1880 - Hulp onderwijzer gezocht

In De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, van 23 november 1880 vonden wij onderstaande oproep:

Hulponderwijzer.
Aan de Openbare School voor gewoon Lager Onderwijs, aan de Kwakel, gemeente Uithoorn, wordt gevraagd een HULPONDERWIJSER, op een jaarwedde van f600.-.
Stukken franco in te zenden aan den Burgemeester te Uithoorn (8391)