1856 - Cholera epidemie

Ook aan de cholera ontsnapte De Kwakel niet. Zie onderstaand verslag uit 1856.

Uit: Tijdschrift der Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst, zevende jaargang, 1856. (In het bezit van de Universiteit van Californië, bibliotheek van het medisch centrum, San Francisco)

In het overige gedeelte der provincie Noord-Holland, ressort Amsterdam kwam slecht in twee gemeenten een meer aanzienlijk getal cholera-lijders voor, in Aalsmeer en de aangrenzende gedeelten van den Haarlemmermeerpolder en in Uithoorn.
Het eerste geval te Aalsmeer kwam voor op den 6den sept. En tot de laatste dagen van Oct. Werden 30 personen aangetast, van welke 20 bezweken. Uit den Haarlemmermeerpolder werden in hetzelfde tijdverloop 55 aangetasten en 38 overledenen opgegeven. In Uithoorn heeft de cholera zich het eerst vertoond op den 18den Sept. En wel in den buurt de Kwakel.
De twee eerste gevallen kwamen voor bij personen, die den gehele nacht door te Kudelstaart kermis hadden gehouden en van daar in den vroegen morgen naar de Kwakel over den zoogenaamden Poel waren gevaren. Het gehele cijfer den aangetaste bedroeg 14, dat der overledenen 8. Het laatste geval kwam voor op den 6den Oct. Uit Sloten werd het 1ste
geval den 14 sept. Opgegeven. 4 lijders bezweken aan de ziekte, 3 herstelden.