1915 - 1936 Centrum

1915 Op de hoek van de Boterdijk met de Drechtdijk prijkt het prachtige nieuwe pand van kruidenier Dirk Voorn. Beginnend op de hoek met nr.1 de kruidenierswinkel, en verder de Drechtdijk op met drie woningen. Hierin wonen op nr.3 de fam. Vork, op nr. 5 de fam. Audifred en op nr. 7 de fam. Meijer. Deze laatste, Joh.Th. Meijer (22) trouwde in juni 1910 met Alida Knape (25). Hun ja-woord viel vermoedelijk samen met de oplevering van het nieuwe pand van Voorn.

1915 De uit 1878 daterende tolbrug over de Kleine Drecht gaf vanaf de hoek Boterdijk-Drechtdijk ontsluiting via het Kwakelsepad richting de Zuiderlegmeer-polder. Om na het verbeteren van de Boterdijk en daaropvolgend de aanleg van de Drechtdijk (1884-85) misbruik te voorkomen, diende het doorgaande verkeer vanaf 1887 tol te betalen bij de brug. De opbrengst leverde een bijdrage in de onderhoudskosten. Met ingang van 1919 is de tol opgeheven.

1927 Een opname vanuit de pastorietuin. De Kleine Drecht, komende vanaf Vrouwenakker onder de voormalige tolbrug door, buigt zich voorlangs af naar links om zijn weg te vervolgen langs de Boterdijk richting de Hondenbuurt.

1936 De zomerwoning van de eerdere boerderij was in eerste instantie nog blijven staan. In 1925 wordt ook deze afgebroken en laat Dirk Voorn op die plek, belendend aan de winkel, een nieuwe woning bouwen. Dirk Voorn (1877/1941) was in juni 1906 gehuwd met Cornelia Kortekaas (1882).
Het gezin telde 9 kinderen. In 1936 ging de kruidenierszaak over op de oudste zoon Jan Voorn (1907). Diens opvolger van de kruidenierszaak werd Theo Pieterse, die later een locatie aan de Kerklaan verkoos.

Bron: Archief, J.M. van Doorn, Kudelstaart 2006