1995 - Huub van Vliet wil nieuw pand bouwen

De Kwakel - Woninginrichter Huub van Vliet heeft vergevorderde plannen voor de bouw van een nieuw pand naast de kruising van Drechtdijk en Boterdijk in centrum De KwakeI. Nu staan daar diverse oudere panden, die Van Vliet in de loop der. jaren heeft aangekocht Momenteel overlegt de ondernemer met de gemeente Uithoorn over de bouwplannen.
We zijn achttien jaar geleden begonnen in de winkel waar we nu nog steeds zitten", vertelt Van Vliet "We huurden toen de winkel en de werkplaats. Na zo'n tien jaar hebben we die kunnen aankopen.
In de loop der jaren wilde de eigenaar van de woningen naast onze winkel af en die heb ik toen ook gekocht".

Overleg
Eén woning wilde die eigenaar niet verkopen en dat was zijn eigen huis, In januari is de betrokkene echter overleden en Van Vliet heeft toen het pand aangekocht . "Het doel van al die aankopen de afgelopen jaren was toch om ooit eens iets nieuws neer te kunnen zetten. De huidige panden zijn op koeienhuiden gebouwd en voldoen echt niet meer aan de eisen van deze tijd", aldus Van Vliet. "In een nieuw pand willen we beneden een winkelruimte maken en boven woningen. Er zijn al enkele schetsen gemaakt over hoe het eruit zou moeten komen te zien en daarover wordt nu overleg met de gemeente gevoerd. Ik hoop op goede medewerking van de gemeente. Mochten zich problemen aandienen op weg naar de nieuwbouw kan ik er altijd nog vanaf zien. Het is prettig om vanuit een nieuw pand te kunnen werken, maar voor mijn bedrijf is het niet nodig. Ik kan altijd de woningen nog verkopen aan de huidige bewoners".

Cadeauartikelen
Niettemin hoopt Huub van Vliet dat zijn nieuwbouwplan kans van slagen heeft. "Het dorpsplein van De Kwakel is opgeknapt, de kerktuin is weer mooi geworden en ik heb de mogelijkheid om de hoek van Drechtdijk en Boterdijk nu ook mooi te maken. Een nieuw pand biedt mogelijkheden om meer activiteiten als bedrijf te ontplooien. De Kwakel wordt groter, er worden huizen gebouwd en er is daarom behoefte aan een goede woninginrichter." Behalve de complete. woninginrichting wil Van Vliet in zijn nieuwe pand ook iets gaan doen met cadeauartikelen in de huishoudelijke sfeer. "Accessoires, behang, misschien wat verf. Er is in De Kwakel best behoefte aan een groter aanbod van artikelen in die sfeer. Daarnaast blijven we natuurlijk actief met bijvoorbeeld tapijt-aanbiedingen vanaf 30 gulden per strekkende meter, vier meter breed."

Bungalows
Huub van Vliet is inmiddels ook 'in zaken' gegaan met het Kwakelse bedrijf Momberg & Partners Projectadviesbureau. "In de kop van Noord-Holland staan vakantiebungalows die voornamelijk aan Duitsers worden verkocht. Om die mensen een hoop werk te besparen zijn drie types huisjes volledig door ons ingericht. Daar kunnen ze uitzoeken wat ze in hun bungalow willen hebben. Wij regelen dan alles, tot en met een volledig ingerichte keuken en een opgemaakt bed.
Het enige dat ze zelf moeten doen is de koelkast vullen."

Bron : Uithoornse Courant - 12-14-1995 / Collectie Andre Winter.