1633-1704 Pastoors De Quakel

In: ‘Haarlemse bijdragen: bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem':

De Quakel
Aan de Quakel en den Uythorn / onder ‘t
Gerecht van Amsterveen / hebben de volgende Pastoors gestaan:

Mr. Niklaas van de Polder, om zijnen ijver de Apostel van Amsteland genaamd / stierf aan de Quakel den 2 January 1633.

Johan Hogenhuizen, die godvruchtelijk In den Heere ontslapen is den 31 October 1661.

Hendrik de Roy, een Utrechtenaar / in zijne Pastory van de Quakel gestorven den 2 July 1695.

Johan Stier, een Amsterdammer / te Amsterdam overleden den 21 April 1704. Johan van Veen, een Hagenaar en een Keulsch Godsgeleerde; die om zijn onstichtelijk gedzag van daar genomen wierd. (uit het ambt gezet dus, red.)