1779 - Handelingen van het medisch genootschap,

Kanker een ziekte van deze tijd? Wis en waarachtig niet. Wij komen vermeldingen ervan regelmatig tegen in oude geschriften. Zoals ook hiernaast.
In het bezit van de Universiteit van Gent, België: "Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk SERVANDIS CIVIBUS , deel 4" (1779).

In paragraaf 117 doen de heren medici een nogal sceptisch verslag van Andries van Weert, een RK priester in De Kwakel, die beweert een middel te hebben tegen kanker, maar dan moet het wel echt kanker zijn, anders kon hij wel eens ‘mistasten', en iets anders genezen kan hij niet.

De geneesheren hebben zo hun bedenkingen: men heeft nl. vernomen dat het geheime middel niets anders zou zijn dan buskruit, vermengd met wat roggemeel of iets anders om dat te camoufleren. Toch sluiten de geleerden niet uit dat Andries bij toeval wel het middel tegen kanker gevonden kan hebben, je weet immers nooit hoe een koe een haas vangt?
Tegen ‘Venusgift' bijvoorbeeld is ook een middel gevonden zonder dat men wist wat deze ziekte veroorzaakte? Het genootschap besluit met de mededeling dat het onderzoek zal doen naar de werking van het middel.

In het nawoord doet G.J. van Wij in het kort verslag van hoe het verder ging:
'Na het opstellen van deze Verhandeling heb ik vernomen, dat reeds overleden Lijders zo ongelukkig geweest zijn onder de behandeling van gemelde Priester te bezwijken, en zijn te veel uitgebazuinde kundigheid met de laatste tol der natuur betaald hebben; anderen, ziende dat zijn behandeling alleen bewerkstelligde dat hun pijn en de woede van de Kanker vermeerderde, zijn tijdig zijn handen ontvlucht,en tot hun vorige zachte behandeling weergekeerd.'

Ben Voorend