1997 - Computerclub 'De Kwakelse Huiskamer'

De Kwakel - Overdracht van kennis, problemen oplossen en het uitwisselen van onderdelen zijn de kernwoorden van computerclub 'De Kwakelse Huiskamer'. Zaterdag 9 januari ontmoeten computerdeskundigen, hobbyisten en beginnelingen elkaar voor de derde keer in de Robert Kennedyschool.

Harrie Katteler laadde vijftien jaar lang zijn computer in om naar een computerclub in Haarlem te rijden. Daar ontmoette hij Ton van Ruiten. Samen besloten ze dat het tijd werd om een soortgelijke club in De Kwakel op te zetten.

"Een jaar geleden werd dat idee geboren. We hebben een geschikte lokatie gezocht en moesten de financiën rond zien te krijgen," vertelt Harrie. Ze kwamen in contact met Ben Wijfjes, die ook enthousiast was over het idee. Zijn bedrijf Scheepers/Wijfjes Zonwering zou de 'Kwakelse Huiskamer' met een kleine bijdrage sponsoren.

"Als iemand zijn computer meeneemt, kost het niets," zegt Ton. "Zonder computer kost het een rijksdaalder entree." Op de eerste bijeenkomst waren ongeveer twintig mensen aanwezig. Op de tweede zaterdag van december was het nieuws dat er een computerclub was opgericht, weer wat wijder verspreid. Er kwamen verschillende mensen met problemen en vragen over hun computer, de apparatuur of een programma.

"Er was een ouder echtpaar van boven de zestig jaar. Ze hadden een computer gekregen van hun familie en wisten niet precies wat ze er mee moesten. We zijn van vooraf aan begonnen met uitleggen. We hebben het allemaal moeten leren," vertelt Harrie.

Geen enkele vraag vinden ze gek. Ze proberen beginners juist over een drempel te helpen. Maar niet alleen beginners kunnen met hun vragen terecht, ook voor de ervaren computergebruikers lopen er deskundigen rond om hun specifieke vragen te beantwoorden. Vragen over Microsoft Word bijvoorbeeld, kan Ton goed beantwoorden. Hij werkt als junior-systeembeheerder en heeft diverse cursussen gevolgd. Netwerk-beheerden Louis is gespecialiseerd in 'flight-simulators'. Hij kan met metertje via de satelliet de lokatie invoeren op zelf gemaakte kaarten in de computer. Harrie is goed bekend met het DTP-programma 'Pagemaker' Hij probeert alles met de computer te doen. Tijdens zijn baan als wagenparkbeheerder liet hij een programma schrijven voor het uitlenen van auto's. Nu wordt er in de hele provincie met dat programma gewerkt. Inmiddels is Harrie troubleshooter bij het Gemeentelijk• Vervoersbedrijf Amsterdam (GVB) en zit ook daar de hele dag achter de computer.

,,Al vanaf de eerste computer heb ik er belangstelling voor," geeft Harrie toe. Zijn eerste model was een 'Commodore 64.' Harrie heeft bijna alle modellen staan. Hij maakt ze voor een groot deel zelf met onderdelen die onderling uitgewisseld worden. "Als er iemand is die altijd het nieuwste van het nieuwste wil hebben, dan komt er altijd een onderdeel uit dat wij weer goed kunnen gebruiken", aldus Harrie.

Het tweetal is erg enthousiast over de computerclub. Eigenlijk zijn ze te goed voor deze  wereld. Ze lossen problemen op die iemand met zijn computer of apparatuur heeft, als het nodig is gaan ze zelfs langs, terwijl een bedrijf daar een behoorlijk bedrag voor rekent.

Ze zijn bereid uitleg te geven over een programma, terwijl een cursus duizenden guldens kost. "We zijn gewoon een stel enthousiastelingen die bij elkaar komen. We hebben er plezier in." Iedereen die belangstelling heeft kan langs komen op 9 januari van negen tot vijf uur in de Robert Kennedyschool, Ringdijk 1.

Bron: Witte Weekblad december 1997 of januari 1998 editie 62 week 53.