1941 -Tegen prijsopdrijving

Inspecteurs legden vele boeten op.

De strijd tegen de prijsopdrijving wordt ononderbroken voortgezet. De inspecteurs voor de Prijsbeheersing hebben wederom tal van vonnissen gewezen, die niet mals zijn. Een bakker in Graauw en Langendam, die brood te duur verkocht, werd gestraft met een boete van f 5OO terwijl zijn zaak een maand zal worden gesloten en het vonnis wordt gepubliceerd.

Eenzelfde straf werd opgelegd aan een bakker in Lamswaarde voor een overeenkomstig feit. In Dordrecht werd een buitenband te duur verkocht, wat den fietsenhandelaar op f 200 kwam te staan, terwijl het te veel betaalde aan den kooper moest worden terugbetaald. In Terneuzen hield men zich niet aan de prijzen voor schoenen, zooals die op 9 Mei j.l. golden. Den overtreder werd een boete van f 500 opgelegd.

In De Kwakel trachtte een slager spek van de hand te doen voor een te hoogen prijs. Zijn voorraad werd verbeurd verklaard en de boete werd vastgesteld op f 100. Een heel varken, dat te Venray voor te hoogen prijs werd aangeboden, kostte den eigenaar f 300 boete. Het vonnis zal worden gepubliceerd.

In Dordrecht werd in enkele gevallen geknoeid met de prijzen van soepvleesch. Boetes werden daarvoor opgelegd van f 40 en f 200 Opdrijving van den prijs voor rijst en havermout door een winkelier in Putte werd gestraft met f 200 en publicatie van het vonnis.

lemand in Westdorpe, die met een partijtje tarwe een goeden slag dacht te slaan, zal f 300 moeten betalen. Ook in zijn geval zal de tuchtbeschikking worden gepubliceerd.