilhelmina Kool. (Bijzonder bij het huwelijk in 1868 was dat dit kind, Árnoldus geb. 1861, door Machiel Wahlen als zijnde hun zoon werd erkend) Of Machiel Wahlen hiervan de werkelijke vader was is niet aannemelijk. Voorts woonde Arnoldus later elders vanwege een geestelijk handicap.

Deze nieuwe boerderij in de dan net in cultuur gebrachte Noorderlegmeerpolder stond aan de scherpe bocht halverwege de dijkweg (Vuurlijn) tussen De Kwakel en Uithoorn. Toenmalige eigenaar was Jonkheer Meester F. Hooft Graafland te Amsterdam. Vermoedelijk ging het eerst nog om een tijdelijk opgezette boerderij, in de 18)negentiger jaren vond herbouw plaats van de definitieve boerderij. Dit was bij meer boerderijen aan de orde en zal met de situatie (cultuur brengen) van de toen nieuwe polder te maken hebben.

Enkele jaren na de verhuizing naar De Kwakel kwam vader Machiel Wahlen in 1882 te overlijden, achterlatende zijn weduwe met zeven kinderen. Een 2e huwelijk voor weduwe Wilhelmina Kool (45) volgde op 15 januari 1889 met weduwnaar Gijsbert van Veen (58) . Deze was schipper van beroep en trok (met vijf eigen kinderen) bij Wahlen in op de boerderij aan de Vuurlijn.
Op 24 oktober 1896 kwam weduwe Wilhelmina Kool (53), inmiddels dan ook weduwe van Gijsbert van Veen, zelf te overlijden.

Kinderen Wahlen / Kool
1 Arnoldus geb. 03-10-1861 Mijdrecht ongehuwd, en verbleef elders.
2 Johannes Fredericus Henricus (Hein) geb. 01-10-1868 Mijdrecht gehuwd, 1895 met Helena v d Meer.
3 Bartholomeus (Bart) geb. ?-11-1870 / ovl 26-06-1871 Mijdrecht
4 Maria Cornelia (Mie) geb. 25-02-1872 Mijdrecht gehuwd, 1895 met Petrus Theodorus de Graas.
5 Elisabeth (Beth) geb. 09-08-1874 Mijdrecht gehuwd, 1900 met Adolf van der Ancker.
6 Mattheus (Thijs) geb. 31-07-1876 De Kwakel gehuwd, 1908 Anna van Egmond.
7 Cornelis (Nees) geb. 12-03-1878 De Kwakel gehuwd, 1908 Grad Bartels.
8 Machiella Cornelia (Kee) geb. 26-08-1883 De Kwakel gehuwd, 1908 met Petrus Schijf

In 1908 besloten de drie dan nog thuis op de boerderij aan de Vuurlijn wonende kinderen, de broers Thijs en Nees en zus Kee gelijktijdig in het huwelijk te treden. Het burgerlijk huwelijk vond plaats op 10 juli 1908 te Uithoorn. Het kerkelijk huwelijk op 14 juli te De Kwakel.

Thijs Wahlen (31) huwde met Anna van Egmond (1876/1959)

Thijs en Anna (1876/1959) betrokken een nieuw gebouwde woning aan het begin van de Vuurlijn bij De Kwakel. Zij kregen twee kinderen. Thijs overleed echter vroegtijdig op 11 januari 1921, waarop weduwe Anna van Egmond in april 1925 in het huwelijk trad met Cornelis de Boer. Zij verhuisde naar Aalsmeer. De vrijgekomen woning aan de Vuurlijn verkocht zij door aan haar broer Ceep van Egmond die een loon(dors)bedrijf had.

Nees Wahlen (29) huwde met Gerarda Theodora (Grad) Bartels (1883/1920)

Nees bleef de ouderlijke boerderij achter de Vuurlijn bewonen. Zijn vrouw Gerarda Bartels was geboren en getogen op boerderij Halfwegen aan de Drechtdijk. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. Moeder Gerarda overleed vroegtijdig in 1920 aan TBC. Nees hertrouwde in 1924 met Gerarda Okkerse.

(1908) Boerderij Wel te Vrede aan de Vuurlijn, de boerderij naam stond op het witte Geniehek. De middelste persoon is Nees Wahlen.

Het gezin Wahlen/Bartels telde vijf kinderen:
Bart 1910 / 1991
Mien 1912 / 1995
Hein 1914 / 1981
Machiel 1916 / 2000
Gerda 1920 / 1938 (17 jaar, verdronken in de Maas)

Kee Wahlen (24) huwde met Petrus (Piet) Schijf (1875/?)
Piet en Kee gingen aan de Boterdijk wonen in een klein boerderijtje van de familie Schijf/Smit dat stond op de plek waar nu de ontsluitingsweg naar Meerwijk-west de Boterdijk kruist. Piet Schijf zijn vader en Anna van Egmond haar moeder waren (half) broer/zus van elkaar. Piet en Kee kwamen feitelijk in het oude geboortehuis van Anna van Egmond te wonen.

Bron: Archief, J.M. van Doorn, Kudelstaart 2006