1968 - Heel De Kwakel tegen bestemmingsplan dorpskern

IN GESPREK MET C.A HABETS: DE KWAKEL - Zestien mensen hebben een bezwaarschrift ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan dorpskern De Kwakel. Deze zestien zullen aanstaande vrijdagavond in het Uithoornse raadhuis door b. en w. worden ontvangen. De bezwaren zullen dan met hen worden besproken. Onder deze zestien bevindt zich het KVP-raadslid C. A. Habets (50), in het maatschappelijk leven loonadministrateur bij de KLM. Hij is zelf nauw betrokken bij de nieuwe plannen voor De Kwakel, omdat hij daar woont, maar vooral omdat zijn huis, als de plannen doorgaan, zal sneuvelen.

De heer Habets is fel gekant tegen de plannen voor de reconstructie van het dorpscentrum. In de eerste plaats omdat er zo veel geld mee gemoeid is. Verscheidene bedrijfspanden moeten verdwijnen, gronden moeten worden opgekocht. Hij schat het bedrag dat alleen al daarmee is gemoeid op één tot anderhalf miljoen gulden. En dat vindt de heer Habets onverantwoord duur.,,B. en w. willen van De Kwakel een plattelandsdorp van allure maken. Dat vindt iedereen hier best. Er moet natuurlijk wel iets gebeuren. Maar waarom moeten daarvoor dan zo veel huizen en zelfs bedrijven sneuvelen", vraagt het raadslid zich af.

Alternatief
Maar heeft Habets met de zijnen dan een alternatief? Het raadslid:,,Alle mensen, die een bezwaarschrift hebben ingediend, hebben ook een alternatief gegeven.
De tendens ervan was: er is ruimte genoeg. Prof. Wieger Bruin, planoloog van Uithoorn, had het tracé Kwakelsepad-Boterdijk -ontsluitingsweg - Ieerwijk tien meter noordelijker liggen. Daardoor zouden er hier geen huizen hoeven worden afgebroken. Weliswaar komt er dan een kleine bocht in de weg, maar die vermindert de allure van het plan niet.

De reconstructie van het dorpscentrum De Kwakel kan nog wel eens een heet hangijzer worden in de gemeenteraad, die het punt nog dit najaar zal bespreken. Door het ongebruikelijk hoge aantal bezwaarschriften zijn de voortekenen al ongunstig. Enkele van de protesterenden hebben een advokaat in de arm genomen. Deze eerste verschijnselen van verzet hebben het deze maand door de raad aangenomen verdagingsbesluit van het plan veroorzaakt. B. en w. moeten stelling nemen tegen de bezwaarschriften, vandaar de drie maanden uitstel", vertelt raadslid Habets. Hij heeft het idee, dat heel De Kwakel tegen het huidige ontwerp is.

Raadslidmaatschap
Het gesprek komt op de bevolking van De Kwakel, (waaraan hij zijn hart verpand lijkt te hebben), op het plaatselijke verenigingsleven ("mijn vrouw en ik hebben zestien funkties") en op het raadslidmaatschap. Hoe is dat zo gekomen? Het begon met verhaaltjes, die hij in Ons Weekblad schreef. Dat bleef niet beperkt tot wat plaatselijke berichten, maar van tijd tot tijd verschenen er felle kommentaren, die netjes werden gesigneerd met: C. A. Habets: "Die durft het te zeggen", dacht men en toen Habets in 1958 op de veertiende plaats van de KVP- kandidatenlijst kwam, werd hij met honderden voorkeurstemmen, vooral uit De Kwakel, in de raad gekozen. De reputatie van "die durft het te zeggen" heeft hij nog, want er hebben zich rondom zijn persoon al heel wat tumulten afgespeeld. Van de tien jaar, dat hij in de raad zit, heeft hij zeven jaar los gestaan van zijn fraktie, hij waszogeheten dissident. Toen J.L.A Jonsmans wethouder werd, is Habets als fraktie-voorzitter in zijn plaats gekomen.

Vinkeveen
Wie het over raadsleden en gemeentepolitiek heeft, komt vroeg of laat op het onderwerp: de kwestie Vinkeveen. "Burgemeester Blom had niet heen moeten gaan, de raad was de schuld", vindt Habets. "De raad stelt de begrotingen vast en beoordeelt de jaarlijkse gemeenterekeningen. Die werden echter jaar in jaar uit goedgekeurd. Degenen, die de grootste herrieschoppers waren, zaten al jaren in de raad. B. en w. van Vinkeveen dienden met hun beleid het gemeentebelang". Habets is blij met de woorden van de burgemeester van Mijdrecht, die bij de installatie van burgemeester EIsen zich prijzend heeft uitgelaten over de heer Blom: "Ik vond het fantastisch, dat er eindelijk een man was, die het durfde te zeggen". Nogmaals het raadslidmaatschap. "Als ik in een debat kwaad word, herinner ik me alles. Er komt dan een serene rust over me en ik praat dan het best".Een extra-aantrekkelijkheid voor de behandeling van de plannen voor De Kwakel in de gemeenteraad!

Collectie: A.M (André) Winter - krantartikel Ons Weekblad wo 28-08-1968