1926 - 2010 André Winter

André Winter (De Kwakel - Uithoorn)
14-01-1926 - 04-09-2010.

André is de zoon van Hein Winter. Een mooie hobby van André was het verzamelen van foto's en gegevens van het mooie dorp De Kwakel. Hij heeft ons met het opstarten van onze website enorm geholpen met zijn informatie en documentatie. André is ook amateur schilder. Hier ziet u zijn werk. Op 27-02- 2009 heeft hij zijn verzameling overgedragen aan onze stichting. Wij zijn André hiervoor erg dankbaar, in de loopdertijd zult u veel van zijn verzameling terug zien op onze website.

Beste Kwakelaars en beste Oud-Kwakelaars,

In publicaties van de Nieuwe Meerbode en het Witte Weekblad hebben jullie kunnen lezen dat op deze nostalgische avond door een oud-kwakelaar fotoboeken over de Kwakel zullen worden overgedragen. Mijn naam wordt in deze artikelen niet genoemd maar de man in kwestie staat voor jullie. Zover dat nog niet bekend is:

ik ben André Winter, de één na jongste zoon uit het grote gezin van schilder Hein Winter. Ik ben geboren en getogen aan het begin van de Boterdijk tegenover de voormalige kerk - dus een authentieke oud -kwakelaar en dat ben ik in mijn hart altijd gebleven. Als ik met mijn vrouw een wandeling "rondje De Kwakel" maakte kon ik niet nalaten haar te vertellen over de huizen en over de mensen die daar hadden gewoond te - met hun gewoonten en bijzonderheden.

Aan anekdoten geen gebrek !

Tot mijn trouwen op 26 jarige leeftijd heb ik met mijn broers en zusters bij mijn ouders in het oude huis van Hein Winter gewoond. Vanaf de huwelijksdatum woon ik in Uithoorn. Zoals zoveel Oud-Kwakelaars heb ik op één of andere manier altijd een sterke band met mijn geboortedorp gehouden

In de eerder genoemde artikelen staat dat ik mijn hele leven foto's en gegevens van De Kwakel heb verzameld en bewaard. Dat is niet helemaal juist. De basis van mijn nostalgische verzameling is door mijn broer Henk gelegd. Helaas is hij op veel te jonge leeftijd (43) overleden † 08-01-1966 . Hij was een verzamelaar in hart en nieren. Na zijn overleden bleven zijn gegevens jaren lang in de kast liggen. Ik had wel de belangstelling maar in verband met mijn drukke werkkring geen tijd.

Na dat ik met vut ging ben ik er met veel liefde en plezier ingedoken.

Als je oud wordt en je gezondheid laat te wensen over dan komt toch de vraag boven drijven "WAT NU".
Mijn vrouwen kinderen vonden dat de nostalgische verzameling in De Kwakel moest blijven. Juist toen kwam de Stichting De Kwakel toen & Nu van de grond.

Mijn verzameling heeft wel aan de wieg gestaan van de wording van de stichting en daar ben ik best trots op.

Wat is er nog mooier dan de verzameling nu over te dragen aan de enthousiaste mensen van de Kwakelse stichting.
Zij zullen - daar ben ik zeker van - de zaken goed beheren.

Met een zekere weemoed maar met graagte draag ik hierbij de verzameling over aan de Stichting De Kwakel Toen & Nu. Ik wens de stichting heel veel succes met hun historisch werk over De Kwakel.

André Winter.