1896 Grand Café Concert - Kwakel

Kwakel 12-09-1896
Grand Café Concert,
op Dinsdag 15 en Woensdag 16 Sept.
in het lokaal van
den Heer Pouw te Kwakel,
gemeente Uithoorn.
Optreden van de alom gunstig bekende
Holl. Karakter Komiek,
de Heer C.R. De Groot,
met medewerking v. Mej. S.de Jong,
Holl. Zangeres,
en den Heer J. Boogaard
Fiolist.
Aanvang half acht.
Entreé 25 Ct. de persoon.
NA AFLOOP BAL.