2011 - Een bijzonder gebied - Martin Tijdgat

Het Egeltjesbos is een bijzonder natuurgebied: het aangelegde park was een akker, maar dient sinds 2009 als waterberging en als recreatie- en natuurgebied. Het grenst aan de Rozenlaan en Irislaan in De Kwakel, is 4,5 hectare groot en bedoeld om in te wandelen, te voetballen op het trapveldje, om in te picknicken of te spelen op het speelveld. En je kunt er ook meehelpen om fruit te plukken uit de boomgaard. Omdat het park samen met bewoners is ontworpen, is rekening gehouden met ieders wensen. Ook met de hondenbezitters: er zijn twee losloopgebieden en een hondenroute. Doordat het gebied veel open water en afgegraven stukken grond (plasdraszones) kent, nemen de waterpeilstijgingen in de rest van het gebied af. Zo functioneert het park voor een deel als waterberging voor de Zuiderlegmeerpolder.

Vrienden voor het Leven
Martin Tijdgat is 'Vriend van het Egeltjesbos'. Deze groep bewoners, met zo'n twaalf man als harde kern, is betrokken bij aanleg en onderhoud van het gebied En hun betrokkenheid is groot. "Op je eigen voortuin let je het beste. En dit is de voortuin van De Kwakel.

Hoe is dit natuurgebied ontstaan?
"In 1999 was het leefbaarheidsplan van en voor de bewoners van De Kwakel aanleiding om het idee te lanceren: maak van die niet te bebouwen akker ons buurtpark, het Egeltjesbos, een soort klein Vondelpark. Mooi initiatief van de bewoners dat de gemeente overnam, maar er was geen geld. Toen er echter in 2003 klei werd gezocht en vanwege alle kassenbouw een afwaterlocatie nodig was, werd dit gebied daarvoor aangewezen. Er kon geld verdiend worden op het afgraven van klei. Waternet haalde er ruim 40.000 kubieke meter klei weg om dijken mee te versterken. Onze akker werd daardoor veel natter, wat voor een natuurgebied heel gunstig is. Waternet en de gemeente konden met het geld van de klei een ontwerper in dienst nemen en het gebied omvormen tot park. Wij als bewoners dachten in het hele ontstaanstraject mee."

Vanwaar de naam?
Zijn er zoveel egeltjes in Het Egeltjesbos?
"De naam was eigenlijk een grapje. Je hebt hier in Uithoorn het Libellebos, dat heeft niks te  maken met het beestje maar met het blad Libelle. Wij wilden ook zo'n naam met een dier en omdat het als ecologische verbinding voor kleine diertjes als egels tussen twee grotere gebieden in ligt, werd het Het Egeltjesbos. Bij een latere prijsvraag werd deze al ingeburgerde naam aangewezen als enig echte. Terwijl er nu nog geen egeltjes zijn en het geen echt bos wordt." 

Wat is jouw drijfveer om Vriend te worden van het Egeltjesbos?
"Ik ben buurtbewoner, natuurliefhebber en fotografeer graag. In mijn vrije tijd ben ik natuur-  gids bij het IVN. Als er in je buurt zo'n natuurgebied wordt opgebouwd en je mag dat letterlijk meemaken, is dat heel bijzonder. In het eerste jaar hadden we al 100 verschillende plantjes in het gebied! We houden ook bij welke vogels er komen."

Wat doen de Vrienden van het Egeltjesbos'?
"We delen met de gemeente het onderhoud en we geven advies. In de 'Vrienden' hebben we veel mensen met een groene achtergrond. Zij hebben goed zicht op de situatie en zien soms hoe het beter kan. Zo hebben we samen met de gemeente een kwaliteitsplan opgesteld. Samen voeren we dit ook uit en daarom knotten we wilgen, snoeien we fruitbomen et cetera. Er is veel betrokkenheid, ieder vult dat in op zijn eigen manier.

Wil je meehelpen? Je bent welkom! Daar hoef je echt geen groen wonder voor te zijn. Meld je bij egeltjesbos.dekwakel@live.nl, of doe een briefje met je gegevens inde bus bij Irislaan 66."

Wat levert jouw werk je op?
"Omdat je zelf meewerkt, heb je ook een extra klik als je gebruik maakt van zo'n gebied. En het levert een hoop plezier op om er samen met je buurtgenoten aan te werken. Mooi ook hoe we samenwerken met de gemeente, onze tips volgen ze graag op. Soms is er geen geld voor een actie maar dan wordt het later aangepakt. Op ons verzoek zijn bij de aanleg diepere putten voor de vissen gerealiseerd zodat zij in de winter kunnen schuilen. Visliefhebbers hebben ons dat gevraagd. Op de dijk in het gebied hebben we iepen gezet, fladderiepen, waardoor de dijk officieel de naam Fladderdijk krijgt met een eigen straatnaambord. Je geeft het gebied echt iets mee. Wij hopen dat iedereen er lekker gebruik van maakt en ervoor zorgt dat het mooi en schoon blijft."

Plannenvoor het komende jaar:
In het Egeltjesbos worden de komende tijd de volgende zaken gerealiseerd:  Er komen vier informatiepanelen met tekst en foto's (iedere bezoeker kan zo zien wat er gebeurt en waarom) . Er volgt waarschijnlijk nog een grote gezamenlijke klusdag in het najaar.

Bron :Gemeente Uithoorn - Waterkrant editie 2 Jaargang 2011-06-02 Foto: Jaap Maars