1951 - 6.000ste inwoner Uithoorn - Cilia Voorn

Uithoorn 6.000 inwoners - Langer dan gedacht heeft de 6.000e inwoner onzer gemeente op zich laten wachten. Maandagmorgen was het dan eindelijk zo ver. Dhr.G.W Voorn, Boterdijk 78, De Kwakel, deed aangifte van de geboorte van een dochter,welk kind, het 12e in het gezin Voorn, de 6.000 vol maakte.

Burgemeester Koot nam, in tegenwoordigheid van het voltallig college van b en w, de aangifte in ontvangst en sprak de gelukkige vader met enkele hartelijke woorden toe, hem daarbij, namens de gemeente,een spaarbankboekje met een inleg van F 100.- aanbiedend. Direct ging op het raadhuis de vlag in top. Daardoor en door het verschijnen van een bulletin van ,, Ons Weekblad" was het heugelijke nieuws spoedig in de gehele gemeente bekend en kon het gebeuren dat binnen en minimun van tijd het bureau en de boekenkast in de kamer van de burgemeester vol lagen met allerlei geschenken van medelevende middestanders. Voorwaar, een sympathiek gebaar.

Des middags is het borelingske in de Parochiekerk van De Kwakel door Mgr. J.J.J. Noordman gedoopt, in tegenwoordigheid van birgemeester en mevrouw Koot, die het peter- een meterschap over deze 6.000e inwoner hebben aanvaard.