Ach.. die goede Oude Tijd - Karel de Blieck

Het huis waar ik woonde was Noordmanlaan 9.
Dit is nu veranderd in nummer 19 en wordt bewoond door de familie Cor Onderwater. Naast ons, aan de speeltuinkant, woonde de familie Maas en aan de andere kant van ons huis woonde de familie Hogerwerf. Het vierde huis was van meester Tillard, later kwam daar de familie De Horde, maar wat ik zelf bewust meegemaakt heb woonde de familie Cor de Jong daar met een tweeling. Die zijn naar Roelofarendsveen vertrokken en nu woont de familie Dirk de Jong er. Mijn ouders waren, net als de hierboven genoemde familie, de eerste bewoners van de Noordmanlaan. Mijn vader heette Karel de Blieck en daar ben ik naar vernoemd. Hij is in 1981 overleden. Hij was een geboren Kwakelaar en woonde in het huisje bij de Kwakelsebrug die ook nog op de website is te zien. Het huis is helaas eind jaren 70 in vlammen op gegaan.

Mijn moeder was Annie van Vught en kwam oorspronkelijk uit Amsterdam. Ze had als stadsmens grote moeite met de gewoontes en gebruiken van het dorp. Zo was het bijvoorbeeld gebruikelijk dat de vrouwen aan de linkerkant van de kerk gingen zitten en de heren rechts. Toen ze voor het eerst naar de Kwakelse kerk ging liep ze met mijn vader mee de rechterkant op. Het hele dorp sprak er schande van. Ook aan de stilte kon ze maar moeilijk wennen. Om troost te zoeken ging ze vaak naar buurvrouw Van Alen verderop in de straat. Die kwam ook uit Amsterdam en samen gingen zij dan gezellig zitten huilen. Wij woonden in het huis met 8 kinderen, maar met de 9e op komst verhuisden wij in 1966 naar de Kuil. Het huis werd te klein voor zo veel mensen.

Het was overigens ook met z'n achten al krap.
Zo sliep mijn oudste broer in het kleinste kamertje. Er kon nog net een kinderledikant bij waar mijn twee jongste zusjes in sliepen. In een grote slaapkamer sliep ik met mijn oudste zus in een een-persoonsbed en daarnaast stond een tweepersoonsbed waar nog drie andere zussen in sliepen.

De resterende kamer was van mijn ouders. In ons nieuwe huis konden we de zolder als slaapkamer gebruiken. Vanaf toen sliep ik daar samen met mijn oudste broer. De Noordmanlaan was trouwens zeer kinderrijk. De familie Maas had maar een klein gezin, want die hadden er maar vier, wij dus acht, de familie Hogerwerf ook acht en de familie de Jong vijf naar ik meen. Vijfentwintig kinderen in een blok van vier huizen, dat was in die tijd in de Noordmanlaan normaal. Kun je nagaan hoe druk het altijd was in de speeltuin! Als kind ging ik er vaak heen. Meneer Sitvast was er de toezichthouder en beheerder. Op gezette tijden kwam hij uit zijn huisje met de sleutel van de waterkraan. ´Water´ riepen alle kinderen dan en renden naar hem toe en om beurten kregen wij dan uit de zelfde ijzeren kroes het heerlijkste water dat er bestond. Twintig meter verderop kon ik thuis zoveel water drinken als ik wou, maar het water van Sitvast was toch lekkerder.

In de zomervakantie organiseerde de stichting "Jeugd van de Straat" dagreisjes.

Bij Sitvast moest je je opgeven en tegen betaling van een paar gulden, als moeder het missen kon, mocht je dan mee. Het kwam voor dat er wel vijf bussen van Maarse en Kroon in de Noordmanlaan stonden om al die kinderen mee te nemen. Ik heb zelfs meegemaakt van zes, toen we naar de Efteling gingen. Op school zat ik in de klas met nog drieënveertig andere kinderen en voor mijn generatie was er nog een klas nodig voor nog eens zoveel kinderen. Ach ja... die goede Oude Tijd.

Andere Tijden door Karel de Blieck (2006) Foto collectie Fam.R.de Jong.