1884 - 19 mei Openbare Veiling Koolzaad

Veiling Koolzaad.
De Directie der Maatschapijk tot droogmaking van het Zuidelijk deel der Legmeerplassen, te Nieuwer-Amstel, zal op Woensdag 4 Juni 1884, voormiddags 10 uren, en zoo noodig den volgende dag, in het Verkooplokaal Frascati, aan den O.Z. Voorburgwal en Nes, te Amsterdam, ten overstaan van de Notarissen G.D. Boerlage en J.FHerbschleb, in openbare Veiling Verkopen:

Ruim 600 Hectaren Koolzaal,
Bijzonder uitmuntend te veldstaande in het nu drooggemaakte deel der Legmeerplassen, onder de Gemeenten Uithoorn en Aalsmeer.

Van af 26 Mei zal elken dag ( uitgezonderd Zon- en Feestdagen), aanwijzing worden gedaan, uitgaande voormiddags 10 uren, van af den Afsluitdijk van den Noorderlegmeerpolder achter het Gehucht De Kwakel.

De Notitiën met Veilingvoorwaarden en Kaart zijn van af 28 Mei te lezen en à 25 Cents per Exemplaar te bekomen ten Kantore van de Maatschappij tot droogmaking van het Zuidelijk deel der Legmeerplassen, Kalverstraat 161 te Amsterdam, en ten kontoren van de Notarissen G.D. Boerlage te Uithoorn, en J.F. Herbschleb te Nieuwer-Amstel.

Bron: Het nieuws van den dag kleine courant - 19-05-1884